Esprit Academy 2022-2023
Esprit Scholen biedt opnieuw trainingen aan. Het opleidingsaanbod is voor iedereen en wordt afhankelijk van de belangstelling aangevuld met nieuwe trainingen. Heb je interesse in één van de hieronder genoemde trainingen? Schrijf je direct in door het formulier volledig in te vullen.

1. Cambridge English
2. Classroom English
3. English Fluency
4. Leerlingen coachen en motiveren (VO)
5. Krachtig in gesprek (PO/VO)
6. Oriëntatie op leiderschap (PO/VO)
7. Basis- en verdiepingstraining werkbegeleiders (PO)
8. Basistraining werkplekbegeleiders (VO)
9. Verdiepende training werkplekbegeleiders 
10. Training coach vaardigheden (PO/VO)
11. Schoolopleiderstraining voor beginners of gevorderden (VO)
12. Assessorentraining (Scholing Beroepsbekwaam Beoordelen Expert Assessor)
13. Work life balance
14. Training Toetsexpert (VO)
15. Leergang Leiderschap van Leraren (PO/VO)
16. Leergang expert pedagogiek en didactiek (VO)
17. Leergang kansrijk curriculum (VO)
18. Loopbaanoriëntatietraject voor leraren (VO/PO)  
19. Professionalisering Vertrouwenspersoon
20. Professionaliseringsaanbod voor OOP (PO/VO)
21. Training Invulling geven aan verandering (PO/VO)
22. Montessori Inductie basistraining
23. Montessori Inductie verdiepingstraining
24. NT2-Opleiding op DENISE
25. Inspiratienetwerk voor starters en zij-instromers
26. Beeldcoach opleiding (gecertificeerd)
27. Omgaan met zorgleerlingen

Heb je vragen hierover dan kun je contact opnemen met Mevr. N. Sert, telefonisch (020-5854808) of via e-mail: n.sert@cb.espritscholen.nl

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1. Cambridge English
De Cambridge English cursus biedt je de mogelijkheid om je Engelse vaardigheden te verbeteren. De cursus is gericht op het verbeteren van je lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid. Voorafgaand aan de cursus maak je eerst een intake toets zodat je ingedeeld kan worden op een van de drie niveaus. Verder bestaat er de mogelijkheid om een examen af te leggen om een ​​internationaal erkend Cambridge English-certificaat te ontvangen als je het hiervoor vereiste niveau behaald hebt. Na afronding van de cursus ontvang je (bij minimaal 70% aanwezigheid) ook een BLTC-certificaat.

De cursus wordt op drie niveaus aangeboden: Cambridge First (B2), Cambridge Advanced (C1) en Cambridge Proficiency (C2).  

De cursus bestaat uit twee blokken van 12 lessen van 2 uur dus in totaal 24 uur les.

- Cambridge First (B2): Dinsdagen (16:00 - 18:00).
- Cambridge Advanced (C1): Maandagen (16:00- 18:00)
- Cambridge Proficiency (C2): Woensdagen (16:00 - 18:00).
Locatie: Marcanti College
Kosten: € 470,-

Het examengeld bedraagt:
Cambridge First (B2) € 250;
Cambridge Advanced (C1) € 266,-
Cambridge Proficiency (C2) € 280,-

Je school betaalt de kosten van deze cursus, zorg er dus voor dat je je deelname hebt besproken met je leidinggevende.

Training is al gestart

Data groep 1 (Cambridge First): 11/10, 25/10, 1/11,  8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 17/1. 24/1. 31/1, 7/2
Data groep 2 (Cambridge Advanced/ Proficiency): 10/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11,5/12, 16/1, 23/1, 30/1, 6/02  
Tijden: 16:00 - 18:00
Locatie: Marcanti College
Trainer: British language training centre
Interesse in Cambridge English? Geef je op:
2. Classroom English
Ben jij leraar op een school die Engelstalig onderwijs aanbiedt maar ben je nog onzeker over je Engelse taalvaardigheid? Dan is de Classroom English cursus misschien wel iets voor jou. De cursus is bedoeld om leraren de kennis en vaardigheden te bieden die nodig zijn om hun eigen vak effectief in het Engels te onderwijzen.

Tijdens de cursus ga je aan de slag met:

- Ontwikkelen van strategieën voor het lesgeven van specifieke vakken in het Engels;
- Leren van klassendynamiek en klasmanagement in het Engels;
- Verbeteren van onderwijsvaardigheden in het Engels;
- Het perspectief van de studenten begrijpen - leren door middel van Engels;
- Oefenen en feedback geven over het gebruik van klaslokaal Engels;
- Minilessen en presentaties geven in het Engels;
- Functionele uitdrukkingen en uitdrukkingen die passen bij het professionele klaslokaal;
- Gespecialiseerd vocabulaire en parafraseren;
- CLIL-theorie in de praktijk.

Na afronding van de cursus (en bij 80% aanwezigheid) ontvang je een certificaat van deelname. Je school betaalt de kosten voor deze cursus dus zorg ervoor dat je je deelname met je directe leidinggevende hebt besproken.

Training is al gestart
Data: 11/10, 1/11, 15/11, 29/11, 6/12, 17/1, 31/1, 7/2, 14/2, 14/3, 28/3, 9/5
Tijden: 16:00 - 18:00
Locatie: Marcanti College
Kosten: € 350,- per persoon
Aanbieder: British language training centre

Interesse in de cursus Classroom English? Geef je op:
3. English Fluency
Zou je graag jouw Engels verder willen ontwikkelen en perfectioneren? Dan is deze taalcursus wellicht iets voor jou.

De hoofdcomponenten van het programma zijn:
 
- Het ontwikkelingen van jouw mondelinge vaardigheden om meer 'native-like' te kunnen spreken (minder Dutch-English);
- Discussie over Engelse literatuur;
- Het vergroten van jouw woordenschat;
- Het oefenen met passende intonatie;
- Samenhang in uitspraak creëren;
- Het ontwikkelen van functionele uitdrukkingen voor meer afwisseling in woordgebruik;
- Verbeteren van jouw uitspraak;
- Oefenen met het leggen van nadruk op de juiste lettergreep en woorden.

De cursuskosten zijn € 410,- per persoon, bij 8 deelnemers. De kosten van de cursus worden doorbelast aan de school, dus zorg ervoor dat je je deelname vooraf besproken hebt met je directe leidinggevende. Na afloop van de cursus ontvang je (bij een aanwezigheid van minimaal 80%) een BLTC-certificaat.

Training is al gestart
Data: 10/10, 31/10, 14/11, 28/11, 5/12, 16/1, 30/1, 6/2,13/2,13/3,27/3,8/5
Tijden: 16:00 - 18:00
Locatie: Marcanti College (trainingsruimte Esprit Academy)
Kosten: € 500,- per persoon
Trainer: British language training centre
Interesse in de taalcursus English Fluency? Geef je op:
4. Leerlingen coachen en motiveren
Wil jij op een coachende manier leren lesgeven? Kijk je graag naar wat er wel goed gaat en wil je ervoor zorgen dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken en hen actief bij de les betrekken? De training 'leerlingen coachen en motiveren' geeft hier praktische handvatten voor waarmee je direct aan de slag kunt!

De training is bestemd voor docenten die oplossingsgericht willen coachen en op een motiverende manier willen lesgeven. Tijdens de training deel je voorbeelden uit de praktijk en doe je praktische vaardigheden op. Je leert hoe je het beste uit je klas haalt. Daarnaast raak je bekend met de psychologie achter motivatie. Ook doe je de nieuwste relevante inzichten op voor het ontwikkelen van je lessen en leer je technieken die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Met als opbrengst: betere resultaten, meer werkplezier en een motiverende leeromgeving!

De resultaten:

- Direct toepasbare coachstijlen en -technieken;
- Actievere leerlingen en meer motivatie;
- Betere resultaten;
- Meer werkplezier;
- Je raakt bekend met de psychologie achter motivatie;
- Je doet de nieuwste relevante inzichten op voor het ontwikkelen van je lessen;
- Je leert technieken die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Het programma:

Bijeenkomst 1: Randvoorwaarden voor motiveren, zelfdeterminatietheorie, growth mindset, complimenten geven, concrete werkvormen, zoals SMART-doelen en de schaalvraag.
Bijeenkomst 2: Motiverende en activerende lessen, niveaus van inbreng, concrete werkvormen, zoals de cirkeltechniek en WhyWhatHow.
Bijeenkomst 3: Complimenten geven, situationeel begeleiden en de techniek uitzonderingsvragen, pedagogische tact.
Bijeenkomst 4: Terugkomdag waarin opgedane kennis wordt geborgen: Toepassen lastige casuïstiek, toepassingen worden besproken, intervisie.

data: 24/01, 21/02, 21/03 + nog een datum
Interesse in de training voor leerlingen coachen en motiveren? Geef je op:
5. Krachtig in gesprek: constructief en effectief lastige gesprekken voeren
Wil jij de communicatie richting leerlingen en ouders verbeteren? Wil je het contact met de ouders versterken en agressie voorkomen? Dan is deze training iets voor jou!
Bijna iedereen heeft weleens een lastig gesprek met bijvoorbeeld een leerling, ouder of een collega. Het is dan belangrijk dat je
helder bent over de inhoud, grenzen kunt aangeven en tegelijkertijd in een optimale samenwerking tot elkaar kunt komen. Het ontwikkelen van conflictvaardigheid en de-escalerende gesprekstechnieken draagt bij aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je zult daardoor bewuster, meer ontspannen en effectiever lastige gesprekken kunnen voeren.

Tijdens deze training ga je aan de hand van de theorie interactief met elkaar aan de slag. Je oefent in verschillende werkvormen vaardigheden en ervaart wat het effect hiervan is. In de training komen de onderstaande onderwerpen aan bod:

- Conflictescalatie (Friedrich Glasl): het signaleren van conflicten, de dynamiek van conflicten (escalatie en de- escalatie).
- Probleemoplossend communiceren: van standpunten naar belangen (schilvragen), omgaan met emoties (herkennen/erkennen en het toepassen van interventies).
- De persoonlijke conflicthanteringsstijl (Thomas Kilmann): eigen kwaliteiten en eigen valkuilen, bemiddelings- en mediationvaardigheden, soorten interventies en soorten vragen.
- Conflictpreventie: verwachtingsmanagement, respectvol begrenzen

Data: 17 januari en 13 februari 2023
Tijden: 09:00 - 13:00
Locatie: Marcanti College
Kosten: € 394,40 (bij 10 deelnemers)
Trainer: Annette Veraart en Eelke Vroemen, Dialogue.
Interesse in de training krachtig in gesprek? Geef je op:
6. Oriëntatie op leiderschap
Oriëntatie op leiderschap is een programma, gericht op medewerkers die zich willen oriënteren op het schoolleidersschap. Tijdens dit programma krijg je inzicht in je drijfveren en ambities ten aanzien van leiderschap. Je krijgt inzicht in je kwaliteiten, je leert wat een leidinggevende positie binnen de school betekent en je ontwikkelt een leidinggevend perspectief. Deze training wordt uitgevoerd door NSO-CNA, en ook wel Middenmanagement de Basis genoemd.

Het programma bestaat uit een mix van theoretische en praktische verdieping van allerlei aspecten van leiderschap en ziet er als volgt uit:

1- Startbijeenkomst tweedaagse; Tijdens de startbijeenkomst wordt aandacht besteed aan kwaliteiten, je valkuilen en krijg je inzicht in je communicatiestijl (in het dagelijks werk, maar ook onder stressvolle omstandigheden of bij weerstand). Wat is jouw invloed op anderen en wanneer ben je effectief, resultaatgericht en verbindend en wanneer niet? Je werkt gedurende het traject aan een verbeter- of vernieuwingstraject (dat je met je leidinggevende hebt besproken).

2- Leidinggeven aan anderen; In deze module werk je aan je eigen visie op leidinggeven, gebaseerd op theorie en op het delen van ervaringen met anderen; hoe geef ik leiding aan mijn medewerkers en laat ik hen optimaal presteren in een constructief, uitdagend, veilig en stimulerend klimaat.

3- Onderzoeksvaardigheden; Je leert de basis van praktijkgericht kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Je leert verschillende technieken om informatie te rangschikken en te prioriteren, analyseren en conclusie te trekken en te bepalen wat de vervolgacties zijn op basis van jouw onderzoek.

4- Onderwijskundig leiderschap; Leidinggeven is vooral ook leidinggeven aan onderwijs en leren. Je werkt aan je eigen visie op leren en onderwijzen op basis van een aantal theorieën en bijbehorende literatuur; hoe geef ik leiding aan het onderwijs in mijn school en hoe creëer ik een cultuur waarin docenten eigentijdse, vernieuwende en kwalitatief hoogwaardige lessen verzorgen?

5 - Duo-gesprekken met de trainer; Er vindt een coachgesprek plaats met de trainer. In dit gesprek wordt de balans van de ontwikkeling opgemaakt en bepaalt wat de nog te behalen leerdoelen zijn.

6- Leidinggeven aan teams; De leidinggevende is, naast de dagelijkse en inhoudelijke leiding, ook verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het team als zodanig. Naast de dagelijkse praktijk heeft de  leidinggevende ook oog voor de procedures in het team, de interactieprocessen en de aanwezige emoties en gevoelens. In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan effectief samenwerken; goede communicatie, het begeleiden van eventuele conflicten en het leren van en met elkaar.

7 - HRM + aansluitend een coachgesprek met de trainer; In deze module krijg je inzicht in basale HRM-thema’s: eigentijds personeelsbeleid, uitdagen en motiveren van medewerkers, professionaliseringsbeleid en het assertief optreden bij niet (meer) goed functionerende collega’s. Deze module wordt afgesloten met een coachgesprek met de trainer over een zelf ingebrachte casus.

8 - Veranderkunde en afronding van de opleiding met een certificaat; Je leert de theoretische basis over verandering binnen de school; hoe wordt een veranderproces aangepakt, wat is daarin de eigen rol van de leidinggevende en wat is de rol van de medewerkers? Hoe wordt eigenaarschap gecreëerd en krijgen mensen zowel ruimte en verantwoordelijkheid als heldere kaders en doelstellingen? In deze laatste bijeenkomst wordt de praktijkopdracht waaraan je hebt gewerkt binnen de groep gepresenteerd.

9- Afronding; Je voert met je leidinggevende een afrondend gesprek over je eigen ontwikkeling, leeropbrengst en ambitie.  

Dit programma is een verkort opleidingstraject en afgeleid van de complete middenmanagementopleiding van NSO-CNA.

Heb je interesse, meld je dan aan. Dit programma zal in het nieuwe schooljaar opnieuw worden aangeboden.

Training is al gestart
Data: 10 en 11 oktober 2022, 11 november, 24 november, 13 december, 24 januari (duo-gesprekken), 9 februari (zoombijeenkomst), 20 februari, 16 maart, 28 maart (zoombijeenkomst), 17 april, mei 2023 (afronding)
Tijden: 9:00 - 17:00
Locatie: Marcanti College (trainingsruimte Esprit Academy)
Kosten:  € 1938,- per persoon
Trainer: Pim Visser, NSO-CNA.
Interesse in het programma oriëntatie op leiderschap? Geef je op:
7. Basis- en verdiepingstraining werkbegeleiders PO
In deze training maken werkbegeleiders kennis met het begeleiden en coachen van studenten van de lerarenopleidingen. Het volgen van deze training is voor werkbegeleiders verplicht. Deze training is bedoeld voor werkbegeleiders in het PO.

Tijdens deze training krijg je een beeld van de eisen waaraan de student moet voldoen, ga je aan de slag gaan met begeleidingsvaardigheden en krijg je inzicht in de feedbackstrategieën. Thema’s die aan de orde zullen komen:

- Verkennen van je eigen begeleiderskwaliteiten en het voeren van begeleidingsgesprekken;
- Leren observeren versus interpreteren;
- Gesprekstechnieken en het bevorderen van reflectie van de student;
- Het leren leren van docenten in opleiding;
- Het geven en ontvangen van feedback.  

*Voorwaarde voor het deelnemen aan deze training is het begeleiden van een student.
Het certificaat dat je ontvangt na afloop van de training bevat het keurmerk van Register Leraar.

Data: 4/10, 8/11 en 29/11
Tijden: 15:00 - 17:15
Kosten: Wordt betaald door de opleidingsschool.
Trainer: Deze training wordt in samenwerking met HvA, Ipabo, Stichting Westelijke Tuinsteden uitgevoerd.

The English-spoken version of this training (Teacher-Trainee-Mentor Training) for primary school will take place on 14 , 28 September en 5 October 13.30-17.00 at AICS by Veronica Kleipool.

Interesse in de basistraining werkbegeleiders PO? Geef je op:
8. Basistraining werkplekbegeleiders VO
In deze training maken werkbegeleiders kennis met het begeleiden en coachen van studenten van de lerarenopleidingen.  Tijdens deze training krijg je een beeld van de eisen waaraan de student moet voldoen, ga je aan de slag gaan met begeleidingsvaardigheden en krijg je inzicht in de feedbackstrategieën.

Thema’s die aan de orde zullen komen:

- Verkennen van je eigen begeleiderskwaliteiten en het voeren van begeleidingsgesprekken;
- Leren observeren versus interpreteren;
- Gesprekstechnieken en het bevorderen van reflectie van de student;
- Het leren leren van docenten in opleiding;
- Het geven en ontvangen van feedback.  

*Voorwaarde voor het deelnemen aan deze training is het begeleiden van een student.
Het certificaat dat je ontvangt na afloop van de training bevat het keurmerk van Register Leraar.

Datareeks 1: 19 september, 3 oktober, 31 oktober, 14 november en 28 november (al gestart)
Datareeks 2: 6 maart, 20 maart, 3 april, 8 mei en 22 mei op het Centraal Bureau (Marcanti College) - 15:00 - 18:00 uur

Basistraining op ALASCA: 17 februari, 10 maart, 24 maart en 14 april - 12:30 tot 16:00

Kosten: de kosten worden betaald door de opleidingsschool
Trainer: Frans Kranenburg, HvA

The English-spoken version of this training will be held on 12/9, 19/9, 26/9, 31/10

Interesse in de basistraining werkbegeleiders VO? Geef je op:
9. Verdiepende training werkplekbegeleiders

Van elke werkplekbegeleider verwachten we bij Opleidingsschool Esprit dat hij/zij na de basiscursus ook de “Verdiepingscursus Werkplekbegeleiders” volgt. Het professionaliseringstraject van de verdiepingscursus bestaat uit 4 dagdelen. Deze cursus gaat nader in op begeleidingsvragen die zich voordoen bij het begeleiden van studenten. Daarmee wordt gewerkt aan het verbreden en verdiepen van de competenties van de werkplekbegeleiders. Competentiegerichte werkplekbegeleiders leren de studenten situaties herkennen waarin zij zich kunnen ontwikkelen en zijn gericht op zelfsturing van de student. Deze cursus beoogt bijpassende vaardigheden en inzichten aan te reiken op een gevorderd niveau. De verdiepingscursus volgt op de ‘Basiscursus voor werkplekbegeleiders; begeleiden van leraren in opleiding’.

Leerdoelen Verdiepingscursus:
Als je deelneemt aan de verdiepingscursus werk je aan het vergroten van je bekwaamheden t.a.v.:
- Observeren van de student om met de student leerdoelen te formuleren
- Analyseren en beoordelen van lessituaties
- Afstemmen van de begeleiding op de leermogelijkheden
- Uitdagen van de student tot reflectie op diens eigen praktijk vanuit (vak)didactische en pedagogische theorie
- Aanzetten van de student tot resultaatgericht leren
- Inzetten van eigen ervaring en deskundigheid om de student te stimuleren te experimenteren met eigen onderwijsstijl
- Reflecteren op het eigen handelen als werkplekbegeleider
- Omgaan met mogelijkheden en onmogelijkheden bij onvoldoende vooruitgang bij de student
- Beoordelen van competentieontwikkeling.

Werkwijze:
In de cursus worden afwisselend theorie en oefeningen aangeboden over het leren en begeleiden
van studenten.
- Je oefent in het ontwerpen en gebruiken van instrumenten en inzichten om het leren van de student te ondersteunen
- Je maakt gebruik van observaties, eigen deskundigheid, begeleidingsvaardigheden en gerichte taken om de competentieontwikkeling van de student te stimuleren
- Je leert ruimte te geven aan hun studenten om de eigen onderwijsstijl te ontwikkelen
- Je leert te begeleiden op het formuleren van leerdoelen.
- Je leert actief te reflecteren op het eigen gedrag van de rol van werkplekbegeleider
- Je krijgt per cursusdag verwerkings- en oefenopdrachten


Data: 16/03 - 06/04 - 20/04 - 25/05 van 15:00 tot 18:30


Interesse in de verdiepende training werkbegeleiders VO? Geef je op:
10. Training coach vaardigheden
Ben jij een docentbegeleider, leidinggevende, coördinator of loopbaanadviseur? Dan is deze training wellicht iets voor jou! De training oriëntatie op coaching is geschikt voor iedereen die een begeleidende rol heeft of ambieert. In de training leer je de basistechnieken van coaching en leer je te werken met een coachtraject, van intake tot afsluiting. Centraal in de training staat jezelf leren kennen als coach: wat zijn je kwaliteiten, belemmeringen, uitdagingen en wat is je eigen coachstijl? Tijdens de bijeenkomsten wordt het oefenen van praktische vaardigheden ondersteund met actuele theoretische inzichten. Je leert hoe je de kwaliteiten en het zelf oplossend vermogen van de coachee kunt vergroten. Daarnaast leer je om te gaan met belemmeringen en uitdagingen.

Programma

- Oefenen met een intakegesprek waarin aandacht is voor contracteren op proces, inhoud en psychologisch niveau. Wie ben je op dit moment als coach en waar liggen je leervragen?
- Oefenen met coachtechnieken en reflecteren op jezelf als coach. We oefenen met zuiver luisteren –bewustwording van eigen triggers in het gesprek – en met diverse vraagtechnieken leren afstemmen op het denken, voelen, willen en handelen van de coachee.
- Oefenen met diverse modellen en theorieën om te ervaren welke interventies je kunt doen tijdens coachgesprekken. Centraal staat het werken met kernkwadranten, de Roos van Leary en Overdracht – tegenoverdracht.
- Oefenen met diverse modellen en theorieën om te ervaren welke interventies je kunt doen tijdens coachgesprekken. Centraal staat het werken met de basisprincipes van Transactionele Analyse.
- Aandacht voor het ‘afhechten’ op proces-, inhoud- en psychologisch niveau.
- Deelnemers leren van en met elkaar door te reflecteren op hun ontwikkeling als coach.

Data:   9 feb / 23 feb / 23 maart / 6 april / 11 mei
Tijden:  13:30 - 17:30
Locatie: Marcanti College (trainingsruimte Esprit Academy)
Kosten:  E 660,- bij 10 deelnemers
Trainers: Natasja Maas & René Grimbergen

Interesse in de training coachingsvaardigheden? Geef je op:
11. Schoolopleiderstraining voor beginners of gevorderden  - UvA (VO)
-- De basiscursus schoolopleiderstraining ---
De basiscursus schoolopleiders is geschikt voor schoolopleiders die vooruit willen. De cursus richt zich op schoolopleiders die zichzelf willen bekwamen in hun rol als coördinator en aanjager van het opleiden in school. Die niet alleen willen organiseren en vergaderen, maar ook inhoudelijk willen bijdragen aan het opleiden van leraren-in-opleiding: door werkplekbegeleiders te coachen en trainen, door mede vorm te geven aan beleid, door te sleutelen en te schaven aan een cultuur van doelgericht overleg en teamwerk, door te bouwen aan draagvlak, aan professionalisering en aan kwaliteitszorg.

Het programma:

- 28/09/2022: Het professionele gesprek: VELON-quickscan voor schoolopleiders, begeleidingsvaardigheden: de M-factor, de 6 fasen van het begeleidingsgesprek
- 26/10/2022: Positiebepaling: Intervisie regels en technieken, leiding geven en omgaan met weerstand, gespreksvaardigheden: oog voor perspectieven
- 23/11/2022: Een team leiden: Observeren – theorie en praktijk,  Oriëntatie op programma voor werkplekbegeleiders, begeleiden en beoordelen: de dubbelrol
- 21/12/2022: Een theoretisch kader: Oriëntatie op theorie vanuit de opleidingsinstituten, bouwstenen van mijn opleidingsschool, werken aan draagvlak
- 18/01/23 Presentaties: presentatie één uitgewerkte bouwsteen, Hoezo opleidingsschool: debattraining

-- De verdiepingscursus schoolopleiderstraining ---

Het Programma van de verdiepingscursus bestaat uit:
- 14/09/22: Strategisch handelen: Bouwstenen van mijn opleidingsschool, coaching van werkbegeleiders, strategisch handelen als schoolopleider.
- 05/10/22: Een programma ontwerpen: Kwaliteitszorg, Uitwerken programma voor werkbegeleiders, verdieping theorie vanuit de opleidingsinstituten
- 2/11/2022: Een onderzoekende omgeving: Hoezo opleidingsschool (debattraining II), effectief leiderschap, onderzoekende houding, hoe dan?
- 7/12/22: Een vak apart professionalisering is investeren, kennis en ervaring delen, oriëntatie op registratie beroepsregister Velon.
- 25/01/23: Presentatie: Draagvlak creëren, kwaliteitszorg en accreditatie, presentatie een uitgewerkte bouwsteen.

Training is al gestart
Data Basiscursus: 28/09/22, 26/10/22, 23/11/22, 21/12/2022, 18/01/23
Data verdiepende training: 14/9/22, 5/10/22, 2/11/22, 7/12/22, 25/01/23
Tijden: 16:00 - 20:30
Trainer: Marcel van Riessen (UvA) en Anneke Dekker
Locatie: Universiteit van Amsterdam (UvA), Roeterseilandcampus
Kosten basiscursus: E 895,-
kosten verdiepende cursus: E995,-

Interesse in de schoolopleiderstraining voor beginners of gevorderden? Geef je op:
12. Assessorentraining - Scholing Beroepsbekwaam Beoordelen Expert Assessor VO en PO
Het is een ‘kunde’ om in korte tijd tijdens het eindassessment te beslissen of een student startbekwaam is om als docent te gaan werken. Daarom vindt de HvA het belangrijk om assessoren op te leiden tot expert assessoren. In de training komen de vaardigheden en het gedrag aan de orde dat van assessoren wordt verwacht en dat is vastgelegd in het assessorenprofiel. De onderwerpen zijn: een goed assessmentgesprek voeren, werken met de assessmentdriehoek, kernvragen formuleren en via de STARRT- methodiek tijdens het Criteriumgericht Interview (CGI) gestructureerd uit te vragen. Aan de hand van de beoordelingsstandaard oefen je samen met je mede-assessoren om te verantwoorden en te beargumenteren wat het actuele denk- en handelingsniveau is van een student en welke volgende ontwikkelstappen nodig zijn.

Doel Scholing Beroepsbekwaam Beoordelen Expert Assessor

► Kwaliteit van de assessoren tijdens de assessments verhogen en op het niveau van landelijk assessoren-profiel brengen.
► Daarmee recht doen aan studenten tijdens het assessment: door eruit te halen wat erin zit.
► Kwaliteit van de rapportage (zowel mondeling als schriftelijk) verhogen, zodat de beoordeling transparant en beargumenteerd is.
► Kwaliteit van de assessoren inzichtelijk maken en borgen voor de direct betrokkenen (student, opleiding, scholenveld) en aan derden (examencommissie, accreditatie, inspectie).
Via certificering wordt vastgesteld of de assessor zich het niveau expert assessor heeft eigen gemaakt.

Werkwijze & opzet
In de scholing wordt op basis van de theorie en methodiek van het beroepsbekwaam beoordelen de verschillende vaardigheden die nodig zijn om tot een verantwoorde en transparante beoordeling te komen, getraind. Alle stappen en de onderdelen van het assessment worden in de training door de assessoren zelf doorlopen. Naast het werken met actueel studentenmateriaal werkt de assessor ook met en aan zijn eigen assessorenportfolio. Dit doen we opdat de beoordelingsmethodiek zo authentiek mogelijk geoefend kan worden, maar ook om de opgedane scholing, assessment ervaring en assessorenkwaliteit vast te leggen. Tussen de trainingsdagdelen kunnen de assessoren bepaalde assessmentmethodiek of theorie via de online-video’s via zelfstudie bekijken.

Het laatste onderdeel van de training is de individuele feedback van de trainer, waarbij tijdens de CGI afname van een assessment de assessor geobserveerd en beoordeeld wordt of de assessor gereed is voor de certificering. De feedback wordt opgenomen in het eigen assessorenportfolio.
De gedragsindicatoren die alle voldoende beoordeeld dienen te worden tijdens de certificering zijn: 1. Gespreksstructuur
2. Gesprekstechniek (STARRT, Turbo, LSD, etc)
3. Relatie bewijsstukken, beroepshandelingen en beoordelingscriteria
4. Beoordelingstechniek
5. Feedback
6. Omgaan met bezwaren (indien van toepassing)

Het programma:

Dagdeel 1:
Oriëntatie op gehele training Assessorenprofiel
Samenstellen en werken met eigen assessorendossier

Dagdeel 2:
Criteriumgericht interview (CGI)
Assessorendossier centraal
Authentiek oefenen

Dagdeel 3:
Afname van Eindassessment PPO.
Studentenmateriaal met acteur
Cyclus doorlopen: beoordelen studentenmateriaal,
Intersubjectieve afstemming vragen, CGI, Intersubjectieve beoordeling en terugkoppeling

Assessmentperiode
Afname eindassessment ppo
Minimaal 2 - maximaal 5

Dagdeel 4:
• Eigen ervaringen / assessor als reflecteerder eigen beoordelingskwaliteiten
• Rapporteren
• Oriëntatie op certificeringstraject

Assessmentperiode
Eigen video-opname maken
Eigen opname maken, assessoren zijn volwaardig inzetbaar in 2de graads lerarenopleidingen

Dagdeel Collegiale Consultatie (groepjes van max 4)
Bekijken en feedback/feed forward op eigen CGI opname

Assessmentperiode Individuele Feedback en Certificeringsaanvraag
Bij positieve feedback aanvragen in dezelfde assessment periode

Data start semester 1: 2/11, 16/11, 30/11, 22/3, + nog in te plannen dagdeel consultatie & individuele feedback en certificeringsaanvraag (tijden zijn steeds van 16:15 – 19:30)  Training is al gestart

Data start semester 2: 6/3, 20/3, 17/4, 22/5, + nog in te plannen dagdeel consultatie & individuele feedback en certificeringsaanvraag (tijden zijn steeds van 16:15 – 19:30)

Locatie: Deze training vindt plaatst bij de HvA.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze scholing. De certificering wordt door HvA uitgevoerd, door onafhankelijke beoordelaars en is een apart onderdeel. Hiervoor wordt een tarief van € 645,- per deelnemer gehanteerd.

Opgeven kan door een mail te sturen aan Loket Nascholing, email: onderwijsbureau-foo@hva.nl
Wanneer je je aanmeld via de Esprit Academy, geven wij jouw aanmelding door aan de HvA.


Interesse in de assessorentraining? Geef je op:
13. Work Life Balance (Lab of Life training)
Wil je meer energie voor de zaken die jíj belangrijk vindt? Minder stress en gevoel van overbelasting? Lekkerder in je vel zitten, thuis en op je werk? Wat je behoefte ook is: beter slapen, minder stressen, meer overzicht, een gezonder leven of meer tijd voor jezelf. Vaak weten we wel wat we anders willen, maar sneeuwen onze goede voornemens onder door de waan van de dag. Tijdens de training Work life balance ga je aan de slag met wat voor jou belangrijk is.

Uit onderzoek blijkt dat veranderen niet zozeer een kwestie van willen, maar vooral een kwestie van doen is. De grootste belemmering hierbij is de natuurlijke weerstand tegen verandering. Zelfs als mensen iets heel graag willen, spelen zich in de hersenen onbewuste processen af, die erop gericht zijn om alles bij het oude te laten. Om deze weerstand te doorbreken en binnen korte tijd van willen tot doen te komen is deze training (ook wel Lab of Life training genoemd) ontwikkeld door wetenschappers aan de Radboud Universiteit. Tijdens deze training wordt er gebruik gemaakt van wetenschappelijk bewezen psychologische technieken en mechanismen die blijvende gedragsverandering bewerkstelligen.

De training van The Lab of Life bestaat uit 5 sessies van 2 uur, die eens in de twee weken plaatsvinden. De doorlooptijd bedraagt ongeveer 8 weken. De inhoud van het programma is als volgt opgebouwd.
1- Persoonlijke analyse: Elke deelnemer brengt zijn of haar eigen energieniveau en work-life balance in kaart.
2- Werken aan mentale & fysieke energie: Deelnemers leren om signalen en weerstanden te herkennen en de theorie over fysieke en mentale energie in de praktijk te brengen.
3- Reflectie op kwaliteiten, waarden en doelen: Deelnemers zoomen uit op hun persoonlijke kwaliteiten, waarden en doelen.
4- Invulling persoonlijke vitaliteitsstrategie: Deelnemers leren hoe ze hardnekkig te veranderen patronen kunnen doorbreken en hun self-efficacy kunnen verhogen.
5- Evaluatie en borging: Deelnemers analyseren wat ze hebben bereikt, hoe ze kunnen anticiperen op valkuilen en waar ze verder mee willen.

Aan het einde van de training heeft elke deelnemer een concreet handelingsperspectief om een gezonde energiebalans te handhaven. Om de The Lab of Life methodiek te kunnen blijven toepassen en aan nieuwe persoonlijke doelen te kunnen werken, krijgen deelnemers toegang tot onze Borgingstool in hun persoonlijke online omgeving.

Data: moet nog gepland worden
Tijden:   15.00 - 17.00
Trainer: Maarten van Zon, Ergozit
Locatie: Marcanti College (trainingsruimte Esprit Academy)
Kosten: € 830,- (excl. btw) per deelnemer (bij groep van 5 of meer)
Interesse in de Work Life Balance training? Geef je op:
14. Training Toetsexpert
Tijdens deze training word je opgeleid tot toetsdeskundige. Je gaat aan de slag met eigen toetsen, je reflecteert op elkaars werk en wordt getraind als begeleider en coach van collega’s als het gaat om toetsing. Het toetsexpert-traject is een waardevolle basis om ook op langere termijn de kwaliteit van toetsing te kunnen verbeteren en borgen.

Deze training bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3 uur. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

De zin en onzin van een taxonomie (dagdeel 1)
Binnen het onderwijs worden verschillende taxonomieën gebruikt om een ordening aan te brengen in bijvoorbeeld leereenheden of toetsvragen. Maar wat zijn de voors en tegens van het gebruik van een taxonomie? En voor welke doelen kun je een taxonomie inzetten? In deze training leer je meer over het nut en de noodzaak van een taxonomie, maar ook over het gebruik ervan bij het construeren van je eigen toetsen. Je maakt kennis met de methode-onafhankelijke toetsen van JIJ! voor rekenen en talen, en de daarbij gebruikte taxonomieën.

De toetsmatrijs als blauwdruk van je toets (dagdeel 2)
Een toets moet een eerlijk beeld geven van wat een leerling kan en weet, en moet recht doen aan wat er geleerd is. Een toetsmatrijs is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat een toets een evenwichtige  afspiegeling is van de leerstof. Bovendien is het een goed middel om je leerlingen gericht feedback te geven. Tijdens deze training gaan deelnemers aan de slag met het opstellen van een eigen toetsmatrijs.

Hoe maak je een goede toets/goede toetsvragen? (dagdeel 3 en 4)
Je wilt dat een toets een eerlijk beeld geeft van wat je leerling weet en kan. Daarnaast wil je dat de toetsvragen eenduidig  zijn voor de leerling en objectief na te kijken door de docent. In deze training leer je meer over de validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van toetsen. Ook de kwaliteitseisen aan open vragen en meerkeuzevragen komen aan bod. Verder ga je aan de slag met het correctiemodel en wat daarbij komt kijken. Tenslotte leer je wat belangrijk is in de instructie voor de leerling. Al deze aspecten pas je in de training meteen toe op je eigen toets.

Rol als toetsexpert en implementatie toetsbeleid (dagdeel 5)
Hoe geef je vorm aan je rol als toetsexpert? In deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op je functie als toetsdeskundige binnen je sectie en als coach voor je collega’s. Hoe kun je binnen de sectie komen tot verdere concretisering en borging van het toetsbeleid? 

Data semester 1: 27 september 2022, 12 oktober 2022, 2 november, 28 november, 16 januari 2023
Data semester 2: 15 maart 2023, 22 maart 2023, 5 april 2023, 10 mei 2023, 7 juni 2023
Tijden: 14:00 – 17:00
Locatie: Marcanti College (trainingsruimte Esprit Academy)
Kosten:  € 566 per persoon (bij een groep van 12 personen)
Trainer: Bureau ICE

Interesse in de training toetsexpert?
15. Leergang Leiderschap van leraren PO/VO
Leraar zijn in Amsterdam is een interessante, veelzijdige baan. Jij staat voor belangrijke en complexe uitdagingen die vragen om collectieve, duurzame en realistische antwoorden. Systematisch samen werken aan goed onderwijs betekent dat jij het initiatief neemt bij onderwijsontwikkeling en daarbij op basis van expertise en affiniteit invloed uitoefent op collega’s, schoolleiders en andere actoren binnen en buiten de school. Dit wordt ook wel aangeduid als teacher leadership, leiderschap van leraren. Teacher leadership vraagt van scholen en schoolleiders dat zij leiderschap delen en van leraren dat zij hun leiderschap leren herkennen, vertalen naar handelen en anderen daarbij betrekken.

De leergang Leiderschap van leraren is gericht op het ondersteunen van jou als leraar om binnen hun school het initiatief te nemen bij onderwijsontwikkeling en daarbij jouw collega’s te betrekken. Daartoe biedt het traject jou de gelegenheid om samen met collega’s van andere Amsterdamse scholen hun leiderschap te ontwikkelen en inzichten te verwerven rond onderwijsontwikkeling en veranderprocessen. Het is daarmee een persoonlijk leiderschapstraject én een traject gericht op schoolontwikkeling.

Opzet en werkwijze:
Het programma bestaan uit vijf werkbijeenkomsten van een dag (7 uur), vier masterclasses en vijf intervisie-sessies. De werkbijeenkomsten en intervisie-sessies zijn gepland op vrijdag, de masterclasses op donderdag aan het einde van de dag. Tussentijds krijgen de deelnemers de opdracht om in hun eigen school aan de slag te gaan en hun kennis en inzichten collectief te maken. Wat zij daarin op hun school tegenkomen, is input voor de volgende bijeenkomst. Naast de veranderkundige focus zijn persoonlijk leiderschap en communicatie twee belangrijke onderleggers in dit traject.

Deze training is al gestart!

Data
De leergang 2022 - 2023 vindt plaats op de volgende (voorlopige) data:
Introductiebijeenkomst op vrijdag van 09:30 uur tot 16:30 uur. De voorlopige datum is: 23-09
Werkbijeenkomsten op vrijdagen van 09:30 uur tot 16:30 uur. De voorlopige data zijn: 07-10, 11-11, 13-01, 10-02, 14-04
Masterclasses van 16 tot 19 uur. Voorlopige data zijn: 13-10,, 24-11, 10-02, 30-03
Intervisiebijeenkomsten van 13.30-16.30 uur. De voorlopige data zijn 28-10, 09-12, 27-01, 10-03 + een ntb data.

Locatie: De bijeenkomsten vinden plaats op het Marcanti College, Jan van Galenstraat 31.
Kosten: € 695,-  Deze cursusprijs is mede mogelijk door een subsidie van de Gemeente Amsterdam.

Meer informatie? Ga dan naar:
PO: https://leraareenkleurrijkberoep.nl/persoonsontwikkeling-voor-leraren-in-het-po/leerarrangement-gedeeld-leiderschap/formulier-leerarrangement-leiderschap-van-leraren-po/
VO: https://leraareenkleurrijkberoep.nl/voor-de-leraren/inschrijfformulier-leergang-leiderschap-van-leraren-2021-2022-vo-mbo/

Interesse in de leergang leiderschap van leraren PO/VO? Geef je op:
16. Leergang Expert pedagogiek & didactiek
Een uitgebreid handelingsrepertoire onderscheidt de expert van de beginnende leraar, net zoals de capaciteit adaptief en creatief met deze kennis en kunde om te gaan. De gedwongen overgang van fysiek naar digitaal onderwijs heeft dat eens te meer duidelijk gemaakt. In deze leergang verken je dan ook samen met collega’s van je eigen en andere scholen bestaande en nog onbekende methodieken. Je stelt jezelf de vraag of en hoe deze methodieken passen bij jouw vak, jouw school en vooral jouw leerlingen, en natuurlijk de huidige situatie. Deze leergang is vraaggestuurd, dat wil zeggen dat jouw leervraag in combinatie met de ontwikkelvraag vanuit de school leidend is voor de inhoud van de digitale en/of fysieke bijeenkomsten. Fysiek of digitaal, de leergang bevat in ieder geval een combinatie van masterclasses, werkgroepen en intervisie, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een scala aan werkvormen, zoals lesson study en doelsysteem. Deze werkvormen zijn bewezen effectief en zijn blijvend in te zetten, ook na de leergang.

Doelen en opbrengsten:

Op de volgende manieren werk je aan je pedagogisch-didactische expertise:
• Je ziet welke theorie aan de basis ligt van verschillende pedagogisch-didactische aanpakken en kunt je keuzes expliciteren
en onderbouwen;
• Je vergroot je pedagogisch-didactische flexibiliteit en verruimt je arsenaal door te experimenteren met verschillende
aanpakken (eclectische aanpak);
• Je vertaalt onderzoek over pedagogiek en didactiek naar praktisch bruikbare interventies in je eigen lespraktijk die aansluiten bij je eigen visie op en doelen voor onderwijs en die van je collega’s.
• Je kunt blijvend vormgeven aan je eigen professionele ontwikkeling op het gebied van pedagogiek en didactiek door stil te
staan bij je aanpak, doelen en overtuigingen, die van je collega’s en die van je leerlingen.
Aan het eind van de leergang heb je een antwoord gevonden op jouw leervraag en die van je collega’s. Je hebt je pedagogisch-didactische interventies eigen gemaakt, bruikbaar materiaal en relevante werkwijzen ontwikkeld. Daarnaast bouw je een collegiaal netwerk buiten de eigen school op.

Doelgroep: De leergang expert pedagogiek & didactiek is gericht op ambitieuze, gemotiveerde, leergierige leraren en werkplekbegeleiders in het vo met drie of meer jaar ervaring. Als deelnemer wil je je eigen professionele groei een nieuwe impuls geven en daarmee je (toekomstige) collega’s inspireren. Je bent gemotiveerd om samen met directe collega’s en collega’s uit andere scholen te bouwen aan onderwijs. Met het oog op de ontwikkeling van het team en/of de school willen we met trio’s per school samenwerken. We vragen dus om je met 2 andere leraren van je eigen (opleidings)school aan te melden.

Training is al gestart
Data: De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagen van 10.00 tot 16.00 uur.
De data in schooljaar 2022-2023 zijn: 4-11, 2-12, 20-1, 10-2, 17-3, 14-4, 26-5 en 23-6.

Locatie: Vrije Universiteit (VU), Boelelaan 1105, Amsterdam. Bijeenkomsten vinden zo mogelijk fysiek op locatie
plaats, en waar nodig of wenselijk digitaal.
Kosten: € 875,-  Deze cursusprijs is mede mogelijk door een subsidie van de Gemeente Amsterdam.
De intake: Na aanmelding volgt een intake. Deze intake doe je samen met de collega’s met wie je je hebt

Meer informatie? https://leraareenkleurrijkberoep.nl/voor-de-leraren/
Interesse in de leergang Expert pedagogiek en didactiek?
17. Leergang Kansrijk Curriculum
De plek waar je wieg staat is helaas van invloed op de kansen die je in je schoolloopbaan en daarmee je latere leven hebt. Het probleem van kansenongelijkheid bestaat al lang en is hardnekkig. De serie Klassen heeft dit eens te meer bij een groot publiek onder de aandacht gebracht. Het tegengaan van kansenongelijkheid is een veelkoppig monster en kan – moet zelfs – op
meerdere manieren worden aangevlogen. Met dit traject, een leernetwerk, ga je onderzoeken hoe je binnen het curriculum van de school of van je vak kansengelijkheid kunt stimuleren. Daarbij gaat het om het voorkomen of opheffen van de invloed van
sociaaleconomische factoren. Voorbeelden van ontwerprichtingen zijn:

• Taal in de vakken
• Burgerschap kansrijk vormgeven
• Mentoraat en kansengelijkheid
• Herontwerp lesplannen met focus op
differentiatie
• Executieve vaardigheden integreren
• Kansengelijkheid in de schoolvisie
• Diversiteit integreren in het aanbod
• Meertaligheid in het curriculum
• Doorlopende leerlijnen po-vo of onderbouwbovenbouw

Wat je gaat ontwerpen, wordt bepaald door wat passend is op jouw school. Aan de hand van een scan die je zelf mee-ontwikkelt, ga je verkennen waar op jouw school winst te behalen valt met betrekking tot bevorderen van kansengelijkheid

Doelen en opbrengsten
• Je werkt mee aan de Scan kansrijk curriculum die je helpt te bepalen wat je kan doen om je curriculum kansrijker te
maken.
• Je maakt kennis met een scala aan instrumenten die je helpen bij het ontwerpen van een leerlijn (of extra curriculair onderdeel) en je past (een deel van) deze instrumenten toe;
• Je krijgt inzicht in factoren die het implementeren van een nieuwe leerlijn beïnvloedden en je stelt op basis hiervan een implementatieplan op.
• Je werkt met je collega’s samen in een docent ontwikkelteam (DOT) en krijgt inzicht in wat een DOT succesvol maakt
(of niet).
• De concrete opbrengst bestaat uit (contouren) van een leerlijn of extra curriculair onderdeel
• Je deelt kennis en ervaringen met leraren van andere scholen en draagt zo bij aan een lerende gemeenschap van leraren.

Na de aanmelding volgt na de zomervakantie een intake waar onder andere de vraag van de school wordt besproken

Doelgroep: Leraren in VO. Je neemt deel als team, of beter gezegd, als een docentontwikkelteam van drie leraren. De
(deel)schoolleider levert een bijdrage in één of twee bijeenkomsten.

Data: De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag van 9.00 tot 15.00. De eerst bijeenkomst is in november en in de regel is er elke maand een bijeenkomst. De precieze data zijn: 11/11, 27/1, 17/2, 24/3, 21/4 en 2/6.
Locatie: Vrije Universiteit (VU), Boelelaan 1105, Amsterdam. Bijeenkomsten vinden zo mogelijk fysiek op locatie plaats, en waar nodig of wenselijk digitaal.
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden. Dit is mede mogelijk door een subsidie van de Gemeente Amsterdam.
De intake: Na aanmelding volgt een intake. Deze intake doe je samen met de collega’s met wie je je hebt

Meer informatie? https://leraareenkleurrijkberoep.nl/voor-de-leraren/
Interesse in de leergang Kansrijk Curriculum?  
18. Loopbaanoriëntatietraject voor Leraren (PO/ VO)
Het beroep van leraar is uitdagend, veelzijdig en dynamisch. En gedurende je carrière ontwikkel je je voortdurend, als mens en in je functie. Misschien denk je wel eens aan een nieuwe stap. Er is vaak veel meer mogelijk dan bij iedereen bekend is, een veelheid aan loopbaanperspectieven. Zeker in de grootstedelijke context van Amsterdam.

Het nieuwe beroepsbeeld van de leraar laat zien dat voor elke ambitie een ontwikkelrichting
bestaat. Je kunt je ontwikkelen als expert didactiek of pedagogiek, je bekwamen in gedeeld leiderschap, als hybride docent aan de slag gaan, de overstap maken van vo naar po, of een van de vele andere ontwikkelpaden bewandelen.

In dit traject, kun je je oriënteren op wie je bent, wat jouw ambitie is en hoe je je in jouw beroep kunt doorontwikkelen.

De doelen van dit traject zijn:
• Leraren krijgen inzicht op hun eigen competenties, kracht, uitdagingen, ambities en wensen.
• Leraren krijgen kennis van het beroepsbeeld van de leraar en de veelheid aan ontwikkelmogelijkheden en loopbaanperspectieven.
• Leraren ontwikkelen hun eigen loopbaanplan dat hen houvast geeft in hun ontwikkeling voor de komende twee jaren.

Werkwijze
We zetten een leerproces in, waarin het werken met loopbaanvragen wordt afgewisseld met inleiding, theorie, inspiratie en oefening met betrekking tot het beroep van leraar. De focus richt zich op de ontwikkeling van een nieuw perspectief op de invulling van je functie en beroep, passend bij wie jij bent en wat jouw ambities zijn.

Opzet
Het traject start met een korte intake, waarin de wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken. In de eerste (digitale) ontmoeting wordt een nadere toelichting gegeven op het traject, en wordt inspiratie geboden aan de hand van het beroepsbeeld, de infographic loopbaanperspectieven en inspirerende talks van ervaringsdeskundigen.

Vervolgens worden diverse opdrachten aangeboden waar na de eerste en na de twee ontmoeting aan gewerkt kan worden. Je kiest hierbij zelf welke opdrachten je wilt doen. De tweede digitale ontmoeting betreft een trainingsbijeenkomst met reflectie op de eigen ambities, mogelijkheden en uitdagingen aan de hand van dynamische, activerende oefeningen, peer learning en uitwisseling. Hier wordt tevens een start gemaakt met het loopbaanplan. De laatste (fysieke) ontmoeting heeft als focus
presentatie van de loopbaanplannen, waarbij deelnemers en trainers feedback geven op de presentaties.

Na de aanmelding volgt na de zomervakantie een intake waar onder andere de vraag van de school wordt besproken

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit leraren die zich willen ontwikkelen, en op zoek zijn naar wat bij hen past.
Deelname kan ongeacht in welke fase van je carrière je zit, welk vak je geeft, of welke achtergrond je hebt. Van deelnemers wordt verwacht dat zij een focus hebben op zelfreflectie en ontwikkeling, en tijd en ruimte hebben om betrokken deel te nemen.

Data VO: De (digitale) bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 18 januari, donderdag 16 februari en vrijdag 17 maart.
Locatie: De locatie wordt te zijner tijd bekend gemaakt.
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden. Dit is mede mogelijk door een subsidie van de Gemeente Amsterdam.

Data voor het PO: De (digitale) bijeenkomsten van 2022 vinden plaats op 28 september, 12 oktober en 2 november. Ergens in omgeving Amsterdam, nog te bepalen.
Kosten: De deelnemersbijdrage voor dit orientatietraject is €295,-

Meer informatie? https://leraareenkleurrijkberoep.nl/voor-de-leraren/
Interesse in loopbaanoriëntatietraject voor leraren PO/VO
19. Professionalisering Vertrouwenspersoon
De leidraad ‘Vertrouwenswerk op school: een effectieve probleemaanpak’ vormt de basis voor de inhoud van de training. https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/05/Vertrouwenswerk-op-school-vo-DEF-200521.pdf
In de bijeenkomst komen onder meer de volgende onderdelen aan bod:

- Meldcode & meldplicht
- Geheim of vertrouwelijk
- Taakafbakening
- Registratie, dossiervorming
- Jaarverslag en AVG

Deze training is 14 maart 2023
Trainer: Frank Bouwer, School en Veiligheid
Locatie: Marcanti College

Interesse in de training professionalisering vertrouwenspersoon?  
20. Professionaliseringsaanbod voor OOP
Werk je in een onderwijs ondersteunende functie? Dan kun je je aanmelden voor de volgende modules:

1- Omgaan met Lastige Situaties
2- Pedagogisch bekwaam
3- Vergroten van jouw invloed

De modules samen zijn een doorlopende leerlijn maar je kunt er ook voor kiezen om 1 of 2 module(s) te volgen. Na de eerste bijeenkomst pas je het geleerde toe in de praktijk en neem je de ervaring die je hebt opgedaan, mee naar de volgende bijeenkomst. Wanneer je alle modules hebt gedaan, heb je de leerlijn communicatie voltooid en ontvang je een certificaat.

Omgaan met lastige situaties
Hoe ga je om met situaties die escaleren? Denk bijvoorbeeld aan een situatie met een boze ouder die verhaal komt halen. Vaak zijn dat situaties waarbij jij niet de partij bent, maar je gezien wordt als vertegenwoordiger van de school. Je bent het eerste aanspreekpunt en krijgt te maken met emoties, die hoog kunnen oplopen. In deze module krijg je kennis over de stappen van de escalatieladder en leer je de-escaleren. Je ontdekt jouw patronen in lastige situaties en hoe je ander gedrag kunt inzetten met een ander effect. We werken in deze module met een trainingsacteur.
Data: Dinsdag 15 november 2022 9.00 – 12.30 uur, maandag 16 januari 2023 13.00 – 16.30 uur 

Pedagogisch bekwaam
Hoe ga je om met situaties waar leerlingen met elkaar ruzie maken of er vandoor gaan? Als conciërge, verzuim coördinator of TAO heb je veel met leerlingen te maken. Van jou wordt verwacht dat je ze helpt en ondersteunt, maar ook begrensd en corrigeert.
In deze situaties pas je vaardigheden toe uit de pedagogiek, ofwel opvoegkunde toe. Maar hoe bewust doe je dat? Je ontdekt welke theoretische kaders over pedagogiek beschikbaar zijn en welke kennis hierover je nog bewuster kunt inzetten in het contact met leerlingen. We vertalen de theorie naar concrete praktijksituaties.
Data:   Woensdag 22 februari 2023 13.00 – 16.30 uur en 30 maart 2023 9.00 – 12.30 uur

Vergroten van jouw invloed
Hoe ga je om met een situatie waarin je moet omgaan met tegenstrijdige belangen tussen docenten, leidinggevenden en/of collega’s van het OOP? In ons gedrag hebben we voorkeuren ontwikkeld, die we in veel situaties inzetten. Dat zijn onze patronen waar we als vanzelf instappen. Deze voorkeursstijlen zijn niet goed of fout, maar de vraag is of ze effectief of ineffectief zijn. Vaak kunnen we, door hier bewust van te worden, onze persoonlijke effectiviteit en dus ook invloed vergroten. Je ontdekt jouw voorkeursstijlen in verschillende situaties en je leert alternatieven gedragsstijlen kennen. Door te experimenteren met ander gedrag in de praktijk ontwikkel je andere patronen.
Data: Woensdag 19 april 2023 van 13:00 - 16:30 en dinsdag 23 mei 2023 van 9:00 - 12:30

Locatie: Marcanti College
Kosten: € 600,- per persoon voor deelname aan alle modules (prijs bij tenminste 10 deelnemers)
Trainer: Brigitte Verbeek, Learnovate


Professionaliseringsaanbod voor OOP:
21. Training invulling geven aan verandering (PO/VO)
Alle scholen binnen Esprit willen de kwaliteit van het onderwijs structureel blijven verbeteren. De onderwijskwaliteit blijft goed als lerarenteams en leidinggevenden samen bouwen aan een lerende cultuur. Deze lerende en/of reflectieve cultuur ontstaat doordat kennis wordt vergaard en gedeeld, verbeteringen worden doorgevoerd en samen wordt gekeken naar de effectiviteit hiervan op de leerlingen. Dit is een cultuur waarin medewerkers open staan om kennis op een systematische manier in te zetten, en op basis daarvan de praktijk te veranderen. Uiteindelijk gaan veranderingen alleen maar werken als de leraren zich erin kunnen vinden en effect heeft op het leren van de kinderen. Deze training is bedoeld voor medewerkers die aan de slag willen met vernieuwingen of verbeteringen op de school.

Doelgroep:

De training Invulling geven aan verandering is bedoeld voor groepen van twee tot vier leraren, IB’ers en/of bouwcoördinatoren. Deze leerkrachten willen samen een concrete verbetering of vernieuwing in het onderwijs aanbrengen. Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan het versterken van persoonlijke vaardigheden en leiderschap van leraren.

Doelen van deze training zijn:
- Inhoudelijke verdieping en uitbreiding (praktijk)theorie van veranderen
- Een concrete verandering ontwerpen en uitvoeren in de school
- Onderhouden van contacten onderling in de groep

 Opzet Traject:
Het programma bestaat uit inhoudelijke thema’s zoals evidence-informed werken, verandermanagement en toepassing van de leerKRACHT instrumenten. Bij evidence-informed werken wordt gebruik gemaakt van bestaande kennis en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Evidence informed werken impliceert dat leraren bij besluiten over hun lespraktijk onderwijsonderzoek (evidence) gebruiken om zich te informeren.

De trainer geeft met de LeerKRACHT-instrument handvatten om tijdens de training aan de slag te gaan. De LeerKRACHT-instrumenten (bordsessie, gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en de stem van de leerling) helpen teams om onderwijsambitie in kleine stapjes te realiseren en successen te boeken. Tijdens de training gaan de deelnemers aan de slag met het leerKRACHT-verandermodel. Dit verandermodel wordt gebruikt om teams op scholen mee te krijgen in onderwijsvernieuwing.

Na elk training gaan de deelnemers met collega’s op school aan de slag om een volgende stap te maken met een bepaald vraagstuk/ of onderwijsdoel. Een belangrijk onderdeel van dit proces is om collega’s te betrekken en mee te nemen in de aanpak of besluitvorming.
 
Data: Training PO start in november 2022 en training VO start in februari 2023.
Tijden: 14.00 – 17.00
Trainer: Hanneke Kampen
Locatie: Marcanti College
 
Interesse in de training invulling geven aan verandering?
22. Montessori Inductie basistraining
Om nieuwe medewerkers, stagiaires en zij-instromers een sterke start op onze montessorischolen te geven, organiseren we met ingang van het schooljaar 2021-2022 een jaarlijks terugkerende basiscursus, die zal bestaan uit 3 bijeenkomsten van 3 uur en een afsluitende bijeenkomst van 1,5 uur.

Als je binnenkomt op een montessorischool, en zeker als je er gaat werken of stage komt lopen, zal het je enorm helpen om alvast iets meer te weten over de visie, pedagogiek en didactiek. Werken als leerkracht in het montessorionderwijs is niet hetzelfde als gewoon een goede docent zijn, want dit onderwijs vraagt om een holistische benadering.
De leerkracht is, volgens de visie van Maria Montessori (1870- 1952) in de eerste plaats mens, inspirerend begeleider, coach, voorlever, didacticus, pedagoog en gemeenschapsbouwer.
Samen zijn we een gemeenschap die meer is dan een school.
Montessorionderwijs gaat over de ontwikkeling van de héle jonge mens, .dus naast het leren van een ‘vak’ gaat het ook om het bijvoorbeeld leren luisteren naar de ‘innerlijke leider’ en zelfregulerende discipline om op een autonome manier met de vrijheden in het leven om te gaan.
Onvermijdelijk gaat het dus ook over de ontwikkeling van de leerkracht als mens en in zijn rol als leerkracht. Zolang wij zelf blijven leren en ons blijven ontwikkelen kunnen wij kinderen en jonge mensen bijstaan in hun groei.

Opzet van dit programma:
- Basiskennis en begrip van het montessorionderwijs
- Persoonlijke reflectie: wat vind ik hiervan en in hoeverre past dit bij mij en wil ik hierin verder?
- Ontwikkelopdracht: groei in de montessoripraktijk, waarbij pedagogische en didactische interventie worden ontwikkeld en uitgeprobeerd
- Intervisie: delen van ervaringen en leren van elkaar
- Presentatie: afronden van de cursus door te laten zien wat je geleerd hebt

Om de cursus af te ronden moeten er aan de basisvoorwaarden voldaan zijn, dit houdt in dat je aanwezig bent bij alle bijeenkomsten
Wanneer je een bijeenkomst mist, krijg je een vervangende opdracht.
Bij afronding van deze training ontvang je een certificaat.

Training is al gestart
Data: 3 centrale bijeenkomsten: 21/9, 23/11 en 15/3 op de woensdagmiddag van 14:00- 17:00. De laatste afsluitende bijeenkomst is op 12 april van 15.30-17.00.  Decentrale bijeenkomsten zijn op de eigen school, duur circa 30 minuten per keer, volgens jaarrooster. Daarnaast worden drie intervisiebijeenkomsten georganiseerd in de maanden oktober, november en januari.
Trainers: t.b.d.
Locatie: 21/9: Eilanden, 23/11: MSL 15/3 en 12/4 t.b.d.
 
23. Montessori Inductie verdiepingstraining
Voor medewerkers die de basistraining Montessori Inductie hebben gevolgd, organiseren we een verdiepingstraining, waarbij we met name zullen ingaan op de taal- en rekenlijnen in het montessori-onderwijs en natuurlijk de onderwerpen visie, pedagogiek, didactiek en observatie.
Op den duur is het voor iedereen die graag in het montessori-onderwijs als groepsleerkracht wil werken is noodzakelijk om de montessori opleiding van de NMV of AMI te gaan voltooien, maar als dat voor jou nu nog niet mogelijk is, geef je dan op voor deze verdiepingscursus, die je weer veel nieuwe inzichten zal geven in deze mooie vorm van onderwijs die nog altijd actueel is.

Programma:
1. visie, pedagogiek, didactiek en observatie in het montessori-onderwijs.
2. Taallijnen in het montessori-onderwijs
3. Rekenlijnen in het montessori-onderwijs
4. Materiaalkennis
5. Intervisie
 
Training is al gestart
Data: 2 centrale bijeenkomsten van 3 uur op woensdag 2 november 14.00- 17.00 uur locatie MSL en woensdag 8 februari 14.00-17.00 : locatie MSL. Decentrale bijeenkomsten zijn op de eigen school, duur circa 30 minuten per keer, volgens jaarrooster. Daarnaast worden drie intervisiebijeenkomsten georganiseerd in de maanden oktober, november en januari.
Trainers: t.b.d.
Interesse in de Montessori Inductie verdiepingstraining?
24. NT2-Opleiding op DENISE
We willen investeren in de kwaliteit van ons taalonderwijs door het intern opleiden van NT2-docenten. We willen ook ons concept ‘iedere docent een taaldocent’ versterken. Daarnaast is onze ambitie de professionele schoolcultuur te verstevigen door samen vorm te geven aan onze kernwaarde ‘een leven lang leren’. Daarom start DENISE met een gecertificeerde NT2-opleiding. Het betreft een 1 jarige Post-HBO NT2-opleiding in-company uitgevoerd door Vrij Universiteit Amsterdam.

Doelgroep:
Voor alle docenten (ook van Mundus) met een onderwijsbevoegdheid. Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers.

Wanneer?
Aanmelden: juni - juli 2022
Intake i.v.m. geschiktheid + voorbereiding: juli, september en oktober 2022
Start opleiding: november 2022 t/m november 2023
Opleidingsdagen + inhoud colleges

Studiebelasting?
20 bijeenkomsten van 4 uur in een kalenderjaar = 1x per 2 weken
Om de week op donderdagmiddag van 13.00 tot 17:00 uur op DENISE
In totaal 240 uur studiebelasting = +/- 5 uur per week (uit professionaliseringstijd)
Per bijeenkomst ben je een +/- een dag bezig voor de uitwerking van de opdrachten
Taakplaatje per deelnemer wordt op maat besproken zodat de opleiding te doen is

Stage?
260 uur praktijkervaring vereist = +/- 5 lessen NT2 per week in een Taalklas elke docent die deze opleiding doet geeft 1 klas NT2 van 5 lessen per week
Iedereen krijgt een stagebegeleider van DENISE en een begeleider van de VU

Voorbereiding?
Voorlichtingsbijeenkomst op 5 juli van 16:00-17:00 uur op Theater33 DENISE aanwezig is de opleidingscoördinator van de VU, rector en teamleiders

Data:  3/11 (startbijeenkomst), 8/12 (theorieën van T2-verwerving), 15/12 (benaderingen van T2-onderwijs), 12/01 (begeleidingsbijeenkomst 1), 26/1 (woordenschatonderwijs), 9/2 (grammaticaonderwijs), 23/02 (begeleidingsbijeenkomst 2), 9/3 (spreekvaardigheidsonderwijs), 23/3 (luistervaardigheidsonderwijs), 6/4 (leesvaardigheidsonderwijs), 20/4 (uitspraakonderwijs), 11/5 (feedback en schrijfvaardigheid), 8/06 (begeleidingsbijeenkomst 3), 22/6 (interculturele competenties), 6/7 (toetsing en evaluatie), 13/7 (alfa-onderwijs), 31/8 (begeleidingsbijeenkomst 4), 21/9 (inleveren dossier), 12/10 (eindgesprekken dag 1), 19/10 (eindgesprekken dag 2), 2/11 (diploma-uitreiking).

Training is al gestart
Locatie: De opleiding vindt plaats op DENISE, de stage vindt plaats in de taalklassen.
Kosten: De NT2-opleiding wordt betaald door jouw school. Medewerkers die de opleiding doen krijgen 0.1 fte (2-3 lessen) studieverlof
Aanbieder: Vrije Universiteit van Amsterdam

Vragen?
Neem contact op met Merel Kroese m.kroese@denise.espritscholen.nl

Interesse in de NT2 Opleiding op DENISE?
25. Inspiratienetwerk voor starters en zij-instromers
Wist je dat:
Esprit, scholen heeft met innovatieve onderwijsconcepten?
Het 4e Gymnasium en het Mundus college deelnemen aan de Community Urban Education?
Esprit samenwerkt met Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden om onderwijs te geven aan leerlingen uit de bovenbouw van het PO en onderbouw VO (Spring High).
In het kader van internationaal georiënteerd onderwijs AICS een Career-related programme (CP) en een IB Primary Years Programme (PYP) aanbied en Denise en Alasca het IP-DP programme hebben toegevoegd aan hun profiel?

En wist je dat we komend jaar een leernetwerk starten; een verzamelplek waar met verruimde blik, vernieuwende ideeën worden gedeeld? Waar we leren van andere scholen, andere perspectieven, andere professionals binnen Esprit. En waar we gastsprekers uit elkaars scholen een podium geven!

Doelgroep:
Voor docenten die in het tweede of derde jaar van hun inductiefase bevinden, of net hebben afgerond en willen blijven leren en ontdekken. En voor starters en zij-instromers ter inspiratie en als ondersteuning in hun ontwikkelproces.
Voor iedereen die;
- verder willen kijken dan de eigen werkpraktijk en de eigen school.
- andere schoolculturen van Esprit willen leren kennen.
- geboeid willen worden door inspirerende verhalen.
- nieuwsgierig is naar andere scholen en onderwijsconcepten.

Opzet:
In schooljaar 2022/2023 organiseren we vier inspiratiesessies van 15.00 – 17.00 uur.

1) Introductie binnen Esprit (16 oktober 2023)
Kennismaking met het bestuur en in gesprek over onderwijsvisie (-cultuur) binnen Esprit en de maatschappelijke vraagstukken/ thema’s in Amsterdam zoals internationalisering, onderwijsvernieuwing maar ook bevorderen van kansengelijkheid. We bekijken dit onderwerp vanuit verschillende perspectieven en leren van elkaars invalshoek.

2) Lesgeven in Amsterdam (11 december 2023)
Twee docenten van Esprit scholen delen inzichten en ervaringen op het gebied van Community Urban Education en lesgeven in een grootstedelijk onderwijs. Hoe zit het met maatschappelijke vraagstukken/ thema’s in Amsterdam zoals internationalisering, onderwijsvernieuwing maar ook bevorderen van kansengelijkheid? Docenten nemen je mee in hun bevlogen verhaal over de kennisdeling die tussen de scholen is ontstaan en wat het effect hiervan is geweest op de eigen school.

3) Internationaal onderwijs (11 maart 2024)
Waarom kiest een school voor internationaal onderwijs? Krijgen kinderen hetzelfde curriculum als alle internationale scholen wereldwijd? Wat betekent een IB programma voor een school? Is een internationale school elitair of hebben we hier een antwoord op? Wat zijn de elementen van internationaal onderwijs die wij graag willen opnemen in ons nationaal curriculum, nu onze wereld niet meer ophoudt bij de grenzen van Nederland en het onderwijs internationaliseert omdat Amsterdam internationaliseert? In deze sessie vertellen twee docenten van verschillende scholen hun ervaring op het gebied van internationaal onderwijs

4) Vernieuwende onderwijsconcepten  (10 juni 2024)
Hoe creëer je een unieke leeromgeving op het snijvlak van heden en toekomst? Hoe krijgt onderwijsinnovatie binnen Esprit Scholen vorm. In deze bijeenkomst vertellen twee professionals over nieuwe onderwijsconcepten binnen Esprit Scholen. Als voorbeeld richten we ons met name op Spring High, een vernieuwende school binnen Esprit die een antwoord hoopt te vinden op de kloof tussen PO en VO en de verlengde basisschool.

Debriefing sessies
Na elke sessie blikken we terug op de afgelopen bijeenkomst en maken we waar mogelijke een vertaling naar de praktijk.
- Wat is blijven hangen van de sessie? Wat ben je je van bewust geworden?
Welke nieuw inzicht heb je?
- Wat zegt dat over jou? / Wat ga je daarmee doen?

Data: 16-10-2023, 11-12-2023, 11-3-2024, 10-6--2024
Locatie: Wisselende Esprit Scholen
Kosten: (geen)

Interesse in het inspiratienetwerk voor starters en zij-instromers?
26. Beeldcoach opleiding (gecertificeerd)
Doe meer van wat goed gaat! Het is enorm leerzaam een opname van je eigen handelen terugkijken. En het is nóg leerzamer om dat samen met iemand te doen, zeker wanneer die persoon gespecialiseerd is in het bekijken en analyseren van beelden: een beeldcoach.
In deze praktische opleiding leer je een beeldcoach worden en coach je ondertussen je collega's beter te worden in hun werk. Je kijkt samen naar de gewenste ontwikkeling en waar dit al lukt. Je activeert jouw coachee meer te doen van wat goed gaat, want daar groeit iedereen van!

Beeldcoaching is een praktische manier van oplossingsgericht coachen, waarbij je door samen met de coachee kijkt naar video-opnames, de coachee optimaal bewust maakt van zijn eigen effectieve handelen. Door dit geslaagde gedrag vervolgens frequenter toe te passen zal de gewenste situatie vaker voorkomen. Deze aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van videobeelden, is complex en stelt specifieke eisen aan de coach. Er wordt steeds handelings- en oplossingsgericht gewerkt. De coachee moet er de volgende dag mee aan de slag kunnen. Het gebruik van basiscommunicatie is essentieel. Kernpunten hierbij zijn:
gerichtheid op en versterking van geslaagde interacties en interventies (in plaats van het zoeken naar fouten of mislukkingen);
gerichtheid op de interactie (basiscommunicatie) en sociaal vaardig communiceren;
de mogelijkheden die er liggen in het contact analyseren en diagnosticeren;
samen alternatieven zoeken die haalbaar en direct uitvoerbaar zijn in de praktijk;
de mogelijkheden van de coachee en de situatie. Beeldcoaching kan goed ingezet worden bij het coachen van kinderen of bij het verbeteren van gespreksvaardigheden.

Deze gecertificeerd opleiding bestaat uit drie delen. We starten met het aanbieden van deel 1, daarna volgt deel 2 en 3.

Deel 1: Basiscursus Beeldcoaching
Eerste kennismaking met de methodiek van beeldcoaching:
Het effect van filmen en gefilmd worden
Een oplossingsgericht intakegesprek voeren
Gedrag filmen in de leersituatie
Communicatie op individueel en groepsniveau
De ethische grenzen van beeldgebruik, de AVG
Interpretatiekader van video-opnames
Microanalyse maken van interactie
Kennismaken met het voeren van een intakegesprek en nagesprek gericht op beeldcoachen

Deel 1 heeft 6 bijeenkomsten van 3,5 uur, deel 2 bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3,5 uur en deel 3 heeft 14 bijeenkomsten van 3,5 uur.

Data:  31/01, 23/02, 29/03, 19/04, 19/05
Tijden: 8:30 - 12:00
Trainer: Marnix Onderwijscentrum
Locatie: Marcanti College
Kosten:  € 700,- bij 10 deelnemers

Interesse in de gecertificeerde opleiding beeldcoachen?
27. Training omgaan met zorgleerlingen
Wil je dat elk kind gehoord wordt en de juiste zorg krijgt? In deze cursus leer je signalen te herkennen en preventief te handelen om deze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. De cursus is bestemd voor docenten die een zorgleerling in de klas hebben en willen leren om deze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden.

Wat het jou oplevert:
- Je leert goed inspelen op verschillende behoeften en kunt een veilige sfeer creëren en behouden in de groep.
- Je hebt geoefend met gesprekstechnieken die je in kunt zetten bij een zorggesprek.
- Je hebt meer inzicht in leerlingen met ADHD/Autisme/NLD/dyslexie/dyscalculie.

Bijeenkomst 1: Wat is lastig gedrag en wat doet het met de leerkracht, verschillende rollen van de leerkracht, theorie over grensoverschrijdend gedrag: oorzaken en behoeften, aanpak bij escalatie.
Bijeenkomst 2: Leerkracht als coach, conflicthantering, rol van de coachende mediator bij conflicten tussen leerlingen, gesprekstechnieken om verbinding aan te gaan.
Bijeenkomst 3: Specificeren van bepaalde gesprekstechnieken. Het werken met belonen en positieve feedback; ervaring uit de praktijk, sterke punten en verbeterpunten.
Bijeenkomst 4: Terugkomdag waarin opgedane kennis wordt geborgd: Toepassen lastige casuïstiek, toepassingen worden besproken, intervisie.

Data: 8/02, 8/03, 5/4.
Tijden: 14:30 - 17:30
Locatie: Marcanti College
Kosten:  € 500,- per persoon, bij 12 deelnemers.

Interesse in de training omgaan met zorgleerlingen?
Persoonlijke gegevens
Naam medewerker: *
E-mailadres: *
Telefoonnummer: *
Naam school: *
Naam leidinggevende: *
Voorafgaand aan de aanmelding *
Required
Heb je een vraag over een van de trainingen?
Heb je een opleidingswens die hier niet bij staat? Laat het ons weten.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Esprit Scholen. Report Abuse