Az intézményi és vezetői önértékelés keretében a szülők elégedettségét mérő kérdőív 2019.
Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyikkel milyen mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:
5 = Teljesen elégedett vagyok
4 = Többnyire elégedett vagyok
3 = Elégedett is vagyok meg nem is
2 = Többnyire nem vagyok elégedett
1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett
0 = Nincs információm
1. Az intézményben a tanulók viselkedése a felnőttekkel és társaikkal kulturált, udvarias. *
2. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres. *
3. Gyermekem tisztában van a követelményekkel. *
4. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról. *
5. Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit. *
6. Az intézmény eredményesen segíti a tanulmányaiban lemaradó tanulókat. *
7. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. *
8. Az intézmény ösztönzi a tanulók együttműködését. *
9. Az intézmény fejleszti a tanulók testi, szellemi, érzelmi képességeit. *
10. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, programok stb.) szervezésére. *
11. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. *
12. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, lehetőséget teremt a rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). *
13. Az intézmény fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását. *
14. A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. *
15. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik munkájukat. *
16. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz. *
16. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz. *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy