Orientări actuale în cercetarea doctorală, ediţia a VII-a
În data de 07 decembrie 2017, în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi își va desfășura lucrările Colocviul Ştiinţific Orientări actuale în cercetarea doctorală, ediţia a VII-a.
Sunt invitaţi să participe doctoranzi (interni şi externi), conducători ştiinţifici de doctorat, membri ai catedrelor cu activitate de doctorat, cadre didactice, masteranzi, studenţi.
Materialele prezentate vor fi publicate. Programul va fi stabilit după înregistrarea temelor propuse de participanţi. Pentru a vă putea include în program, rugăm să Vă înregistrați până în data de 30 noiembrie 2017 pe platforma web a universității www.usarb.md/cercetare/, plasând titlul comunicării și a unui rezumat de 300 de cuvinte.
Colocviul îşi va desfăşura lucrările, începând cu ora 10.00, corpul administrativ, sala polivalentă.
Adrese electronice: stiinta.usb@gmail.com; stiinta@usarb.md.

La recomendarea recenzenților lucrările cele mai valoroase vor fi publicate în revistele științifice
(vezi : http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/resurse/reviste-usarb):
Artă și Educație artistică: Revista de cultură, știință și practică educațională
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Glotodidactica : Biannual Journal of Applied Linguistics
Limbaj şi context = Speech and Context: Revistă internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţa literară
Noua Revistă Filologică
Revista tehnocopia : Revistă ştiinţifico-didactică
Atenție: Lucrările care nu se vor regăsi în una din revistele științifice se vor publica în culegere de lucrări științifice.

Comitetul științific:
Gagim Ion, dr. hab., prof. univ., Rector USARB
Tighineanu Ion, acad., Primvicepreședinte AȘM
Topală Pavel, dr. hab., prof. univ., Președintele Consiliului științific USARB
Paladi Florentin, dr.hab., prof.univ, Prorector pentru activitatea științifică USM
Popa Gheorghe, dr. hab., prof.univ., USARB
Stoicev Petru, dr. hab., prof.univ., UTM
Marian Grigore, dr. hab., prof. univ., UASM
Potîng Tatiana, dr. conf. univ., UAȘM
Cabac Valeriu, dr., prof. univ., USARB
Nedelcu Dumitru, dr. ing., prof. univ., Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” , Iași
Leahu Nicolae, dr., conf. univ., directorul Școlii doctorale”Filologie”, USARB
Timuș Angela, dr., conf. univ., INCE
Tetelea Margareta, dr., conf. univ., USARB
Briceag Silvia, dr., conf. univ., USARB
Rusu Vitalie, dr., conf. univ., USARB

Comitetul organizatoric:
Topală Pavel, dr. hab., prof. univ., președinte, Președintele Consiliului științific USARB
Cojocaru Igor, dr., conf. univ., vicepreședinte, prorector pentru activitatea științifică a USARB
Cărăușu Constantin, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” , Iași, România
Granețkaia Lilia, dr., conf. univ., USARB
Crișciug Victoria, dr. conf. univ. USARB
Ciobanu Silvia, Biblioteca Științifică, USARB
Țurcanu Cristina, șefa Biroului Studii Doctorale USM
Iavorschi Corina drd., USARB
Rusa Mariana, drd., UAȘM

Email address *
Telefon *
Your answer
Autor Prenume (ex: Ion) *
Your answer
Autor NUME (ex: DUMINICĂ) *
Your answer
Statut doctornad/ă
Specialitatea (denumirea completă) *
Your answer
Coautor Prenume (ex: Ion)
Your answer
Coautor NUME (ex: DUMINICĂ)
Your answer
Statut
Your answer
Instituția *
Required
Titlul comunicării *
Your answer
Conducător științific *
Required
Prenume (ex: Gheorghe) *
Your answer
NUME (ex: BACIU) *
Your answer
Rezumat (max. 300 cuvinte) *
Your answer
Secţiunile conferinței: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms