הכנס העשרים של האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדע || The 20th Annual Conference of the Israeli Society for the History and Philosophy of Science
Conference Abstract Submission Form | טופס הגשת תקצירים לכנס
פרטי ההרצאה | Talk details
בחלק זה יש לתאר בקצרה את ההרצאה | In this section please briefly describe the talk
שפת ההרצאה | Language of talk
כותרת ההרצאה | Talk title *
Write in the language of the talk | יש לכתוב את הכותרת בשפת ההרצאה
Your answer
תקציר ההרצאה | Abstract *
Briefly Describe (up to 300 words) the subject of your research and talk | תאר.י בקצרה (עד 300 מילים) את המחקר וההרצאה.
Your answer
פרטי הדובר בהרצאה | Details of the speaker in the talk
שם פרטי באנגלית | First name- English *
Your answer
שם משפחה באנגלית | Last name- English *
Your answer
שם פרטי בעברית | First name- Hebrew
Your answer
שם משפחה בעברית | Last name- Hebrew
Your answer
Rank | דרגה
שיוך מוסדי בעברית | Affiliation- Hebrew *
Your answer
שיוך מוסדי באנגלית | Affiliation- English *
Your answer
פרטי דובר נוסף (אם קיים) | Additional speaker information (if relevant)
שם פרטי באנגלית (דובר 2) | First name- English (speaker 2)
Your answer
שם משפחה באנגלית (דובר 2) | Last name- English (speaker 2)
Your answer
שם פרטי בעברית (דובר 2) | First name- Hebrew (speaker 2)
Your answer
שם משפחה בעברית (דובר 2) | Last name- Hebrew (speaker 2)
Your answer
דרגה (דובר 2) | Rank (speaker 2)
שיוך מוסדי בעברית (דובר 2) | Affiliation- Hebrew (speaker 2)
Your answer
שיוך מוסדי באנגלית (דובר 2) | Affiliation- English (speaker 2)
Your answer
פרטי התקשרות | Contact Information
אם קיים יותר מדובר אחד, נא לציין פרטים של איש קשר אחד | If there is more than one speaker, please provide details of one contact
כתובת מייל | Mail address *
Your answer
מספר טלפון | Phone Number
Your answer
הערות/ בקשות מיוחדות | Notes/ Special requests
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy