Sosiaalisten taitojen kurssi 4.lk ja sitä vanhemmille ADHD/AS-lapsille
Aisti ry järjestää yhdessä Salon seudun ADHD-yhdistyksen kanssa ADHD-oireisille ja Asperger-lapsille ja nuorille kaksi kurssia, joissa teemana on sosiaaliset taidot ja sosiaalisten taitojen harjoittelu. Kurssit muodostuvat kokonaisuudesta, joka sisältää kaksi lauantaitapaamista ja yhden leiriosuuden.

Kurssien ensimmäisellä tapaamiskerralla tutustutaan muihin osallistujiin, sovitaan yhteisistä pelisäännöistä sekä käydään tulevaa leiriohjelmaa ja sisältöä yhdessä läpi. Leirillä osallistujat saavat kokemusta kodin ulkopuolella itsenäisesti toimimisesta tuetusti. Lapset ja nuoret tutustuvat toisiinsa paremmin ja saavat vertaiskokemusta. Leirillä välitetään tietoa ADHD:sta ja Aspergerista sekä siihen liittyvistä arkipäivän tilanteista. Toiminnallisissa pienryhmissä pyritään vahvistamaan vuorovaikutustaitoja ja selviydytään erilaisista sosiaalisista tilanteista. Yöpyminen on kokemus kohti itsenäisempää toimintaa. Sosiaalisten taitojen kurssien tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja yhteistoiminnallisten ja seikkailukasvatuksellisten menetelmien avulla. Viimeisellä tapaamiskerralla tarkoituksena on yhdessä vielä jakaa kokemuksia menneestä leiristä ja muistella leirin tapahtumia.


4-luokkalaiset ja sitä vanhemmat osallistujat:

Lauantaitapaaminen 23.5. klo 14-17 Turussa Omaishoitokeskuksessa
Leiriosuus 3.-5.6. Salon Ankkurikellarissa
Lauantaitapaaminen 13.6. klo 14-17 Turussa Omaishoitokeskuksessa


Kurssin hinta on 80€ Aistin tai Salon ADHD-yhdistyksen jäsenille, 120€-ei jäsenille.

Leiristä vastaavat Karoliina Polvi ja Elina Kivelä ja heidän lisäkseen mukana on tarvittava määrä ohjaajia. Kurssien sisällöt on suunnitellut leirille osallistuva ohjaaja Essi Leikas, yhteisöpedagogiopiskelija (AMK), joka toteuttaa kurssit osana opinnäytetyötään, jonka aiheena on ADHD- lasten sosiaalisten taitojen tukeminen.

Mikäli lapsi tarvitsee henkilökohtaista apua ja ohjausta, tulee oman avustajan osallistua kurssille mukaan. Kurssille osallistuvalla lapsella tulee olla voimassaoleva vapaa-ajan/tapaturmavakuutus.
Osallistujan nimi *
Syntymäaika *
Osoite *
Huoltajan nimi *
Puhelinnumero *
Numero, josta huoltaja on tavoitettavissa leirin aikana
Huoltajan sähköposti *
Olen jäsenenä *
Osallistujan allergiat/erityisruokavalio
Lääkitys
Lääkkeen/lääkkeiden nimi ja lääkkeidenottoajat
Osallistujan tuen tarve
Millaisissa asioissa lapsi tarvitsee tukea tai ohjausta?
Osallistujan vuorovaikutus -ja sosiaaliset taidot
Mahdolliset haasteet ja tuen tarpeet
Osallistujalla on voimassaoleva vapaa-ajan/tapaturmavakuutus *
Valokuvauslupa *
Kurssilla otettuja valokuvia saatetaan käyttää Aistin, Salon seudun ADHD-yhdistyksen tai ADHD-liiton viestinnässä.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy