Newmanalia 2018
Formularz zgłoszeniowy na IV Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową "Newmanalia - odkrywając ortodoksję" - 5 VI 2018 r.
Email address *
DANE
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Tytuł/stopień
Jeśli jest posiadany.
Rodzaj studiów *
W przypadku studiów na więcej niż jednym kierunku należy zaznaczyć kierunek wyższy stopniem.
Afiliacja *
Reprezentowana uczelnia - w przypadku więcej niż jednej prosimy o podanie wszystkich.
Your answer
Numer telefonu *
Posłuży do ewentualnego kontaktu wyłącznie w dniu konferencji - przed i po niej będziemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem podanego na początku formularza adresu e-mail. Numer telefonu do organizatorów zostanie przesłany zakwalifikowanym Uczestnikom w późniejszym terminie.
Your answer
PROPONOWANE WYSTĄPIENIE
Na podstawie przesłanej propozycji podjęta zostanie decyzja o włączeniu referatu do programu - informacja zwrotna zostanie Państwu przekazana na podany w zgłoszeniu adres e-mail do 7 maja 2018 r. Kryteriami oceny będą przede wszystkim ogólna wartość merytoryczna abstraktu i wybranej bibliografii oraz zgodność tematu z założoną tematyką konferencji. W związku z powyższym prosimy o wzięcie pod uwagę faktu, że przesłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego zakwalifikowania się do udziału czynnego.
Tytuł referatu *
Prosimy o możliwie zwięzłe sformułowanie tytułu.
Your answer
Abstrakt referatu *
1000-2000 znaków. Czas przewidziany na jedno wystąpienie to 15 minut.
Your answer
Wybrana bibliografia *
3-5 pozycji
Your answer
Wymagania sprzętowe
Informujemy, że Prelegenci nie będą mieli możliwości podłączenia własnego sprzętu.
FORMALNOŚCI
W dniu konferencji Prelegenci otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie oraz będą mieli możliwość podbicia delegacji.
Oświadczenie dotyczące opłaty konferencyjnej *
W przypadku przyjęcia referatu zobowiązuję się do uiszczenia opłaty konferencyjnej na poczet kosztów organizacyjnych (serwis kawowy, druk materiałów, itp.) w wysokości 50 zł - studenci/100 zł - doktoranci oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: newmanalia@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie 14 maja 2018 r., który obowiązuje także w przypadku wpłaty dokonywanej przez Uczelnię. Przyjmuję do wiadomości, że ze względów organizacyjnych nieprzesłanie potwierdzenia w tym terminie traktowane będzie automatycznie jako nieodwracalna rezygnacja z czynnego udziału w konferencji oraz, że w przypadku rezygnacji z udziału już po uiszczeniu opłaty (niezależnie od przyczyny) nie będzie możliwości otrzymania jej zwrotu.
Faktura za opłatę konferencyjną *
Informujemy, że odpowiedź jest wiążąca i w przypadku zaznaczenia "nie", nie będzie możliwości zmiany decyzji. Faktury zostaną wystawione w ciągu 30 dni od dokonania wpłaty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby fizyczne za uiszczenie opłaty konferencyjnej otrzymają paragon fiskalny. Jedynie na tej podstawie osoba fizyczna będzie mogła otrzymać fakturę VAT na swoje dane osobowe. W przypadku wpłaty dokonywanej przez instytucję faktura VAT zostanie wystawiona bezpośrednio na instytucję.
Dane do faktury
Dotyczy tylko osób, które w poprzednim punkcie zaznaczyły odpowiedź "tak". Informujemy, że nie będzie możliwości późniejszej zmiany ani korekty danych, prosimy więc o upewnienie się co do ich poprawności i kompletności przed wysłaniem formularza. W przypadku wpłat dokonywanych przez instytucję, prosimy o dane adresowe i NIP instytucji.
Your answer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji konferencji *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Koło Naukowe Teologów UPJPII, mające siedzibę w Krakowie, ul. Franciszkańska 1 oraz Fundację im. Św. Królowej Jadwigi dla UPJPII w Krakowie, mająca siedzibę w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, pok. 55A moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym na konferencję, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w celu rejestracji mojej osoby, jako uczestnika konferencji. Oświadczam, że podaje dane osobowe dobrowolnie. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu i aktualizowania swoich danych oraz wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu, co do dalszego ich przetwarzania.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service