Đăng ký tham quan Thư viện / Registration form for visiting the library
CHỈ ÁP DỤNG CHO THÀNH VIÊN CỦA ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG/ FOR TDTU MEMBERS ONLY
Email address *
CÁC LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ THAM QUAN THƯ VIỆN/ NOTE
1) Biểu mẫu đăng ký chỉ áp dụng cho thành viên của Đại học Tôn Đức Thắng
2) Để có được sự chuẩn bị tốt, vui lòng đăng ký trước ít nhất một ngày làm việc
3) Đối với các đoàn khách có nhu cầu tham quan đột xuất, vui lòng liên hệ Thư viện trước ít nhất 15 phút:
+ Số nội bộ: 211 (Quầy dịch vụ) hoặc 216 (Văn phòng Ban giám đốc)
+ Số điện thoại di động: 0979486682 (Mr.Kha) hoặc 0974343453 (Ms.Mai)
4) Vui lòng cung cấp địa chỉ email do Đại học Tôn Đức Thắng cấp (TDTU email), các phản hồi của Thư viện chỉ thông qua hệ thống email của Đại học Tôn Đức Thắng


PLEASE NOTICE

1) The registration form only applies for members of Ton Duc Thang University
2) Please register before the visit at least one working day
3) For unexpected visitors, please contact us via library's phone number at least 15 minutes before the visiting
+ Extension number: 211 (Service Desk) or 216 (Director's Office)
+ Mobile number: 0979486682 (Mr.Kha) or 0974343453 (Ms.Mai)
4) Please provide us your TDTU email, our feedback about the registration is only sent to TDTU email.
Đơn vị/Units *
Khoa/Phòng/Ban/Department/Faculty
Họ tên người đại diện/ Representative *
Số điện thoại/Phone number *
Ngày tham quan (Date of visit) *
MM
/
DD
/
YYYY
Giờ tham quan (Time of visit) *
Time
:
Đối tượng tham quan/ Visitors
Vui lòng cung cấp thông tin Đoàn tham quan. Ví dụ: Công ty Cao su Việt Nam - (For example: Vietnam Rubber Company)
Số lượng người tham quan/ Number of visitors *
Ngôn ngữ đề xuất/Preferable Language *
Thời lượng tham quan/Duration of visiting *
Ví dụ: Tham quan trong vòng 30 phút - (For example: 30 minutes)
Các yêu cầu khác/Other requests
Các vấn đề Thư viện cần lưu ý đối với Đoàn khách tham quan hoặc những đề xuất thêm từ đơn vị. Ví dụ: "Không yêu cầu thay dép thư viện khi tham quan" - (For example: Not change to library's slippers during the visit)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ton Duc Thang University. Report Abuse