แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญชมเว็บไซต์ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์ และร่วมแสดงความคิดเห็น
พิเศษ สำหรับ 200 ท่านแรกที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ทุกข้อคำถาม ภายใน 15 กันยายน 2555 นี้ จะได้รับของที่ระลึกจากสถาบัน

ขอให้ท่านกรุณาตอบข้อคำถามตามความเป็นจริง โดยทำเครื่องหมายถูกและ/หรือเติมข้อความลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
การตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะนำเสนอผลในภาพรวมเท่านั้น

สำหรับท่านที่ได้ตอบแบบสอบถามมาแล้ว ทางสถาบันได้รับข้อมูลจากท่านเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการส่งของที่ระลึกให้ท่านภายในเดือนกันยายน 2555 นี้ค่ะ ....ขอบคุณค่ะ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-ที่อยู่ของท่าน สำหรับส่งของที่ระลึก
หากท่านต้องการให้สถาบันส่งของที่ระลึก กรุณาระบุชื่อที่อยู่สำหรับส่งของที่ระลึกทางไปรษณีย์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1. อายุ *
2. เพศ *
3. อาชีพ *
Required
4. ตำแหน่ง/หน้าที่การงาน *
Required
5. สถานภาพสมรส *
Required
6. ท่านมีบุตร/ หลาน/ เด็ก ที่ต้องดูแลหรือไม่ *
Required
7. ตามปกติ ท่านสนใจค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ หรือไม่ *
Required
8. ท่านมีหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือไม่ *
Required
9. จากข้อ 8 ท่านเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างไร *
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
10. ท่านชอบอ่านเนื้อหาสาระใดมากที่สุด โปรดเรียงตามลำดับ 1-5 (กรุณาใส่เฉพาะหมายเลขหน้าข้อของเนื้อหาลงในช่องว่าง ตัวอย่างเช่น 1, 2, 3, ..............) *
1) ความรู้เพื่อชีวิตคืออะไร? 2) แนวทางการใช้ ความรู้เพื่อชีวิต 3) มีลูกเมื่อพร้อม 4) ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 5) ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี 6) เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 7) อาหารตามวัย 8) วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน 9) เมื่อลูกท้องเสีย 10) อย่าประมาทหวัด ไอ 11) อย่าให้ยุงกัด 12) ป้องกันเอชไอวีเอดส์ 13) สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า 14) คุ้มครองเด็ก 15) ป้องกันการบาดเจ็บ 16) พร้อมรับมือภัยพิบัติ 17) เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
11. ท่านอ่านเนื้อหาแล้วสามารถเข้าใจได้ *
5
4
3
2
1
มากที่สุด
12. ท่านอ่านเนื้อหาแล้ว ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น *
5
4
3
2
1
มากที่สุด
13. ท่านสามารถจดจำสาระสำคัญได้ *
5
4
3
2
1
มากที่สุด
14. ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ *
5
4
3
2
1
มากที่สุด
15. เนื้อหาสาระข้อใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
16. ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด *
Required
17. เนื้อหาสาระข้อใดที่ท่านคิดว่าน่าจะปรับปรุง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
จากข้อ 17. หากท่านต้องการให้ปรับปรุงเนื้อหาสาระ ท่านคิดว่าควรปรับปรุงในด้านใด
18. รูปแบบหรือการออกแบบเว็บไซต์น่าสนใจ *
5
4
3
2
1
มากที่สุด
19. รูปภาพกับเนื้อหามีความสัมพันธ์กัน *
5
4
3
2
1
มากที่สุด
20. เว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละประเด็น/ หัวข้อได้อย่างถูกต้อง *
5
4
3
2
1
มากที่สุด
21 . ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy