แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #6/2566 หัวข้อ "แนวทางการใช้เมทาโบโลมิกส์ และชีวสารสนเทศเพื่อหากล้าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใหม่และการประยุกต์ในอาหารหมัก (Novel Food Cultures Using Metabolomics and Bioinformatics Approaches and Their Applications in Fermented Foods)"
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) จัดกิจกรรมบรรยายออนไลน์ FI@Kasetsart Food Forum ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
ในหัวข้อ "แนวทางการใช้เมทาโบโลมิกส์และชีวสารสนเทศเพื่อหากล้าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใหม่และการประยุกต์ในอาหารหมัก (Novel Food Cultures Using Metabolomics and Bioinformatics Approaches and Their Applications in Fermented Foods)"

วิทยากรโดย
ดร.รัชธิดา เดชอุดม
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการคัดเลือกกล้าเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมจากธรรมชาติที่มีศักยภาพในเชิงการค้า การประเมินประสิทธิภาพของกล้าเชื้อ และ การใช้ประโยชน์จากกล้าเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ให้แก่ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ

ถ่ายทอดการบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566  เวลา 10.00 - 11.30 น.
ผ่านช่องทาง <<Live>> Facebook fan page: FoodInnopolis at Kasetsart University
(https://www.facebook.com/FoodInnopolis-at-Kasetsart-University-107610537842129)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInopolis@Kasetsart)
โทรศัพท์ 02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
E-mail: fi.kasetsart@ku.th 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร *
ประเภทหน่วยงานของท่าน *
ตำแหน่ง *
เบอร์โทรศัพท์ *
ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรมจากช่องทางใด *
Required
คำถามถึงวิทยากร (ถ้ามี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589, อีเมล: fi.kasetsart@ku.th หรือ Facebook: FoodInnopolis at Kasetsart University https://www.facebook.com/FoodInnopolis-at-Kasetsart-University-107610537842129
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse