ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ZIEMIA ŁĘCZYCKA PLANOWANEGO DO OBJĘCIA STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (RLKS)

Szanowni Państwo,
W związku z opracowywaniem LSR na lata 2016–2020 prosimy Państwa o wypełnienie ankiety, która pomoże w wypracowaniu analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia) na obszarze działania LGD obejmującej gminy: Łęczyca, Grabów, Daszyna, miasto Łęczyca.

  ANKIETA NR 1

  Must select at most 4 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question
  Must select at most 5 options.
  This is a required question
  Must select at most 7 options.
  This is a required question
  Must select at most 5 options.
  This is a required question
  Must select at most 4 options.
  This is a required question
  Must select at most 6 options.
  This is a required question
  Must select at most 7 options.
  This is a required question
  Must select at most 5 options.
  This is a required question
  Must select at most 3 options.
  This is a required question
  Must select at most 6 options.
  This is a required question