Тест по Икономика на предприятието - 2 част
Email address *
Факторите, които може да се контролират и могат да осигурят пазарно предимство на фирмата са: *
1 point
Към макросредата на фирмата може да се отнесат: *
1 point
Резултатите от SWOT анализа служат за: *
1 point
Маркетинг‐миксът е: *
1 point
Продуктовата политика включва: *
1 point
В дистрибуционния канал се управлява: *
1 point
Продуктовата линия може да се дефинира като: *
1 point
Кое от посоченото по‐долу не е ценова стратегия при въвеждане на нов продукт на пазара? *
1 point
Жизненият цикъл на продукта е концепция, която се влияе от изменението на: *
1 point
Жизненият цикъл на продукта е концепция, която обхваща изменението на: *
1 point
Сегментирането се основава на различия в: *
1 point
Вашето име: *
Училище: *
Клас: *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy