ลงชื่ออบรมหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK (HSK Test Preparation Course) 20 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษา

อบรมวันอังคารและวันพฤหัสบดี 16.30 - 19.00 น.
เริ่ม วันที่ 8 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2559
โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question