Akademia e-Nauczyciela

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji oraz w celach marketingowych Akademii e-Nauczyciela, organizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c. (zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku Dz. U. nr 133 poz. 833). Zostałem poinformowany/a o prawie dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania”. „Podczas zajęć wykonywane będą zdjęcia reportażowe na potrzeby informacyjne Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Fotografie będą dostępne pod adresem www.wsb.edu.pl/enauczyciel.” „Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na fotogramach, wykonanych podczas zajęć w ramach Akademii e-Nauczyciela. Mam świadomość, że fotogramy zostaną użyte w materiałach promocyjnych i informacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”. ”Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji droga mailową o przedsięwzięciach organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz instytucje współpracujące w Uczelnią”.
  This is a required question