Online tools voor jeugdprofessionals
Onder "online tools" verstaan we álle mogelijkheden om via computers, tablets of smartphones informatie, steun of hulp te bieden of te vinden rond psychosociale kwesties. Met deze vragenlijst willen we jou als jeugdprofessional vragen je mening te geven over de kansen en knelpunten van zulke online tools.

Dit onderzoek hoort bij het project Online tools voor de jeugdprofessional / www.dejeugdprofessional.info: een onderzoeksleerproject van Fontys Hogeschool Pedagogiek/Expertisecentrum Online Jeugdzorg, Zuyd Hogeschool en diverse partners, gesubsidieerd door de Provincie Limburg.
Wat is je beroep? *
We bevragen alle professionals die beroepsmatig met kinderen, jeugd of opvoeders te maken hebben
Wat is je leeftijd?
We willen graag weten of het gebruik van online tools afhangt van leeftijd
Plaatsnaam, Provincie *
Om je van dienst te kunnen zijn is het belangrijk om te weten in welke regio je werkt.
Wijs je een jeugdige of een opvoeder wel eens op de mogelijkheid om een app of website te gebruiken? *
Denk aan sites over opvoeden, gezondheid, leren, seksualiteit, relaties, geld, verslaving etc...
Nee, nooit
Ja, heel vaak
Raadpleeg je zelf wel eens een app of website voordat je iemand adviseert of helpt? *
Denk aan sites over opvoeden, gezondheid, leren, seksualiteit, relaties, geld, verslaving etc...
Nee, nooit
Ja, heel vaak
Wat vind je van het overzicht dat de website www.dejeugdprofessional.info biedt?
Het gaat hier om informatie over online communicatie, internet interventies, good practices, mogelijkheden voor scholing, factsheets
Ik vind er niets nuttigs voor mijn werk
Ik heb er heel veel aan in mijn werk
Clear selection
Wat mag niet ontbreken op de website www.dejeugdprofessional.info?
We vullen in 2014-2017 de website en het overzicht is dus nog niet compleet
Heb je in je werk contact met je cliënten/doelgroep per e-mail?
Het gaat hier om inhoudelijke advisering of hulpverlening door een eenmalig of meermailg e-mailconsult
Clear selection
Heb je in je werk contact met je cliënten/doelgroep per chat?
Het gaat hier om inhoudelijke chathulpverlening of adviezen per chat (bijv. whatsapp/skype)
Clear selection
Heb je in je werk contact met je cliënten/doelgroep via social media?
Het gaat hier om het bieden van inhoudelijke hulp of adviezen via bijv. Facebook/Twitter
Clear selection
Heb je in je werk contact met je cliënten/doelgroep via een online cursus of behandelprogramma?
Het gaat hier om het bieden een gestructureerde online behandeling. Beschrijf deze eens?
Welke knelpunten ondervind je bij het werken met online tools?
Op de website www.dejeugdprofessional.info bieden we factsheets die ingaan op ervaren knelpunten.
Heb je behoefte aan scholing/training over het werken met online tools?
Denk bijv. aan workshops over internet interventies, trainingen e-mailconsult of chathulp, debat over online tools. Geef het hier aan
Indien van toepassing, geef dan hier je e-mailadres:
Heeft jouw organisatie behoefte aan begeleiding bij innovaties op het gebied van online tools?
Denk bijv. aan het implementeren van online hulpverlening of het opzetten van een pilot. Laat het weten:
Zo ja, geef dan hier de contactgegevens op:
Is jouw werk veranderd door het feit dat er nu apps/websites zijn?
Wijs je je cliënten/doelgroep op de mogelijkheden van online zelfhulp?
Veel apps/websites zijn gebaseerd op principes als peer support of zelfhulp
Nee, ik vind dat ik zelf moet helpen
Ja, ik vind dat een vorm van eigen kracht
Clear selection
Wat is je grootste zorg als het gaat om de digitale ontwikkelingen in de hulp- en dienstverlening?
Wat zie je als grootste kans als het gaat om de digitale ontwikkelingen in de hulp- en dienstverlening?
Hoe kunnen we de website www.dejeugdprofessional.info voor jou verbeteren?
Studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek en Zuyd Hogeschool zullen deze website van 2014-2017 steeds aanvullen.
Vul je contactgegevens in als je wilt dat we je op basis van deze vragenlijst benaderen
We kunnen bijv. inspelen op behoefte aan meer scholing, kennis of ondersteuning bij pilots
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy