Sol·licitud d'inscripció com a empresa o entitat associada a l'Associació EBC Girona
Per a ser soci cal abonar una quota anual que en aquests moments és de 60€. Si voleu fer una aportació superior, omple igualment aquest formulari i indica-ho a l'apartat corresponent. Pots contactar amb nosaltres a través del correu: ebcgirona@gmail.com
Nom - Raó Social *
Your answer
Web de l'empresa *
Your answer
Adreça postal *
Your answer
Codi postal i població *
Your answer
Sector de l'activitat de l'empresa *
Your answer
Nombre de treballadors *
Your answer
Telèfon de la persona de contacte *
Your answer
Adreça electrònica de la persona de contacte *
Your answer
Codi bancari on carregar les quotes de l'Associació (IBAN, 20 dígits) *
(Codi internacional de compte bancari (IBAN) que ha de tenir 24 caràcters, sense espais, essent lletres els dos primers)
Your answer
L'import de la quota ordinària d'associat actual és de 60€ *
Required
Informació important sobre el tractament de dades
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

 Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
L'Associació EBC Girona. NIF: G-55348148  Adreça postal: c/ Saragossa número 27, 17003 Girona (17003). E-mail: info@ebcgirona.cat

 Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem la informació que ens facilita per informar sobre les nostres activitats i prestar els nostres serveis.
Si participa en alguna de les nostres activitats, pot ser que difonguem la seva imatge (si no ens demana el contrari per escrit), en els diferents espais i mitjans de comunicació i difusió que utilitzem, incloses les xarxes socials, amb la finalitat exclusiva d’informar o de promocionar les nostres activitats i serveis.

 Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

 Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per als tractaments de les seves dades són el consentiment que ens dóna. Respecte a la informació que ens sigui enviada per menors de 16 anys, s'entendrà que ho ha estat amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

 A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades no seran comunicades mai a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb alguna gestió acordada amb vostè.

 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
▪ Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
▪ Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
▪ Els inte­ressats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
▪ Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
▪ Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

 Com pot exercir els seus drets?
Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d'un document que l'identifiqui, a la nostra adreça física o a l'electrònica.

 Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen sempre del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

 Quines dades tractem?
Únicament tractem les dades indispensables per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat associativa. Les categories de dades que tractem són:
▪ Dades bàsiques de caràcter identificatiu.
▪ Adreces postals o electròniques.
▪ Números de telèfon.
▪ En el cas dels associats, número de compte bancari on carregar les quotes.

 Quines mesures de seguretat apliquem?
Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de segure­tat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb me­canismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels siste­mes i serveis de tractament.
Algunes d'aquestes mesures són:
▪ Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
▪ Realització de còpies de seguretat periòdiques.
▪ Control d'accés a les dades.
▪ Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy