แบบสำรวจความพึงพอใจระบบ NSO-GIS
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ต้องการทราบความพึงพอใจต่อการให้บริการภูมิสารสนเทศสถิติผ่านระบบ NSO-GIS ของสำนักภูมิสารสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยข้อมูลที่ได้รับจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงานเท่านั้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป *
1. เพศ
*
2. อายุ
*
3. การศึกษา
*
4. สังกัด
*
5. วัตถุประสงค์ของการใช้ภูมิสารสนเทศสถิติ
6. ความถี่ของ การเข้าใช้เว็บไซต์
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบ *
1. มีการออกแบบหน้าเว็บดูสวยงาม สบายตา น่าสนใจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
2. แผนที่สถิติที่นำเสนอบนระบบ NSO-GIS มีจำนวนมาก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
3. ข้อมูลที่นำเสนอบนระบบ NSO-GIS มีความทันสมัย สืบค้นได้ง่าย รวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
4. มีระบบให้บริการแผนที่ ที่ตรงกับความต้องการของท่าน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
5. สามารถเข้าถึงระบบNSO-GIS และได้รับบริการภาพแผนที่ได้โดยสะดวก และรวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
6. มีคู่มือหรือคำอธิบายการใช้งานบริการบนระบบ NSO-GIS ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
7. คะแนนความพึงพอใจใน ภาพรวมของระบบ NSO-GIS (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy