Ako hodnotíte pomoc štátu firmám?
Vážení podnikatelia,

Ekonomický krízový štáb pri Úrade vlády SR realizuje krátky dotazníkový prieskum medzi podnikateľmi, ktorého cieľom je získať spätnú väzbu na doterajšiu pomoc štátu firmám postihnutým dôsledkami pandémie COVID-19. Následne na základe tejto spätnej väzby budeme formulovať odporúčania na spružnenie a zjednodušenie systému pomoci.

Dotazník obsahuje 8 otázok a jeho vyplnenie trvá približne 7 minút. Ak je to možné, vyplňte ho, prosím, do piatku 22. mája.

Ďakujeme pekne za spoluprácu!

Peter Goliaš, člen Ekonomického krízového štábu
1. Akú právnu formu má Vaša firma?
2. Aký počet zamestnancov má Vaša firma?
3. Ktorú z nasledovných foriem pomoci štátu využívate?
4. Ak pomoc zatiaľ nevyužívate, plánujete v budúcnosti požiadať o niektorú z možností pomoci štátu uvedených v predošlej otázke?
5. Ak nevyužívate žiadnu z uvedených dotácií štátu na pomoc postihnutým firmám, ktoré z nasledovných možností označujú Vaše hlavné dôvody?
Určite áno
Skôr áno
Skôr nie
Určite nie
Neviem
Nepotrebujem pomoc, nedošlo k výraznému poklesu tržieb
Potrebujem pomoc ale nespĺňam podmienky
Čakám na poslednú chvíľu s podaním žiadosti
Vysoká administratívna náročnosť pri podávaní a spracovaní žiadosti
Zložitosť systému, mám problém sa v ňom orientovať
Pomalé zvládnutie procesov na strane štátu, napr. úradov práce
Odradil ma záväzok udržať pracovné miesto po dobu dvoch mesiacov
Nízka úroveň poskytovanej pomoci
Nedostatok informácií o možnostiach podpory
6. Prípadne uveďte iné dôvody, prečo nevyužívate pomoc štátu:
Your answer
7. Ak využívate niektorú z uvedených dotácií štátu na pomoc postihnutým firmám, ktoré z nasledovných možností na základe vašich skúseností predstavujú hlavné problémy systému pomoci?
Určite áno
Skôr áno
Skôr nie
Určite nie
Neviem
Reštriktívne podmienky nároku na pomoc
Vysoká administratívna náročnosť pri podávaní a spracovaní žiadosti
Zložitosť systému, mám problém sa v ňom orientovať
Pomalé zvládnutie procesov na strane štátu, napr. úradov práce
Nízka úroveň poskytovanej pomoci
Slabá informovanosť o možnostiach pomoci
Nie je tam žiadny zásadný problém
8. Prípadne uveďte iné problémy, s ktorými ste sa stretli:
Your answer
Ak máte záujem poskytnúť nám podrobnejšie informácie, napíšte, prosím, svoje meno, funkciu a telefónny alebo emailový kontakt:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy