Förboka boken "Modern Madness" av Julia Pivén
Boken Modern Madness är en bok om konst och psykos, där Julia Pivén berättar om sitt liv i form av dikter, noveller, konstverk och självbiografiska texter. Boken kommer att släppas på svenska under hösten 2021. Genom att fylla i formuläret nedan kommer du att få ett email när boken finns tillgänglig.

~ ~ ~

Uppdatering! Lektörsläsare och förlag har gjort sina första utlåtanden om manus och det känns strålande! 😃 Textmanuset hamnade på 80+ (word)sidor. Nu återstår lite editering och så går boken över till layout för bildsättning till alla texter.

Information om boken följer:

Modern Madness

En konstbok av Julia Pivén
ute hösten 2021

Modern Madness är huvudtiteln för projektet som blir min författardebut. Genom en kombination av text och bild lockas läsaren in i världar som tillhör en ung kvinna under psykos. Det är jag själv som är huvudpersonen och utgångspunkten för ämnet som diskuteras. Bokens inriktning bygger på mina erfarenheter av att leva med obehandlad schizofreniliknande sjukdom och det konstnärskap som fört mig framåt genom dessa kritiska år. Det är en saga om ett konstnärskap som får en allt viktigare roll längs ett eskalerande sjukdomsförlopp.

Genom litterär och visuell gestaltning försöker jag förmedla mina egna upplevelser av psykos och med konst som ingång, synliggöra och resonera kring psykisk sjukdom. En större förståelse för sjukdomen leder förhoppningsvis till fler möjligheter, såväl socialt som i arbetslivet. Många psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar har fått uppmärksamhet de senaste åren. Psykossjukdomar som schizofreni har inte på motsvarande sätt förklarats eller avdramatiserats. Resultatet är en självbiografi med utgångspunkt i mitt egna konstnärskap, som blir till ett verktyg för att avdramatisera diagnosen och visa på människan bakom. Syftet med boken är att bidra till förbättrade möjligheter för en grupp som är särskilt utsatt både rättsligt och socialt.

Att leva med schizofrenisjukdom eller liknande diagnoser innebär inte bara ett liv i kamp med sitt egna psyke. Vi möter också stigmatisering, fördomar, okunskap och blir bestulna på vår agens och handlingsutrymme. Diagnosen har tyvärr inget botemedel. Däremot kan vi förändra samhället runt omkring oss för att lindra lidandet och få en ökad livskvalitet. Målet är att vi med schizofreni och liknande mentala tillstånd ska synliggöras, ges chansen att bidra, delta och påverka samhället.

Jag heter Julia Pivén, en malmökonstnär på 27 år som idag är professionell aktör inom angränsande kulturområden. Min verksamhet utgår från min ateljé i Hedbergska huset i Slottsstaden, Malmö. Jag har en bakgrund inom föreningslivet, kulturen, folkbildningen och sociala frågor rörande psykisk hälsa. Med en ambition om att skapa ett liv för mig själv har jag genom konsten gått från utanförskap och isolering till att aktiv deltagare i organisationer, projekt och fria kollektiv på allt från lokal nivå till internationella samarbeten. Mitt största fokus och mål just nu är att nå ut med min berättelse till allmänheten, då ämnet är något som angår oss alla.

Jag tror att jag kommer att kunna lyckas ämnet på ett bra sätt eftersom jag inte bara upplevt de mentala tillstånd som schizofreni innebär, utan även har uttrycksförmågan att beskriva händelseförloppet. Jag vet hur sjukdomen fungerar eftersom jag lever med den, vilket ger mig en värdefull kompetens inom området. Jag samarbetar även med flera personer som är verksamma inom området psykos, så som praktiserande läkare, utbildare eller forskare. Det känns också viktigt att inkludera fler perspektiv från personer med egen erfarenhet med olika bakgrund för testläsning och feedback. Alla dessa, ihop med lektörsläsare, förlag och andra inblandade, utgör min referensgrupp. Jag har ett intresse för den vetenskapligt baserade kunskap som växer fram just nu. Det innebär att jag är öppen för att försöka förstå mitt tillstånd i relation till relevant forskning.

Jag har förmågan att i efterhand tydligt beskriva episoder med allvarliga vanföreställningar, paranoia, hallucinationer och andra psykossymtom. Det finns stereotyper och fördomar kring de komplexa processer och mentala tillstånd som beskrivs i min bok. Jag hoppas och tror att jag genom berättelser, perspektiv och språk kan ge en verklig och mindre fördomsfull bild av personen bakom sjukdomen. Förhoppningen är att många andra som befinner sig i liknande desperata situationer som de jag beskriver, ska känna sig sedda och hörda.

Jag kommer från en bakgrund som inte gett mig optimala förutsättningar i livet. De upplevelser och reflektioner som finns i boken är mina egna och därmed unika. Boken kommer att ge både mig och många andra den upprättelse och förståelse som vi behöver för att leva ett bättre liv. Jag väljer att våga blotta mig i mina svåraste stunder till förmån för detta ändamål. Den här boken är min chans att ge mina negativa erfarenheter ett positivt syfte.

Jag försöker närma mig ämnena genom noveller och andra slags texter för att förmedla det jag vill. Allt är självbiogafiskt.


Publikationen är delfinansierad av bland annat Schizofrenifonden och Markus Kallenbergs stiftelse.
Email address *
Name
Comment
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy