DOTAZNÍK K AKTUÁLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU SPECIALIZAČNÍHO OBORU CHIRURGIE
(ZÁKLADNÍ KMEN CHIRURGICKÝ 2018-2020, VLASTNÍ SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK 2019)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Váš věk:
Clear selection
Vaše pohlaví :
Clear selection
V rámci specializačního vzdělávání jsem ve fázi:
Clear selection
Celková délka 6 let specializačního vzdělávání v chirurgii Vám:
Clear selection
Změna celkové délky  - / +   (v měsících)
Délka vzdělávání 30 měsíců v Základním kmeni chirurgickém Vám:
Clear selection
Změna délky ke kmeni   - / +   (v měsících)
Považujete délku povinné praxe 24+2 měsíce na chirurgickém pracovišti v Základním kmeni chirurgickém za dostačující:
Clear selection
Změna délky praxe  - / +   (v měsících)
Považujete délku stáže 3 měsíce na traumatologii v rámci povinné praxe chirurgie v Základním kmeni chirurgickém za dostačující:
Clear selection
Změna délky traumatologie  - / +   (v měsících)
Je pro Vás povinné kurz - Lékařská první pomoc - přínosný:
Clear selection
Je pro Vás povinné kurz - Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace - přínosný:
Clear selection
Je pro Vás povinné kurz - Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí - přínosný:
Clear selection
Je pro Vás povinné kurz - Radiační ochrana - přínosný:
Clear selection
Je pro Vás povinné kurz - Základy chirurgie - přínosný:
Clear selection
Preferujete povinné kurzy:
Clear selection
Struktura povinných výkonů, které máte v rámci vzdělávání v Základním kmeni chirurgickém provést Vám:
Clear selection
Rozšíření / redukce výkonů
Počet povinných výkonů, které máte v rámci vzdělávání v Základním kmeni chirurgickém provést Vám:
Clear selection
Úprava výkonů, které počet
Největší problémy při vzdělávání v Základním kmeni chirurgickém jsem zaznamenal/a v souvislosti:
Clear selection
Organizace vzdělávání v Základním kmeni chirurgickém lékařskými fakultami:
Clear selection
Považujete případnou digitalizaci (e-logbook a záznam stáží/kurzů) organizace vzdělávání v Základním kmeni chirurgickém za přínos:
Clear selection
Je podle Vás zkouška po ukončení vzdělávání v Základním kmeni chirurgickém nutná:
Clear selection
Obsah a ústní forma zkoušky po ukončení vzdělávání v Základním kmeni chirurgickém je pro Vás vyhovující:
Clear selection
Celkově hodnotíte Vaše vzdělávání v Základním chirurgickém kmeni:
Clear selection
Jste podle Vás po absolvování Základního kmene chirurgického dostatečně připraven/a na samostatný výkon práce chirurga podle stanovených kompetencí (https://www.chirurgie.cz/vzdelavani/postgradualni-vzdelavani-v-chirurgii/kompetence-chirurga/):
Clear selection
Jsou podle Vás stanovené kompetence k samostatné práci po úspěšném absolvování Základního kmene chirurgického dostatečné:
Clear selection
rozšíření / zúžení kompetencí po kmeni
Délka vzdělávání 42 měsíců ve Vlastním specializovaném výcviku Vám:
Clear selection
Délka spec. výcviku + / - (měsíce)
Považujete délku povinné praxe 28+8 měsíců na chirurgickém pracovišti v rámci Vlastního specializovaného výcviku za dostačující:
Clear selection
Délka povinné praxe + / - (měsíce)
Je podle Vás týdenní operační stáž na pracovišti vyššího typu k provedení atestační operace přínosná:
Clear selection
Měla by být i nadále zachována povinná atestační operace:
Clear selection
Považujete délku povinné praxe 8 měsíců na chirurgickém pracovišti vyššího typu v rámci Vlastního specializovaného výcviku za dostačující a přínosnou:
Clear selection
Praxe na chirurgii vyššího typu +/- (měsíce)
Je podle Vás třítýdenní stáž na onkochirurgickém pracovišti dostačující a přínosná:
Clear selection
Praxe onkochirurgii +/- (měsíce)
Jsou podle Vás přínosné specializační stáže (cévní chirurgie, hrudní chirurgie, traumatologie, neurochirurgie atd.) v celkové délce 6 měsíců:
Clear selection
Praxe specializované +/- (měsíce)
Struktura povinných výkonů, které máte v rámci vzdělávání ve Vlastním specializovaném výcviku provést Vám:
Clear selection
Rozšíření / redukce výkonů spec. výcvik
Počet povinných výkonů, které máte v rámci vzdělávání ve Vlastním specializovaném výcviku provést Vám:
Clear selection
Úprava výkonů, které, počet - spec. výcvik
Usnadnil Vám bodový systém hodnocení splnění povinných výkonů v rámci vzdělávání ve Vlastním specializovaném výcviku:
Clear selection
Největší problémy při vzdělávání ve Vlastním specializovaném výcviku jsem zaznamenal/a v souvislosti:
Clear selection
Organizace vzdělávání ve Vlastním specializovaném výcviku lékařskými fakultami:
Clear selection
Považujete případnou digitalizaci (e-logbook a záznam stáží/kurzů) organizace vzdělávání ve Vlastním specializovaném výcviku za přínos:
Clear selection
Považujete vypracování povinné odborné písemné práce k atestační zkoušce za přínosné pro Vaše vzdělávání:
Clear selection
Považujete vypracování traumatologického posudku k atestační zkoušce za přínosné pro Vaše vzdělávání:
Clear selection
Obsah a ústní forma atestační zkoušky je pro Vás vyhovující
Clear selection
Celkově hodnotíte Vaše vzdělávání ve Vlastním specializovaném výcviku:
Clear selection
Jste podle Vás po absolvování Vlastního specializovaného výcviku, resp. celého Vzdělávacího programu chirurgie dostatečně připraven/a na samostatný výkon práce chirurga:
Clear selection
Jaké změny by podle Vás prospěly postgraduálnímu vzdělávání v chirurgii – uveďte hlavní:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy