Deklaracja członkostwa w Radzie Oświaty Polonijnej we Włoszech
Po wypełnieniu formularza prosimy o niezwłoczne przesłanie na adres ropitalia@gmail.com następujących dokumentów:
1.Statut organizacji lub wyciąg ze statutu wskazujący na prowadzenie działalności edukacyjnej w języku polskim;
2.Uchwała zarządu Organizacji o woli przystąpienia do Rady Oświaty Polonijnej w charakterze członka;
3.Kopii dokumentu prawnego przedstawiciela organizacji.
Email *
Nazwa organizacji *
Data rozpoczęcia działalności edukacyjnej *
proszę podać miesiąc i rok
Przedstawiciel prawny organizacji *
proszę podać imię i nazwisko oraz pełnioną w organizacji funkcję
Osoba wyznaczona przez organizację do kontaktów z Radą
proszę podać imię i nazwisko oraz pełnioną w organizacji funkcję
Adres organizacji z zaznaczeniem regionu Włoch *
Strona www, adres bloga internetowego
Adres profilu społecznościowego ( Facebook, Instagram, tweeter)
Adres kontaktowy *
Miejsce odbywania zajęć *
Numer telefonu/telefonów *
Adres email *
Informacje na temat organizacji/ stowarzyszenia
Ilość uczniów wg wieku *
Organizacja grup ze względu na wiek uczestników
proszę zaznaczyć istniejące grupy
Organizacja grup ze względu na poziom znajomości języka polskiego *
proszę zaznaczyć istniejące grupy z podaniem poziomu znajomości języka polskiego - A0- A1 grupa początkująca. A2 - poziom podstawowy, B1 - poziom średniozaawansowany, B2 - poziom zaawansowany
Required
Nauczyciele /animatorzy prowadzący zajęcia
Przygotowanie zawodowe nauczycieli *
Required
Krótki opis dotychczasowej działalności *
proszę podać najważniejsze dotychczas zorganizowane projekty
Krótki opis programu dydaktycznego *
proszę podać na jakich zasadach oparto program dydaktyczny
Wykorzystywane podręczniki, materiały dydaktyczne *
proszę podać w odniesieniu do istniejących grup
Po zapoznaniu się z celami, zadaniami i formami współpracy, zgłasza wolę członkostwa w Radzie Oświaty Polonijnej we Włoszech. *
Required
Jednocześnie deklarujemy, że zgodnie z założeniami Rady Oświaty Polonijnej jesteśmy gotowi do upowszechniania idei uczenia języka polskiego i kultury polskiej, propagowania wielojęzyczności, współpracy pomiędzy innymi narodami mieszkającymi na terenie Włoch i w tym zakresie jesteśmy gotowi dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami należacymi do Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech, wyznającymi te same zasady.
Clear selection
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy