Online tools voor jeugdprofessionals

Onder "online tools" verstaan we álle mogelijkheden om via computers, tablets of smartphones informatie, steun of hulp te bieden of te vinden rond psychosociale kwesties. Met deze vragenlijst willen we jou als jeugdprofessional vragen je mening te geven over de kansen en knelpunten van zulke online tools.

Dit onderzoek hoort bij het project Online tools voor de jeugdprofessional / www.dejeugdprofessional.info: een onderzoeksleerproject van Fontys Hogeschool Pedagogiek/Expertisecentrum Online Jeugdzorg, Zuyd Hogeschool en diverse partners, gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question