Profion Siarad Defnyddio'r Gymraeg / Defnyddio'r Gymraeg Speaking Test 2021
Ffurflen Gofrestru - Y dyddiad cau ar gyfer cofrestriadau yw 5 Mawrth, fan bellaf.
Registration Form - The closing date for registrations is 5th March, at the latest.
Pa Lefel? / Which Lefel? *
Ydych chi'n astudio cwrs gyda ni ar hyn o bryd? / Are you currently studying a course with us *
Rhowch gôd eich cwrs (Os yw'n hysbys) neu "P" os dych chi'n ymgeisydd preifat. / Enter your course code (If known) or "P" if you are a private candidate. *
Enw Cyntaf / First Name *
Enw/au Canol (Mewnbynnwch "Dim" os nad yw'n berthnasol) / Middle Name (Enter "None" if not applicable) *
Cyfenw / Surname *
Cyfeiriad 1 / Address 1 *
Cyfeiriad 2 / Address 2 *
Cyfeiriad 3 / Address 3
Côd Post / Post code *
Dyddiad Geni / Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Rhif Ffôn / Telephone number *
E-bost / E-mail *
Rhyw / Gender *
Anghenion Arbennig / Special Requirements *
Dw i'n cadarhau fy mod i'n bwriadu sefyll y prawf siarad Defnyddio'r Gymraeg uchod. / I confirm that I intend to sit the above Defnyddio'r Gymraeg Speaking Test *
Dw i'n derbyn telerau ac amodau yr Hysbysiad Preifatrwydd Dysgwyr. https://dysgucymraeg.cymru/hysbysiad-preifatrwydd. / I accept the terms and conditions of the Learner's Privacy Notice https://learnwelsh.cymru/privacy-notice *
Required
Dw i'n cadarnhau fy mod wedi darllen a derbyn y fformat a'r amodau y bydd y prawf siarad yn cael eu cynnal fel y'u cynhwysir yn llyfryn yr ymgeisydd. / I confirm that I have read and accept the format and the conditions under which the speaking test will be conducted as contained in the candidate's brochure. *
Required
Dw i'n cadarnhau bod yr wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth. / I confirm that the information I have given is true and correct to the best of my knowledge. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy