การประเมินภาพรวมโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (บ.มท.) รุ่นที่ 31
กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการอบรมในรุ่นต่อไป
1. วัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
แถวที่ 1
2. หัวข้อวิชาและเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
แถวที่ 1
3. การถ่ายทอดเนื้อหาสาระของวิทยากรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
แถวที่ 1
4. วิธีการที่ใช้ในการอบรม (เช่น การบรรยาย การอภิปราย Workshop ฯลฯ)มีความเหมาะสม
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
แถวที่ 1
5. รูปแบบและเนื้อหาของเอกสารประกอบคำบรรยายมีความเหมาะสม
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
แถวที่ 1
6. โสตทัศนูกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
แถวที่ 1
7. โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากร
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
แถวที่ 1
8. สภาพแวดล้อมของห้องอบรมมีความเหมาะสม
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
แถวที่ 1
9. ห้องพักมีความเหมาะสม
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
แถวที่ 1
10. อาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
แถวที่ 1
11. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
แถวที่ 1
12. ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
แถวที่ 1
13. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมมากขึ้น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms