ตด สองระลอก กับ กล้องถ่ายภาพความร้อน

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน เต็ม 10 คะแนน
  This is a required question

  อ่านบทความได้ที่ http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=2474

  สุดฮา เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง สแกนร่างผู้โดยสาร "เห็นตด"สองระลอก (ชมคลิป)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question