Debata: Inwestycja w wolontariat - zysk czy strata? Czyli czy inwestycja w wolontariat się opłaca.
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i instytucji, w tym szczególnie koordynatorów wolontariatu do wzięcia udziału w debacie na temat szeroko rozumianej inwestycji w wolontariat pt: ”Inwestycja w wolontariat - zysk czy strata? Czyli czy inwestycja w wolontariat się opłaca”. Patronat Honorowy nad debatą objął Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Termin: 12.12.2019 r. (czwartek), godz. 11:00-14:00
Miejsce: Dom Gościnny UJ, ul. Floriańska 49, Kraków

Wolontariusze to inwestycja w przyszłość organizacji. Bez ich pomocy wiele inicjatyw nie mogłoby się rozwijać na skalę, w której są realizowane. Czy zatem warto inwestować w wolontariuszy i rozwijać ich potencjał? A jeśli tak, to w jaki sposób to robić?

Na te i inne pytania dotyczące rozwoju organizacji, wolontariuszy oraz szeroko rozumianej inwestycji w wolontariat odpowiedzą goście debaty, m.in. koordynator ds. Działań Wolontariuszy w Fundacji Anny Dymnej “Mimo Wszystko”.

Udział w debacie jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązują zapisy! ⤵️

Swój udział można zgłaszać do 9 grudnia br. do godziny 23:59.


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków "Korpusu Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030"


Osoba do kontaktu:
Agnieszka Iwan
507 662 514
agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl
Email address *
Zapraszają Cię:
TERMIN ORAZ MIEJSCE
12 grudnia 2019 (czwartek) godz. 11.00-14.00
Dom Gościnny UJ, ul. Floriańska 49, Kraków
Imię i nazwisko *
Miejscowość zamieszkania
Numer telefonu *
E-mail: *
Jaką organizację bądź instytucję reprezentujesz? *
Czy jesteś już koordynatorem wolontariatu? *
Jak długo pełnisz rolę koordynatora wolontariatu? *
Czego chciałbyś się dowiedzieć w temacie inwestowania w wolontariat?
KLAUZA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH *
Informacja o przetwarzaniu danych 1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Lwowskiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020382 NIP: 737-18-71-649. 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, w celu udziału w szkoleniu dla nauczycieli dotyczącym organizacji i prowadzenia Szkolnego Korpusu Solidarności, realizowanym w ramach projektu „Partnerstwo dla Wolontariatu”. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów rozliczenia projektu. 3. Przekazywanie danych. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem zaufanych podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi, np. hostingowe oraz partnera projektu Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Krakowie (31-546) przy ul. Mogilskiej 102/1 oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12. Powierzenie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora umowę powierzenia przetwarzania danych, w której zagwarantowana będzie ochrona na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO. 4. Prawa osób, którzy dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w przepisach prawa, i o ile przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z tych praw ze względu na charakter danych i charakter przetwarzania. 5. Obowiązek podania danych. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże ze względu na cel i charakter przetwarzania, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie będzie uniemożliwiał wzięcie udziału w projekcie Partnerstwo dla Wolontariatu w ramach „Korpus Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 -2030”!”. 6. Automatyczne przetwarzanie. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie (publikację) zdjęć przez Stowarzyszenie Sursum Corda, z siedzibą w Nowym Sącz (33-300) przy ul. Lwowska 11, partnera projektu Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Krakowie (31-546) przy ul. Mogilskiej 102/1 oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, na ich stronach internetowych, ich serwisach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych, a także na potrzeby promocyjne i sprawozdawcze.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy