Badanie jakości życia osób z dysfunkcją narządów ruchu
Jesteśmy osobami reprezentującymi Uniwersytet Wrocławski (dr hab. Katarzyna Szalonka) i Fundację Nie Widzę Problemu (Adam Włodarczyk). Prowadzimy badania, których celem jest pomiar jakości życia osób z dysfunkcją ruchową. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety.
Za poświęcony czas serdecznie dziękujemy.
Dane po zakończeniu zostaną wysłane na serwer, do którego będą miały dostęp tylko osoby przeprowadzające analizę badania. Zebrane dane mają charakter anonimowy.

*Kwestionariusz jest własnością intelektualną Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

1a. Czy jesteś osobą, która ma orzeczoną niepełnosprawność/ dysfunkcję ruchową przez lekarza specjalistę (symbol niepełnosprawności ruchowej to "05-R"), lub dysfunkcje na tle neurologicznym, która wpłynęła na ciało / możliwości ruchowe (symbol "10N")?
1b. Czy mimo braku orzeczenia o niepełnosprawności posiadasz niepełnosprawność ograniczającą Cię w ruchowym funkcjonowaniu?
Prosimy o podanie jakiego rodzaju dysfunkcję ruchową posiadasz (może być własnymi słowami).
Your answer
A. Stan zdrowia (pytania od 2 do 12)
2. Generalnie, Twoje zdrowie jest :
Jeśli możesz, proszę podaj przyczynę jeśli stan zdrowia jest zły lub bardzo zły.
Your answer
3. Obecnie, możesz powiedzieć, że twoja możliwość poruszania ciałem i funkcjonowania w codziennym środowisku (biorąc pod uwagę sprzęt pomocniczy, jeśli taki posiadasz) jest:
4. Od jak dawna posiadasz dysfunkcję ruchową:
5. Jak często martwisz się o swoją dysfunkcję w ruchowym funkcjonowaniu ( zakreśl jedną odpowiedź )?
6. Czy kiedykolwiek korzystał ( a ) Pan ( i ) z usług medycznych stacjonarnych ? ( szpital )
7. Jeżeli twoja kondycja fizyczna wymaga tego, jak personel szpitala / przychodni lekarskiej opiekował się Tobą podczas Twojego pobytu w tam?
(czy pomogli dotrzeć do gabinetu jeśli tego wymaga twój stan itp.)
8. Co według Ciebie można zmienić w przystosowaniu szpitala / przychodni aby były lepiej przygotowane do przyjmowania osób z dysfunkcją narządów ruchu?
Your answer
9. Ile razy w ciągu 2014 roku korzystałe(a)ś z usług lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, specjalisty?
10. Jakie zmiany w organizacji opieki lekarskiej oczekiwał(a)byś pod kątem potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu?
Your answer
11. Czy pracujesz z psychologiem/psychiatrą odnośnie problemów związanych ze swoją dysfunkcją?
12. Czy korzysta Pan/Pani z urządzeń lub przyrządów, usprawniających/pomagających w poruszaniu się?
Jeśli, korzystasz to z jakich ?
Your answer
13. Czy miałeś/aś trudności ze zdobyciem wykształcenia?
14. W jakim stopniu czujesz się przygotowany do podjęcia pracy, którą chciałbyś / chciałabyś podjąć ( uwzględniając dysfunkcję narządu ruchu )?
Jaka to praca ?
Your answer
15. Czy w pracy poza domem byłeś / byłaś mobingowany/a ( czyli stosowano wobec Ciebie przemoc psychiczną ) lub dyskryminowany z powodu dysfunkcji ruchowej?
16. Czy uważasz, że osoby z dysfunkcją ruchową mają szansę zdobyć wysokie stanowiska w Polsce?
17. W jakim stopniu Twoje obecne lub poprzednie warunki pracy są/były dostosowane do osób z dysfunkcjami ruchowymi?
18. Czy uważasz, że szkoły są odpowiednio wyposażone w sprzęt, akcesoria dla osób z dysfunkcją ruchową?
19. Proszę zaznacz te dziedziny funkcjonowania w dniu codziennym, w których twoja dysfunkcja ruchowa Ci przeszkadza.
20. Czy w sklepach miewasz problem z przemieszczaniem się i/lub zbieraniem produktów?
21. Czy samodzielnie robisz zakupy?
Jeżeli nie to wypisz osoby robiące za Ciebie/z Tobą zakupy.
Your answer
22. Jak często korzystasz z komunikacji miejskiej?
(22.b) Czy potrzebujesz, lub jest Tobie lepiej ze względu na Twoją dysfunkcję, jeśli wówczas towarzyszy Tobie ktoś pomagający?
23. Czy przejścia dla pieszych są dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchową (dla przykładu, czy zielone światło pali się wystarczająco długo)?
Jeżeli nie, to co stanowi utrudnienie?
Your answer
24. Czy ludzie w Twoim otoczeniu są dostatecznie wyedukowani do udzielenia Ci odpowiedniej pomocy, jeśli zachodzi taka potrzeba?
25. Czy istnieje integracja społeczna pomiędzy grupami osób pełnosprawnych, a osobami niepełnosprawnymi?
26. Czy jesteś w stanie samodzielnie korzystać z bankomatów?
27. Czy środki komunikacji i przystanki są przystosowane do osób z dysfunkcją ruchową?
Jeżeli nie to co mogłoby pomóc, bądź co stanowi problem?
Your answer
28. Co Twoim zdaniem najbardziej obniża komfort życia z powodu twojej dysfunkcji? Co mogłoby poprawić jakość Twojego życia?
Your answer
29. Czy można pozyskać środki od państwa na zakup specjalistycznego sprzętu, przeznaczonego dla osób z dysfunkcją ruchową?
30. Czy placówki publiczne (szpitale, szkoły, restauracje) są odpowiednio przystosowane do osób z dysfunkcją ruchową?
31. Jak oceniasz pomoc ze strony pracowników pracujących w urzędach państwowych dla osób borykających się z dysfunkcją ruchową?
32. Jeżeli twoja dysfunkcja utrudnia przemieszczanie się po urzędzie, lub złożenie pisma / podpisu, czy składając wniosek, lub załatwiając inną sprawę mogłeś / mogłaś liczyć na pomoc ze strony pracowników placówki?
33. Czy placówki państwowe są w jakikolwiek sposób przystosowane do obsługi osób z dysfunkcją ruchową?
(np.: poczta, bank, urząd itp. pod względem infrastruktury)
Jeśli nie, to gdzie był problem?
Your answer
E. Finanse ( pytania od 34 do 50)
34. Czy uważasz, że stan Twojego majątku jest:
35. Czy w ostatnich 3 latach jakość twojego życia się: (wybierz poniżej odpowiedź)
Jeśli zaznaczyłeś, że się pogorszyła, prosimy napisz z jakiego powodu?
Your answer
36. Oceń sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego na przestrzeni ostatnich 5 lat (2011-2015):
37. Czy w latach 2011-2015 dokonałeś /aś wydatków na zakup:
38. Proszę określić stan finansowy gospodarstwa domowego w latach 2011-2015 (proszę wybrać 1 najbliższą prawdy odpowiedź):
39. Czy posiadasz własne mieszkanie?
40. Czy starasz się Ty lub Twoi opiekunowie o mieszkanie socjalne?
41. Czy budynek, w którym mieszkasz jest wystarczająco przystosowany do osób z dysfunkcją ruchową?
42. Jaka część funduszy przeznaczana jest na leki oraz sprzęt specjalistyczny potrzebny Tobie do funkcjonowania?
43. Z jakiego źródła pochodzą twoje środki na życie (można zaznaczyć wiele opcji)?
Jeśli zaznaczyłeś/ zaznaczyłaś "inne" prosimy o podanie jakie:
Your answer
44. Proszę określić, czy dokonałeś /aś inwestycji finansowych na przestrzeni lat 2011– 2015:
45. Proszę określić, czy poziom Twoich dochodów (czyli suma wszelkich wpływów, nie koniecznie zarobków) od 2011 roku do 2015 roku zmalał, czy zwiększył się.
Jeżeli dochód zmienił się na plus lub minus prosimy o przybliżenie o mniej więcej ile procent.
46. Zaznacz wydatki, które wzrosły w Twoim gospodarstwie domowym w ostatnim roku.
Jeśli można, proszę wpisać przyczyny (np.wyjazd zagranicę, wzrost wynagrodzeń, wzrost cen i kosztów utrzymania)
Your answer
47. Oceń Twój poziom życia, lub Twój i Twojej rodziny z którą mieszkasz w 2015 roku:
48. W jakim kierunku przewidujesz w roku 2016 i 2017 zmianę sytuacji materialnej (proszę zaznaczyć jedną z pięciu propozycji):
Zmiana kondycji ekonomicznej gospodarstwa domowego:
49. Czy korzystasz z dodatkowego (prywatnego) ubezpieczenia zdrowotnego?
50. Czy korzystasz z prywatnych usług medycznych?
F. Psychologia ( pytania od 51 do 53)
51. Czy jesteś zadowolony/ zadowolona z życia pomimo swoich dolegliwości zdrowotnych?
52. Co jest miarą szczęścia dla Ciebie i Twoich najbliższych (wybierz max 4 odpowiedzi)?
53. Ulubione dla Ciebie sposoby spędzania wolnego czasu to:
G. SPORT, ROZRYWKA, WYPOCZYNEK, KULTURA, USPOŁECZNIANIE (pytania od 54 do 66)
54. Jak często korzystasz z obiektów kultury (kina, muzea, teatry) na terenie Wrocławia?
Jeżeli tak to w jaki sposób?
Your answer
55. Jak oceniasz przygotowanie pracowników obiektów kultury, ośrodków sportowych i innych, do pomocy osobom z dysfunkcją ruchową?
56. Czy Twoim zdaniem oferta sportowa jest dostosowana do potrzeb osób z problemem w przemieszczaniu i poruszaniu się?
57. Czy Twoim zdaniem oferta kulturalna jest dostosowana do potrzeb osób z problemem w przemieszczaniu i poruszaniu się?
58. Jaka forma spędzania wolnego czasu, wypoczynku odpowiada Panu/Pani najbardziej?
59. Czy trenujesz jakiś sport?
Jeśli tak, to jaki/jakie?
Your answer
60. Czy korzystasz z obiektów sportowych na terenie swojego miejsca zamieszkania?
Jeżeli tak, to jakich?
Your answer
61. Jak oceniasz przystosowanie obiektów sportowych w miejscu twojego zamieszkania do użytku przez osoby z dysfunkcją narządów ruchu?
Jeżeli źle to co można by poprawić, aby łatwiej korzystać z takich obiektów?
Your answer
62. Czy liczba zorganizowanych zajęć sportowych dla osób z dysfunkcjami ruchowymi jest wystarczająca?
63. Czy w Twoim miejscu zamieszkania organizowane są imprezy sportowe przeznaczone dla osób dysfunkcyjnych ruchowo?
64. Jak często uczęszczasz na spotkania dla osób z dysfunkcjami?
65. Jak oceniasz komfort życia w miejscu, w którym mieszkasz?
66. Wymień obszary życia, które należałoby zmienić, żeby poprawić komfort życia osób z dysfunkcjami ruchowymi w miejscu twojego zamieszkania:
Your answer
H. Wolontariat ( pytania od 67 do 73)
67. Jak często korzystasz z pomocy wolontariuszy?
68. Jak oceniasz jakość pracy wykonywanej przez wolontariuszy?
69. Jak oceniasz dostępność wolontariuszy?
70. Kto pomaga Ci w życiu codziennym?
71. Czy twoim zdaniem inni ludzie są przygotowani do pomocy osobom z dysfunkcjami ruchowymi?
(tak aby nie zaszkodzić)
72. Czy spotkałeś/aś się z odmową udzielenia pomocy przez osoby trzecie?
73. Co chciałbyś/chciałabyś robić w życiu?
Your answer
Pytania metryczkowe (pytania od 74 do 81)
74. Wiek
75. Płeć
76. Miejsce zamieszkania
77. Jesteś:
78. Ile masz dzieci?
79. Czy pracujesz?
Jeśli tak i możesz, wpisz proszę czym się zajmuje twoje miejsce pracy i na jakim stanowisku.
Your answer
Jeżeli nie, to z jakiego powodu nie pracujesz?
80. Czy twoim zdaniem poziom wynagrodzenia jest adekwatny do zajmowanego stanowiska?
81. Posiadasz wykształcenie:
Społeczeństwo (pytania od 82 do 85)
82. Czy uważasz, że twoje zaburzenie wpływa na liczbę twoich znajomych?
Jeżeli ma wpływ, to dlaczego twoim zdaniem tak się dzieje?
Your answer
83. Czy uważasz, że twoja dysfunkcja przeszkadza Tobie w poznawaniu świata?
Jeżeli choć w lekkim stopniu, prosimy opowiedz w jaki sposób jeśli jest to możliwe.
Your answer
84. Czy obawiasz się czegoś w kontekście swojej dysfunkcji? Jeżeli nie, wpisz: "Nie". Jeśli tak, prosimy o podzielenie się, czego dotyczą obawy.
Your answer
85. Czy uważasz, że gdyby społeczeństwo było lepiej wyedukowane w kontekście dysfunkcji fizycznych, twoje życie byłoby łatwiejsze?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service