Remote Learning Tech Support Form
Please complete this form for tech support for your D57 Student. The D57 Technology Department will contact you as soon as possible within school hours, Monday - Friday.

In the meantime, please run through the following troubleshooting steps, which may provide a solution to your tech challenge:

1. Restart the chromebook (make sure it turns all the way off before turning back on).
2. Quit any unused application or browser windows.
3. Sign out of an application if it's not working, and sign back in.
4. Move closer to your internet router if you are experiencing connectivity issues.
5. Turn off any special features i.e. contrast mode, special cursor that may be set on the chromebook. These can cause applications to run slow.


____
POLISH:

Wypełnij ten formularz, aby uzyskać pomoc techniczną dla swojego ucznia D57. Dział technologii D57 skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe w godzinach lekcyjnych, od poniedziałku do piątku.

W międzyczasie wykonaj następujące kroki rozwiązywania problemów, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu technicznego:

1. Uruchom ponownie Chromebooka (upewnij się, że całkowicie się wyłączył przed ponownym włączeniem).
2. Zamknij wszystkie nieużywane aplikacje lub okna przeglądarki.
3. Wyloguj się z aplikacji, jeśli nie działa, i zaloguj się ponownie.
4. Podejdź bliżej routera internetowego, jeśli występują problemy z łącznością.
5. Wyłącz wszelkie funkcje specjalne, np. Tryb kontrastu, specjalny kursor, który można ustawić na Chromebooku. Może to spowodować spowolnienie działania aplikacji.


____
SPANISH:

Complete este formulario para obtener soporte técnico para su estudiante D57. El departamento de tecnología del D57 se comunicará con usted lo antes posible durante el horario escolar, de lunes a viernes.

Mientras tanto, realice los siguientes pasos de solución de problemas que pueden ayudarlo a solucionar el problema técnico:

1. Reinicie su Chromebook (asegúrese de que se haya apagado por completo antes de volver a encenderlo).
2. Cierre todas las aplicaciones o ventanas del navegador que no utilice.
3. Cierre la sesión de la aplicación si no se está ejecutando y vuelva a iniciarla.
4. Acérquese a su enrutador de Internet si hay problemas de conectividad.
5. Desactive las funciones especiales, por ejemplo, el modo de contraste, un cursor especial que se puede configurar en su Chromebook. Esto puede hacer que la aplicación se ejecute lentamente.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mount Prospect School District 57. Report Abuse