แบบสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจที่ีมีต่อหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแบบสำรวจเพื่อสอบถามความคิดเห็น ความคาดหวังและความพึงพอใจ เพื่อติดตามและประเมิณผลการปฏิบัติงาน และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในระยะต่อไป ดังนั้น หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบแบบสำรวจฯ ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง

แบบสำรวจความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นความพึงพอใจและความคาดหวังที่มีต่อภาพรวมของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Email address *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ช่วงอายุ
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่ง
ธุรกิจของคุณอยู่ในกลุ่มไหน
รูปแบบธุรกิจ
ประสบการณ์ด้านประกอบกิจการ
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ขั้นพื้นฐาน พูด อ่าน เขียน)
ส่วนที่ 2 สำรวจความพึงพอใจ และความความคาดหวัง ต่อหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
เลือก พึงพอใจ หากหัวข้อนั้นเป็น สิ่งที่ได้รับแล้ว หรือ ตรงกับประสบการณืที่เคยได้รับ
เลือก คาดหวัง หากหัวข้อนั้นเป็น สิ่งที่อยากจะได้รับ หรือ อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
ด้านความรู้/ข่าวสารที่ได้รับ *
พึงพอใจ
คาดหวัง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ไม่ยุ่งยาก เข้าถึงได้ง่าย
ข้อมูลข่าวสารมีความอัพเดต ทันต่อเหตุการณ์ สถาณการปัจจุบัน หรือ ล่วงหน้า
ข้อมูลข่าวสาร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดได้
มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ในการเอาไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดได้
ด้านการติดต่อสื่อสาร
พึงพอใจ
คาดหวัง
มีข้อมูลการติดต่อที่ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นความจริง
การติดต่อเข้าถึงได้ง่าย
มีการติดตาม อัพเดตข้อมูลสมาชิก
มีความทันสมัยในช่องทางการติดต่อ
ความคิดเห็นเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Cmi-cc.com. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms