ICOMi tagasisideküsimustik

Hea ICOMi liige,
ICOMi liikmeskond on 2020. aastaks kasvanud üle 250 ning selleks, et ICOM Eesti tegevust paremini planeerida, sooviksime, et vastaksite 6. küsimusele, mida peate ICOMi tegevuses oluliseks ning millised tegevussuunad võiksid olla ICOM Eesti tegevuses tulevikus olulised.
Lisaks küsime esialgset arvamust ICOMi uue muuseumidefinitsiooni ettepaneku kohta.
Küsimustikule vastamise tähtajaks on 1. aprill.

Asutus *
Tegevusvaldkond (teadus, konserveerimine, kogud, vm.): *
Olen ICOMi liige, sest (märkida kõige olulisemad):
Milliseid ICOM Eesti seniseid tegevusi pean oluliseks (märkida kõige olulisemad):
Mida ootan ICOM Eestilt tulevikus (märkida kõige olulisemad):
Saan oma peamise info ICOMi tegevusest (märkida kõige olulisemad):
Soovin ICOMI liikmena rohkem panustada:
Muuseumidefinitsiooni ettepaneku tagasiside
ICOMi poolt on 2019. aastal tehtud uue muuseumidefinitsiooni ettepanek, lisainfo: http://www.icomeesti.ee/muud-icomi-dokumendid/muuseumidefinitsioon
Kuidas suhtute definitsiooni uuendamisesse:
Captionless Image
Clear selection
Kas olete lugenud ICOMi senist muuseumidefintsiooni? Kas olete seda vajanud? Miks? Kas praegune definitsioon peegeldab teie tööd ja tegevust?
Kas olete kuulnud uuest ICOMi muuseumidefinitsiooni ettepanekust? Olete seda lugenud?
Definitsiooni tekstis on esile toodud muuseumide puhul järgmised olulised teemad, kas peate neid oluliseks – mis peaks kindlasti definitsiooni jääma ja mis välja minema? Palun märkige teemad, mida peate oluliseks muuseumide tegevuses:
Captionless Image
Peab jääma
Peab minema välja
Ükskõikne
Demokraatia edendamine
Mitmehäälsus
Ruum
Kriitiline arutelu
Minevik
Tulevik
Talletamine
Ühiskonna usaldus
Inimtekkelised objektid
Looduslikud objektid
Tänapäeva konfliktide ja väljakutsete teadvustamine
Tänapäeva konfliktide ja väljakutsetega tegelemine
Erinevate mälestuste säilitamine
Tulevastele põlvedele säilitamine
Võrdne ligipääs
Võrdne õigus pärandile
Ei ole suunatud kasumile
Kaasav
Läbipaistev
Töötamine aktiivselt koos erinevate kogukondadega ja nende heaks
Kogumine
Säilitamine
Uurimine
Tõlgendamine
Eksponeerimine
Maailmast arusaamise täiustamine
Inimväärikus
Sotsiaalne õiglus
Globaalne võrdsus
Planeedi heaolu
Clear selection
Kui uus muuseumidefinitsioon võetakse vastu sellisena kui praegune ettepanek, mis teie töös muutuks?
Kas soovite anda lisakommentaari erinevatele teemadele:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy