Dotazník hodnotenia príručky Odporúčania a podnety pre psychológov a psychologičky, ktorí pracujú s gejskými/lesbickými/bisexuálnymi/transrodovými (LGBT) klientmi a klientkami

Obraciame sa na Vás s prosbou o zhodnotenie informačnej príručky „Odporúčania a podnety pre psychológov a psychologičky, ktorí pracujú s gejskými/lesbickými/bisexuálnymi/transrodovými (LGBT) klientmi a klientkami“. Cieľom je získať spätnú väzbu na poskytnuté informácie, ako aj zistiť, aké témy, oblasti, praktické veci by ste si v nej budúcnosti vedeli predstaviť. Údaje budú použité na skvalitnenie informačnej príručky, ako aj pre ďalšie rozvíjanie témy poradenstva/terapie pre LGBT klientov a klientky . Anonymita poskytnutých údajov bude zabezpečená. Za vyplnenie dotazníka ďakujeme.

Hana Smitková, Andrej Kuruc

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question