Formularz Rejestracyjny Kandydatek/ów do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu
Rok szkolny 2020/2021
Imię *
Drugie imię
Nazwisko *
PESEL *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia *
Miejsce zamieszkania - ulica i nr *
Kod pocztowy *
format kodu xx-xxx
Miejscowość *
Adres email ucznia
Telefon ucznia
Klasa, do której uczeń aplikuje *
Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego *
Uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności *
Uczeń posiada opinię o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) *
Adres szkoły, do której uczeń ostatnio uczęszczał *
Adres e-mail szkoły, do której uczeń ostatnio uczęszczał
Adres Urzędu Miasta/Gminy (ze względu na adres zamieszkania ucznia) *
wybór drugiego języka nowożytnego *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Szkoły Fundacji Królowej Świętej Jadwigi. Report Abuse