S10 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN. JAWAB KESEMUA SOALAN. TERIMA KASIH
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
1. Maklumat berikut berkaitan pembentukan tamadun awal dunia. Apakah X? *
1 point
Captionless Image
2. Kod Undang–Undang Hammurabi digubal semasa Raja Hammurabi memerintah Babylon. Apakah prinsip undang-undang tersebut? *
1 point
3. Maklumat berikut merupakan bidang tumpuan dalam sistem pendidikan masyarakat di Athens. Mengapakah bidang tersebut penting? *
1 point
Captionless Image
4. Menurut Plato, ahli falsafah adalah orang yang paling layak memerintah negara. Mengapakah beliau berpendapat demikian? *
1 point
5. Apakah peranan golongan Brahmin dalam kerajaan awal di Asia Tenggara ? *
1 point
6. Maklumat merujuk kepada pentadbiran sebuah kerajaan di Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
7. Mengapakah perbalahan sering terjadi antara kabilah Arab pada Zaman Jahiliah? *
1 point
8. X dalam Rajah 1 berikut merujuk kepada *
1 point
Captionless Image
9 Apakah persamaan kandungan Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua? *
1 point
10. Nabi Muhammad s.a.w membuka semula kota Makkah pada 630 Masihi. Mengapakah peristiwa tersebut berlaku? *
1 point
11. Maklumat berikut berkaitan dengan ancaman terhadap kerajaan Islam Madinah. *
1 point
Captionless Image
12. Maklumat berikut berkaitan dengan bandar utama kerajaan Islam. *
1 point
Captionless Image
13. Sultan Mansur Syah dan Sultan Muzafar Syah telah mengahwinkan puteri-puteri mereka dengan raja Siak, Kampar, Inderagiri dan Jambi di Sumatera Utara. Mengapakah mereka berbuat demkian? *
1 point
4. Maklumat berikut berkaitan sistem pendidikan di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam. *
1 point
Captionless Image
15. Bagaimanakah laksamana membantu meneruskan perkembangan Islam di Melaka pada abad ke-16? *
1 point
16. Bagaimanakah konsep daulat diperkukuhkan dalam masyarakat Melayu tradisional? *
1 point
17. Mengapakah Martin Luther menentang amalan penjualan surat pengampunan dari gereja di Eropah pada abad ke-16? *
1 point
18. Maklumat berkaitan dengan revolusi perindustrian di Britain. Apakah kesan pelaksanaan akta tersebut? *
1 point
Captionless Image
19. Jadual 1 berkaitan dengan mata wang yang digunakan di Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah Barat. *
1 point
Captionless Image
20. Apakah tujuan Land Settlement Order dikuatkuasakan di Sarawak pada tahun 1933? *
1 point
21. Mengapakah negara Asia berikut menjadi sasaran imperialis Barat pada abad ke-17? *
1 point
Captionless Image
22. Tokoh berikut merupakan pemerintah Thailand. *
1 point
Captionless Image
23. Maklumat berikut merujuk wilayah yang ditakluki British di Tanah Melayu pada abad ke-19. Mengapakah British menakluki kawasan tersebut? *
1 point
Captionless Image
24. Jadual 2 berikut menerangkan perkembangan yang berlaku di Naning pada awal abad ke-19 *
1 point
Captionless Image
25. Anda merupakan pemimpin Kaum Muda sebelum Perang Dunia Kedua di Tanah Melayu. Bagaimanakah anda menyebarkan idea perjuangan Kaum Muda ? *
1 point
Captionless Image
26. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi di Tanah Melayu. Apakah tujuan perlembagaan digubal ? *
1 point
27. Bagaimanakah pemerintah Johor menghalang percubaan British dalam mencampuri urusan pentadbiran? *
1 point
28. Dialog 1 berikut mungkin berlaku di Tanah Melayu pada tahun 1940-an. *
1 point
Captionless Image
29. Maklumat berikut berkaitan reaksi pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apakah kejayaan daripada penentangan tersebut ? *
1 point
Captionless Image
30. Jadual 3 berikut menunjukkan perubahan yang berlaku di Tanah Melayu. Mengapakah British melakukan perubahan tersebut? *
1 point
Captionless Image
31. Rundingan berikut telah diadakan di Tanah Melayu pada tahun 1940-an. *
1 point
Captionless Image
32. Ucapan berikut merujuk faktor penyertaan Singapura dalam Malaysia. *
1 point
Captionless Image
33. Gambar 2 adalah tokoh yang telah berjasa kepada Malaysia. *
1 point
Captionless Image
34. Petikan berikut menerangkan tentang ancaman komunis di Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
35. Bagaimanakah Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) dapat melaksanakan pilihan raya yang bebas dan adil? *
1 point
36. Maklumat berikut menerangkan langkah kerajaan untuk memajukan ekonomi negara. *
1 point
Captionless Image
37. Rajah 2 berikut merujuk kepada matlamat dasar pembangunan ekonomi negara. *
1 point
Captionless Image
38. Dasar sosial berikut memberi sumbangan kepada Malaysia. Apakah sumbangan dasar dibawah? *
1 point
Captionless Image
39. Kedua-dua blok berikut muncul selepas Perang Dunia Kedua. Mengapakah Negara-Negara Dunia Ketiga tidak menyertai kedua-dua blok? *
1 point
40. Maklumat berikut adalah prinsip ASEAN. Apakah kepentingannya? *
1 point
Captionless Image
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #iLoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy