Toyota US Woordfees 2021 - Program-aansoeke: LANDBOU
FEESDATUMS: 17 - 24 September 2021
SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 15 Januarie 2021

ALGEMENE INLIGTING EN VOORWAARDES

Wie moet hierdie vorm voltooi?
As jy oorweeg wil word vir keuring om by die Toyota US Woordfees 2021 op te tree, moet jy hierdie vorm volledig invul en saam met die verlangde ondersteunende dokumentasie indien voor die sluitingsdatum. Slegs elektroniese aansoeke word oorweeg.

Samestelling van die feesprogram:
Die Toyota US Woordfees stel ʼn gebalanseerde program saam waarin verskeie aspekte soos oorspronklikheid, vernuwing, die profiel van kunstenaars en feesgangers, vraag en aanbod binne die verskillende kunsgenres, artistieke meriete en taal ʼn rol speel. Die Toyota US Woordfees behou die reg voor om kunstenaars te nooi of om produksies te ontwikkel wat nie ingeskryf word nie.

Befondsing:
Die Toyota US Woordfees befonds net pre-produksiekoste van enkele aanbiedings wat in opdrag van die Toyota US Woordfees geskep word.

Vergoedingspakket:
Vergoedingspakkette sal onderhandel word vir voorstelle wat aanvaar word. Verskeie faktore beïnvloed die finale samestelling van die vergoedingspakket, waaronder: omvang, verblyf, vervoer, kaartjiepryse, senioriteit, aanvraag, ens.

Skedulering:
Die Toyota US Woordfees stel die finale skedulering vas op grond van logistieke, tegniese en finansiële oorwegings. Dit is belangrik om jou optrede se voorkeurdatums korrek deur te gee en aan te dui wie in jou span (tegnici en musici ingesluit) by ander optredes betrokke is.

Ontvangserkenning:
Alle voorstelle ontvang ʼn ontvangserkenning teen 31 Januarie 2021.
Die uitslae van die keurproses sal teen einde Februarie 2021 gekommunikeer word.

Komplimentêre kaartjies:
Die Toyota US Woordfees maak voorsiening vir ʼn aantal komplimentêre kaartjies per venue vir eie en gebruik deur die media en borge. Waar komplimentêre sitplekke nie benut word nie, word dit voor vertonings weer te koop aangebied. 5% van sitplekke word uitgehou vir komplimentêre kaartjies.

Spesiale afslagaanbiedings vir studente, kunstenaars en ander bemarkingsveldtogte: Die Toyota US Woordfees wil graag so ver moontlik bekostigbaar wees en nuwe gehore ontwikkel. Ons versoek winsdeel- en vennootskapproduksies vriendelik om afslagtariewe vir studente en medekunstenaars te oorweeg. Die Toyota US Woordfees behou die reg voor om van tyd tot tyd spesiale promosieveldtogte, in oorleg met kunstenaars, aan te bied.

Publisiteit en bemarking:
Elke produksie is vir sy eie publisiteit en bemarking verantwoordelik, wat ondersteun sal word met algemene bemarking en publisiteit deur die Toyota US Woordfees. Die Toyota US Woordfees aanvaar egter geen verantwoordelikheid vir die verskaffing van enige bemarkingsmateriaal aan produksies nie. Die Toyota US Woordfees sit geen plakkate of baniere vir produksies op nie, maar kan wel ’n diensverskaffer aanwys met wie kunstenaars direk kan skakel.

Woordtrofees-toekennings:
Sekere optredes by die Toyota US Woordfees word deur ʼn onafhanklike paneel beoordeel en kom outomaties in aanmerking vir die Woordtrofees-toekennings. Pryse (bestaande uit kontant en ’n beeldjie) word in verskillende kategorieë toegeken.

Administrasiefooi:

Aansoeke moet vergesel word van ’n administrasiefooi. Hierdie is ’n eenmalige bedrag (BTW ingesluit) wat nie terugbetaalbaar is nie:
a) R300 vir alle aansoeke tot die hoofprogram
b) R160 vir studente (hoofprogramaansoeke)
c) R100 vir Fringe

Elektroniese oorplasing van fondse:

Rekeninghouer: Universiteit Stellenbosch
Bank: Standard Bank
Tak: Stellenbosch
Takkode: 050610
Rekeningnommer: 073006955
Verwysing: R5618/Produksienaam (Byvoorbeeld: Klippe wat val)
Let wel: R5618 is die US Woordfees se kostepunt en nie ’n bedrag nie.

’n Bewys van betaling vir die administrasiefooi moet die ondersteunende dokumentasie van jou aansoek vergesel.

Ondersteunende dokumentasie:
Alle ondersteunende dokumentasie moet voor of op 15 Januarie 2021 na wf2021@sun.ac.za gestuur word. ’n Aanlyn aansoek sonder die ondersteunende dokumentasie sal as onvolledig beskou word en sal nie in aanmerking geneem word vir die 2021-feesprogram nie.

Ondersteunende dokumentasie sluit in:
1. Begroting – Heg ʼn volledige begroting vir jou voorgestelde optrede by jou voorstel aan. Maak voorsiening vir alle moontlike uitgawes – ook reis en verblyf. Verskaf soveel besonderhede moontlik in jou begroting. ʼn Begroting in hierdie formaat gee aan ons ʼn idee van wat dit sal kos om jou optrede na die Toyota US Woordfees te bring en vorm die basis van verdere onderhandelings, indien enige.
2. Omskrywende voorlegging – Voorsien asseblief ’n omskrywende voorlegging (nie meer as drie bladsye) van wat jy beplan vir die produksie.
3. Bewys van betaling – Stuur die bewys van betaling vir die administrasiefooi saam met jou aansoek.

Navrae:
Die Woordfeesspan werk tans van die huis af. Waar moontlik, rig asseblief alle navrae per e-pos aan wf2021@sun.ac.za. Indien jou versoek dringend is, stuur gerus ’n WhatsApp na 081 891 0754.
Email address *
AANSOEKVORM
1. Wat is die titel van jou voorgestelde aanbieding? *
2. Kontakpersoon se naam en van (Die kontakpersoon dien as skakel tussen jou aanbieding en die Toyota US Woordfees en moet maklik bereikbaar wees, en in staat om besluite te neem): *
3. Kontakpersoon se e-posadres (Die Toyota US Woordfees kommunikeer elektronies en daarom moet die kontakpersoon oor ’n e-posadres en selfoonnommer beskik): *
4. Kontakpersoon se selfoonnommer: *
5. Skryf ’n opsomming van ten minste 50 en nie meer as 150 woorde nie, waarin jy jou aanbieding aan die Toyota US Woordfees bekendstel – wees kripties maar kreatief. Hierdie sal nie jou feesgidsbeskrywing wees nie, maar moet die keuringspaneel oriënteer en inlig oor tema en aard (indien van toepassing). *
6. In watter taal (tale) word jou voorgestelde optrede aangebied? *
Required
7. Wie is die teikengehoor van jou voorgestelde optrede? (Kies net een opsie: “Gesin” sluit jeug en kinders in, terwyl “volwasse” kinders uitsluit, maar jeug kan insluit na gelang van die voorgestelde opderdomsperk.) *
8. Indien jou voorgestelde optrede vir ’n volwasse gehoor bedoel is, watter ouderdomsperk stel jy voor:
Clear selection
9. Wat is die rede waarom jy die ouderdomsperk voorstel?
10. Indien jy by vraag 9 “Ander” gemerk het, omskryf asseblief die aard van die sensitiwiteit:
11. Die inhoud van my vertoning is van so ’n aard dat klein kindertjies wat ’n steurnis veroorsaak, ander feesgangers sal steur: *
12. Is jou voorgestelde aanbieding al elders aangebied? *
15. Motiveer hoekom jou voorgestelde aanbieding deel van die Toyota US Woordfees-program behoort te wees: *
16. Kontrakbepaling: Indien jou aanbieding nie befondsing vanaf die fees ontvang nie, is jy bereid om vir ’n winsdeel-opsie (70% van die deurinkomste) op te tree? *
AANBIEDINGSINLIGTING
17. Is jou voorgestelde aanbieding ’n reeks aanbiedings of ’n eenmalige aanbieding? *
18. Die Toyota US Woordfees behou die reg om die program te skeduleer tot voordeel van die algehele balans van die program. Indien jy voltyds of deeltyds elders werk, en slegs ’n sekere tydperk van die dag beskikbaar is, watter tydgleuf sal jy verkies vir jou voorgestelde aanbieding?
19. Wie is die aanbieder(s) van jou voorgestelde aanbieding? *
20. Hoeveel mense vorm deel van jou aanbieding? *
21. Reis jy/jou groep van elders? Indien ja, spesifiseer asseblief van waar: *
TEGNIESE INLIGTING EN SKEDULERING
22. Wat is die tydsduur van jou voorgestelde aanbieding? *
23. Hoeveel tyd benodig jy voor elke aanbieding? *
24. Hoeveel tyd benodig jy na elke aanbieding? *
25. Wat is die minimum optreeruimte wat jou voorgestelde aanbieding benodig (breedte, diepte, hoogte)?
26. Het jy ’n voorkeurlokaal vir jou voorgestelde aanbieding?
27. Watter van die volgende benodig jou voorgestelde aanbieding?
28. Gee ’n kort uiteensetting van die toerusting (soos aangedui in vraag 27) wat jy benodig:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy