Deň rodiny 2020
Vydajte sa na dobrodružnú cestu - dvojtýždňovú výzvu určenú pre rodiny v Žilinskom samosprávnom kraji. Nezáleží na tom, či už máte kŕdeľ detí, alebo ste (ešte) sami.
Tiež nie je dôležité, či ste dvojrodičovská alebo jednorodičovská rodina. Dôležitá je chuť spolu stráviť zmysluplne čas, naučiť sa niečo (a aj o sebe) nové, ochota spoločne spraviť dobrý skutok pre komunitu, v ktorej žijete.

A navyše sa zapojením do výzvy zapojíte aj do súťaže o ceny.

Prihlasovať sa môžete do 24.5.2020.

Výzva bude prebiehať od 25.5.2020 do 7.6.2020.
V pondelok 8.6. prebehne vyhodnotenie.
Tešíme sa na vašu účasť!
Vaše meno *
Your answer
E-mail *
Your answer
Telefónne číslo *
Your answer
Adresa trvalého bydliska (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec) *
Your answer
Počet členov rodiny *
Your answer
Opíšte vašu rodinu 3 vetami. Čo vás vystihuje? *
Your answer
Udeľujem súhlas organizácii Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja n.o., Komenského 48, 01 001 Žilina, IČO: 37905783 ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov na spracovanie osobných údajov uvedených v prihláške. Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Zároveň beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje, ktoré je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať na základe môjho súhlasu, nebudú použité na účely rozhodovania založeného výlučne na báze automatizovaného spracovania, vrátane profilovania. Zaslaním písomnej žiadosti na adresu Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja n.o., Komenského 48, 01 001 Žilina máte právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu osobných údajov, o vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov; namietať spracovanie svojich osobných údajov; o prenos osobných údajov. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. *
Udeľujem súhlas organizácii Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja n.o., Komenského 48, 01 001 Žilina, IČO: 37905783 a Žilinskému samosprávnemu kraju na použitie obrazových snímkov a audiovizuálnych záznamov s mojou osobou z realizácie aktivity na účely jej propagácie na svojich webových sídlach, sociálnych sieťach a v propagačných materiáloch.
Udeľujem súhlas organizácii Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja n.o., Komenského 48, 01 001 Žilina, IČO: 37905783 na zasielanie newslettra. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy