Miastoczułość: porozmawiajmy o mieście | Etyka krajobrazu | spotkanie online
Zapraszamy na cykl spotkań z wykładowcami Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej (ASP w Warszawie). Zajmiemy się szeroko rozumianą tematyką miejską, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznej.
Projekt jest skierowany do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje naukowe kompetencje i poznać specyfikę działania w różnych obszarach miejskich aktywności.
Spotkania odbędą się w aplikacji ZOOM.

III spotkanie: Etyka krajobrazu
Kiedy: 2 grudnia (środa), godz. 16.30
Prowadzenie: dr hab. Mateusz Salwa
Zapisy: poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Warsztatów Kultury

Mateusz Salwa – dr hab., adiunkt w Zakładzie Estetyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; w ostatnich latach zajmuje się przede wszystkim estetyką krajobrazu i przyrody (w powiązaniu ze sztuką). Opublikował m.in. Estetyka ogrodu. Między sztuką a ekologią (2016), publikował także w takich pismach jak „Etyka”, „Prace Kulturoznawcze”, „Przegląd Humanistyczny”, „Przegląd Kulturoznawczy”, „Contemporary Aesthetics”, „Rivista di Estetica”.
Imię i nazwisko uczestnika: *
Nr telefonu *
Adres e-mail *
Dlaczego chcesz uczestniczyć w spotkaniu?
Skąd wiesz o wydarzeniu? *
Chcę dostawać informacje o podobnych wydarzeniach:
Daj nam znać co Cię interesuje:
Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych
1. Niniejszym informujemy, że Warsztaty Kultury w Lublinie z siedzibą przy ul. Grodzkiej 5a, 20-112 w Lublinie są Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów w tym rejestracji uczestników, w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Warsztatów Kultury (podstawa z art 6 ust 1 lit b i f RODO). Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
3. Dostęp do Pana/Pana danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora oraz usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu zakończenia roku kalendarzowego w którym odbywają się warsztaty.
5. Warsztaty Kultury wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email iodo@warsztatykultury.pl lub pisemnie na adres siedziby Warsztatów Kultury w Lublinie wskazany w pkt. 1.Proszę pamiętać że, przed realizacją Państwa praw będziemy musieli Państwa odpowiednio zidentyfikować.
6. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie organizatorowi warsztatów danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia na warsztaty.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy