Bardzo Młoda Kultura (świętokrzyskie)
Szanowni Państwo!
Witamy w wojewódzkim badaniu sondażowym prowadzonym w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura (BMK). Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania, które pozwolą:
• określić stan edukacji kulturowej w województwie świętokrzyskim,
• poznać zasoby i potencjał naszego regionu w zakresie realizacji działań związanych z edukacją kulturową,
• wskazać obszary strategicznej interwencji w obszarze edukacji kulturowej w skali województwa,
• zdiagnozować potrzeby odbiorców edukacji kulturowej i zbudować katalog dobrych rozwiązań wspierających edukację kulturową w naszym regionie.
Państwa odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, z którymi zapoznać będzie się można po zakończeniu badania.
Wypełnienie ankiety zajmie około 15-20 minut.
Dziękujemy za udział w badaniu!
1. Proszę wskazać swoje miejsce/miejsca pracy (zatrudnienie lub stałe związanie z instytucją). Można udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. *
Required
2. Czy należy Pan/i do zrzeszeń lub grup nieformalnych prowadzących działania z zakresu edukacji lub animacji w kulturze? *
3. Jeśli Pan/i należy do zrzeszeń lub grup nieformalnych prowadzących działania z zakresu edukacji lub animacji w kulturze, proszę napisać do jakich?
Your answer
4. Jakie miejsce zajmuje w Pani/Pana działalności edukacja kulturowa? *
5. Proszę wskazać miejsce, w którym podejmuje Pan/i większość swoich działań związanych z edukacją kulturową.
6. Proszę podać staż pracy *
7. Jeśli jest Pani/Pan nauczycielką/-em, proszę zaznaczyć przedmiot, którego Pani/Pan naucza.
8. Jeśli jest Pani/Pan nauczycielką/-em, proszę podać Pani/Pana stopień awansu zawodowego.
9. Proszę wskazać główne obszary działań instytucji w zakresie edukacji kulturowej, w której Pan/i jest zatrudniony/a? (Można wskazać kilka odpowiedzi) *
Required
10. Proszę wskazać obszary, którymi Pan/i zajmuję się w zakresie edukacji kulturowej? *
Required
11. Proszę wskazać główne formy działalności prowadzonej przez instytucje w odniesieniu do edukacji i kultury, w których Pan/i jest zatrudniony/a. *
Required
12. Proszę wskazać główne formy działalności prowadzonej przez Panią/Pana w odniesieniu do edukacji i kultury. *
Required
13. Z jakich źródeł wiedzy i inspiracji w obszarze prowadzenia przedsięwzięć związanych z edukacją kulturową korzysta Pan/i najczęściej? (Można wybrać kilka odpowiedzi) *
Required
14. Czy w ostatnich trzech latach realizował(a) Pan/i przedsięwzięcia animacyjne lub edukacyjne związane z edukacją kulturową w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018? *
15. Jeśli w ostatnich trzech latach (2016-2018) realizował(a) Pan/i przedsięwzięcia animacyjne lub edukacyjne związane z edukacją kulturową w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura, proszę podać, w którym roku realizował(a) Pan/i te projekt? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
16. Czy w ostatnich trzech latach (2016-2018) realizował(a) Pan/i przedsięwzięcia animacyjne lub edukacyjne związane z edukacją kulturową poza Programem BMK? *
17. Jeśli w ostatnich trzech latach (2016-2018) realizował(a) Pan/i przedsięwzięcia animacyjne lub edukacyjne związane z edukacją kulturową poza Programem BMK, proszę wskazać obszary w jakie wpisywały się te przedsięwzięcia.
18. Z jakimi podmiotami (instytucjami) współpracuje Pan/i najczęściej przy realizacji przedsięwzięć związanych z edukacją kulturową? *
Required
19. Jakiego rodzaju działania animacyjne lub edukacyjne zazwyczaj Pan/i realizuje? *
Required
20. Do kogo najczęściej adresowane są działania z zakresu edukacji kulturowej realizowane przez instytucje, w których Pan/i jest zatrudniony/a? *
Required
21. Do kogo najczęściej adresowane są działania z zakresu edukacji kulturowej realizowane przez Panią/Pana? *
Required
22. Proszę o określenie w dwu, trzech zdaniach jakiego rodzaju efekty przynoszą podejmowane przez Pana/ią działania animacyjne lub edukacyjne. *
Your answer
W pytaniach od nr 23 do nr 28 proszę wskazać co sprzyja prowadzeniu działań związanych z edukacją kulturową?
Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 5 stopień, w jakim dany czynnik sprzyja prowadzeniu działań animacyjnych lub edukacyjnych, gdzie 1 oznacza „nie ma żadnego znaczenia”, a 5 oznacza „sprzyja w wysokim stopniu”.
23. Posiadanie stałego źródła finansowania przedsięwzięć animacyjnych lub edukacyjnych *
24. Możliwość kontynuowania przedsięwzięć animacyjnych lub edukacyjnych. *
25. Obecność nowych wyzwań w realizacji działań animacyjnych lub edukacyjnych. *
26. Doświadczenie zdobyte dzięki wcześniej realizowanym przedsięwzięciom edukacyjnym lub animacyjnym *
27. Kontakty zdobyte dzięki wcześniej realizowanym przedsięwzięciom edukacyjnym lub animacyjnym *
28. Wsparcie ze strony lokalnych instytucji kultury, instytucji oświatowych i samorządowych *
29. Inne czynniki sprzyjające prowadzeniu działań związanych z edukacja kulturową (jakie?) *
Your answer
W pytaniach od nr 30 do 34 proszę wskazać co przeszkadza w prowadzeniu działań związanych z edukacją kulturową?
Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 5 stopień, w jakim dany czynnik przeszkadza w prowadzeniu działań animacyjnych lub edukacyjnych, gdzie 1 oznacza „nie ma żadnego znaczenia”, a 5 oznacza „przeszkadza w wysokim stopniu”.
30. Brak stałego źródła finansowania przedsięwzięć animacyjnych lub edukacyjnych *
31. Brak ciągłości w realizacji przedsięwzięć animacyjnych lub edukacyjnych *
32. Brak wsparcia ze strony lokalnych instytucji kultury, instytucji oświatowych i samorządowych. *
33. Brak doświadczeń w realizowaniu przedsięwzięć animacyjnych lub edukacyjnych. *
34. Brak kontaktów, które można wykorzystać realizując przedsięwzięcia edukacyjne lub animacyjne. *
35. Inne przeszkody (jakie?) *
Your answer
36. Płeć *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service