POST AKADEMIA DYPLOMACJI II edycja
Formularz zgłoszeniowy

Kontakt e-mail: akademia.dyplomacji@us.edu.pl lub renata.jankowska@us.edu.pl.

DANE OSOBOWE
IMIĘ I NAZWISKO *
Your answer
DATA I MIEJSCE URODZENIA *
Your answer
ADRES ZAMELDOWANIA *
Your answer
ADRES DO KORESPONDENCJI
Your answer
TELEFON *
Your answer
ARES E-MAIL *
Your answer
PESEL *
Your answer
WYKSZTAŁCENIE
UKOCZOŃA AKADEMIA DYPLOMACJI *
NAZWA UKOŃCZONEJ UCZELNI (KIERUNEK, SPECJALNOŚĆ) *
Your answer
ROK UKOŃCZENIA UCZELNI *
Your answer
STOPIEŃ NAUKOWY/ZAWODOWY *
Your answer
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że podane informacje i zaświadczenia o ich prawdziwości są zgodne ze stanem faktycznym. Wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej (art. 270 – 273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). *
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych, których administratorem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji na Post Akademię Dyplomacji w roku akademickim 2017/2018, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.). Zostałem/zostałam poinformowana o prawie do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz, że przekazanie danych jest dobrowolne. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms