ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за участие в състезание по английски език за втори клас ,,WE LOVE ENGLISH” 2019 г., Бургас
Община Бургас
Email address *
Име на родителя/ настойника *
Your answer
Телефон на родителя/ настойника *
Your answer
Имe, презиме и фамилия на ученика *
Your answer
Клас *
Your answer
Училище *
Your answer
ЗАЯВЯВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ синът ми/ дъщеря ми да участва в Състезание по Английски език за втори клас ,,We love English” 2019 г., Бургас, организирано от Община Бургас . ДЕКЛАРИРАМ, че доброволно предоставям на Община Бургас личните данни в настоящата декларация по смисъла на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. и Закон за закрила на детето и в съответсвие с Вътрешните правила на Община Бургас. Личните данни в настоящата декларация се събират и обработват само и единствено за целите на Състезание по Английски език за втори клас ,,We love English” 2019 г., Бургас, организирано от Община Бургас . При класиране на участниците в конкурса, на електронната страница на Община Бургас ще бъдат публикувани само Входящият номер, под който участва ученикът и неговият резултат. Уведомен/а съм, че е възможно, снимки и видеозаписи, включващи участници в състезанието, да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронни и печатни медии. Всички права на участниците, относно събиране, съхранение и обработка на личните им данни могат да бъдат реализирани по реда на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. Уведомен съм, че при отказ да предоставя личните данни, изискуеми по тази декларация, няма да бъде възможно детето ми да участва в Състезание по Английски език за втори клас ,,We love English” 2019 г., Бургас и Община Бургас няма да бъде в състояние да се свързва повече с мен, поради отказа ми да бъдат обработвани мои лични данни/ лични данни на детето ми. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service