Prijsvraag IZA++AIZ
Op zoek naar de beste AI innovaties voor gezondheid en zorg

Aanleiding en uitdaging gezondheidszorg

De Nederlandse zorg heeft te maken met onder andere toenemende zorgvraag, vergrijzing, personeelskosten, stijgende zorgkosten en hoge administratieve lasten. Transformatie van de gezondheidszorg is cruciaal om toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te garanderen en verbeteren. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben zorgpartijen en het ministerie van VWS afspraken gemaakt voor de periode tot eind 2025 / begin 2026. Ook in het WoZo (Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen), TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn) en GALA (Gezond en ActiefLeven Akkoord) zijn afspraken gemaakt met betrekking to ouderenzorg, arbeidsmarkt en gezondheidsondersteuning. Passende inzet van Artificiële Intelligentie (AI) kan bijdragen aan de benodigde zorgtransformatie en daarmee van betekenis zijn voor het bereiken van de maatschappelijk doelen.

Prijsvraag
Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Patiëntenfederatie, de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en het Ministerie van VWS hebben hun handen ineen geslagen om AI-oplossingen, die een impactvolle bijdrage kunnen leveren aan de zorgtransformatie, te ondersteunen. Gezamenlijk hebben zij een prijsvraag opgezet en is € 10.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is actieve ondersteuning van partijen bij het leggen van noodzakelijke verbindingen binnen het ecosysteem mogelijk en versnelde toetsing door het Kenniscentrum Digitale Zorg beschikbaar voor de winnaar.

Doel prijsvraag
De prijsvraag heeft als doel de AI innovaties te vinden waarvan passende inzet het beste bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven, zoals benoemd het IZA, WoZo, TAZ, GALA en het missiegedreven beleid (hierna: IZA++). Het is een aanmoedigingsprijs voor beloftevolle AI oplossingen die structureel in de zorgmarkt actief willen zijn en hiervoor een extra zetje nodig hebben. 

Toelichting: In het IZA++ zijn maatschappelijke opgaven geformuleerd, waaraan doelen voor de komende jaren zijn gekoppeld en afspraken om die doelen te realiseren. Transformatie van de gezondheidszorg is cruciaal om toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te garanderen en verbeteren. De belangrijkste criteria voor deze transformatie zijn meetbare impact binnen vijf jaar op zorggebruik, ombuiging van de groei, het borgen van de toegankelijkheid, kwaliteit, betaalbaarheid van zorg inclusief het behouden en ontzorgen van zorgprofessionals. 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ScienceParkInc. Report Abuse