ТЕСТ
ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАДАРСКЕ СИСТЕМЕ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Упутство за рад
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном профилу Мехатроничар за радарске системе.
Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.
Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.
Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.
 Тест који треба да решите има 50 задатка.
 Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и изаберите један тачан одговор..
 Важно је да пажљиво одговарате на питања јер сваки нетачан одговор доноси 0 бодова за задатак у целини.

Желимо Вам много успеха у раду!
1. Коефицијент усмерености антене код осматрачког радара износи:
2 points
Clear selection
2. Електронско претраживање ваздушног простора врши се:
2 points
Clear selection
3. Дводимензионални радар, при осматрању ваздушног простора за сваки циљ одређује:
2 points
Clear selection
4. Нека су дати следећи параметри: P =1MW, G = 2000, =10cm, σ =1m2, R =100km. Израчунати приближну снагу корисног сигнала у пријемном каналу.
2 points
Clear selection
5. Шумови при мерењу даљине циљева настају као последица:
2 points
Clear selection
6. Блок радара који омогућује коришћење заједничке антене за предају и пријем назива се:
2 points
Clear selection
7. У општем случају између стварне R и измерене вредности Rizm даљине циља, важи релација:
2 points
Clear selection
8. На слици је приказана угаона расподела густине снаге зрачења:
2 points
Captionless Image
Clear selection
9. Визуелне индикаторе (показиваче) можемо поделити на:
2 points
Clear selection
10. Густина снаге коју предајник питача остварује на месту одговарача је:
2 points
Clear selection
11. Ради успешног осматрања одређеног простора неопходно је:
2 points
Clear selection
12. Појединачни радари представљају:
2 points
Clear selection
13. ВОЈИН је:
2 points
Clear selection
14. Ваздушно осматрање у Агенцији за контролу летења д.о.о Србија и Црна Гора функционално је везан за:
2 points
Clear selection
15. Служба осматрања и обавештавања је:
2 points
Clear selection
16. Правовременост треба да омогући:
2 points
Clear selection
17. Тачност информације подразумева да:
2 points
Clear selection
18. Задатак система ВОЈ:
2 points
Clear selection
19. Посебан задатак система ВОЈ:
2 points
Clear selection
20. Вод за ваздушно осматрање и јављање намењен је:
2 points
Clear selection
21. Систем управљања са директном компензацијом поремећаја поседује:
2 points
Clear selection
22. Линеарни закон управљања остварује:
2 points
Clear selection
23. Повећањем појачања P регулатора остварује се:
2 points
Clear selection
24. Подешавање параметара PID регулатора по Зиглеру и Николсу захтева:
2 points
Clear selection
25. Оптимална вредност параметара PI регулатора по методи Зиглер-Николс је:
2 points
Clear selection
26. У поступку подешавања параметара PID регулатора методом Зиглер-Николс гранично појачање се одређује кад је постављена:
2 points
Clear selection
27. Карактеристика робот контролера је:
2 points
Clear selection
28. Пнеуматску реализацију логичког сабирања остварује:
2 points
Clear selection
29. Систем другог реда на граници стабилности има полове:
2 points
Clear selection
30. Систем чија је преносна функција приказана на слици је:
2 points
Captionless Image
Clear selection
31. Код активне радио-локације:
2 points
Clear selection
32. Приликом идентификације циљева принцип питач-одговарач се користи код:
2 points
Clear selection
33. Код пасивне радио-локације користе се електромагнетни таласи:
2 points
Clear selection
34. У једном радарском систему извор информација:
2 points
Clear selection
35. Интеграција сигнала носиоца у виду електромагнетног таласа и циља који је обично сложене геометријске конфигурације и произвољног положаја и брзине у простору, је процес који се обавља у:
2 points
Clear selection
36. Синхронизатор је основни део сваког импулсног радара који ствара:
2 points
Clear selection
37. Пропусна способност радарског система је одређена:
2 points
Clear selection
38. Неке основне техничке карактеристике радара које непосредно утичу на тактичке карактеристике радарског система су:
2 points
Clear selection
39. Велики број објеката (циљева) који су предмет интересовања радарског осматрања, могу се класификовати као:
2 points
Clear selection
40. Код нишанског радара, када посматрамо облик дијаграма зрачења, он мора бити:
2 points
Clear selection
41. Емитовани талас радара има:
2 points
Clear selection
42. Магнетрон и модулатор су делови:
2 points
Clear selection
43. Склоп који је задужен да пропушта импулс из магнетрона у антену, а блокира одбијени импулс зове се:
2 points
Clear selection
44. На слици за одређивање висине радарским системом, ε представља:
2 points
Captionless Image
Clear selection
45. Радари за идентификацију (секундарни радари) се другачије називају и:
2 points
Clear selection
46. Радарски нишани се употребљавају за:
2 points
Clear selection
47. Циљ аутоматизације радарско-рачунарских система је:
2 points
Clear selection
48. Радарски систем који се користи у контроли летења, који не само да детектује и одређује позицију ваздухоплова, већ прикупља додатне податке од самог ваздухоплова, као што је његов идентитет и висина на којој лети се зове:
2 points
Clear selection
49. На датој слици је приказана:
2 points
Captionless Image
Clear selection
50. За разлику од од примарних радара, секундарни радар:
2 points
Clear selection
Submit
Clear form
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse