PHIẾU HỎI Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ NHU CẦU VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ

Để tìm hiểu nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ của giáo viên, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 xin mời Ông/Bà cho ý kiến về các vấn đề liên quan trong phiếu khảo sát dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp của Ông/Bà sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

  Chỉ dẫn:

  - Kí hiệu của câu hỏi bắt buộc phải trả lời: * (dấu hoa thị đỏ). - Các phần trả lời dạng viết, vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. - Bấm vào nút "GỬI" sau khi đã hoàn tất khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn tất khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Câu trả lời của bạn đã được ghi lại.".

  Phần 1. Thông tin chung về người cung cấp thông tin

  Các thông tin cá nhân chỉ nhằm mục đích theo dõi số lượng tham gia khảo sát của từng đơn vị. Chúng tôi cam kết sẽ cắt bỏ hoàn toàn phần này trước khi xử lý số liệu, vì thế sẽ không có bất cứ thông tin cá nhân cụ thể nào xuất hiện trong báo cáo khoa học.
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PHẦN 2 – KHẢO SÁT VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NGOẠI NGỮ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PHẦN 3 – KHẢO SÁT VỀ HIỆU QUẢ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NGOẠI NGỮ

  Năng lực tiếng Anh
  Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
  Khả năng tìm hiểu về người học và quá học ngoại ngữ
  Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ
  Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ
  Phương pháp nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  A – VỀ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

  Năng lực giao tiếp Nghe, Nói, Đọc, Viết được nâng cao
  Vốn Từ vựng được mở rộng
  Kiến thức Ngữ pháp được củng cố và nâng cao
  Kiến thức về văn hoá của các nước bản ngữ được bổ sung
  Khả năng tự bồi dưỡng, tự học được nâng cao
  Kiến thức về Khung Tham chiếu Châu Âu (Khung năng lực 6 bậc dùng cho VN) được nâng cao
  Kiến thức về ngôn ngữ như một hệ thống được nâng cao
  Kiến thức về các lý thuyết và việc học ngôn ngữ thứ hai được nâng cao
  Hiểu biết về chương trình giảng dạy ngoại ngữ được nâng cao
  Please enter one response per row

  B – VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

  Giáo viên được bổ sung những kiến thức cơ bản về tiếp thụ ngôn ngữ thứ hai
  Giáo viên được bổ sung kiến thức về phương pháp dạy học ngoại ngữ phù hợp với tâm lý của học sinh
  Năng lực thiết kế, biên soạn bài giảng được cải thiện
  Khả năng tổ chức các hoạt động học tập, tạo không khí sôi nổi và hứng thú cho học sinh được tăng cường
  Khả năng điều khiển, quản lí lớp học được nâng cao
  Khả năng đánh giá hiệu quả của các hoạt động dạy học ngoại ngữ được nâng cao
  Khả năng sử dụng và điều chỉnh giáo trình, tài liệu thực tế và những nguồn học liệu khác được nâng cao
  Please enter one response per row

  C – VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản phục vụ công tác chuyên môn được cải thiện.
  Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ.
  Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá, phản hồi người học và lưu giữ kết quả.
  Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giao tiếp, hợp tác và phát triển chuyên môn.
  Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học.
  Please enter one response per row

  D – VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  Thiết kế các bài kiểm tra để đo khả năng, kiến thức, kĩ năng của học sinh.
  Xác định các tiêu chí cần đánh giá trước khi thiết kế bài thi kiểm tra.
  Kiểm tra độ khó của bài kiểm tra xem có phù hợp để sử dụng cho học sinh hay không
  Đánh giá tính chuẩn xác của các bài thi do người khác thiết kế
  Xây dựng tiêu chí đánh giá, thang điểm, trọng số cho từng bài thi kiểm tra
  Sử dụng cách kiểm tra chéo giữa các học sinh hoặc giữa các giáo viên
  Sử dụng khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) về năng lực ngoại ngữ trong kiểm tra, đánh giá
  Làm giám khảo chấm kĩ năng nói của học sinh
  Chấm điểm cho các bài thi kiểm tra của học sinh dưới dạng giấy
  Phân tích kết quả các bài thi kiểm tra của học sinh
  Nhận xét, phản hồi lại cho học sinh về bài thi, kiểm tra
  Dùng số liệu thống kê mô tả để xem xét chất lượng các bài kiểm tra
  Please enter one response per row

  F – VỀ NGHIÊN CỨU THỰC HÀNH SƯ PHẠM

  * Nghiên cứu thực hành sư phạm (Action Research): Là việc giáo viên có ý thức thu thập và xử lý thông tin một cách có hệ thống về các hoạt động thực hành dạy học trên lớp, chiêm nghiệm lại quá trình dạy học đó, và nhằm đưa ra những thay đổi phù hợp hơn cho những lần lên lớp sau với bài dạy tương tự, tránh dạy kiểu lối mòn 10 lớp giống cả 10.
  Khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ.
  Khả năng lập đề cương cho nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ.
  Khả năng lựa chọn phương pháp nghiên cứu cho các nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ.
  Khả năng tiến hành thu thập số liệu nghiên cứu cho các nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ.
  Khả năng xử lý số liệu nghiên cứu cho các nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ.
  Khả năng viết báo cáo khoa học về nghiên cứu thực hành sư phạm trong dạy học ngoại ngữ.
  Khả năng điều chỉnh quá trình dạy học ngoại ngữ dựa trên nghiên cứu thực hành sư phạm.
  Please enter one response per row
  Sử dụng sách giáo khoa Tiếng Anh mới
  Năng lực tổ chức các hoạt động trong lớp học ngoại ngữ
  Nâng cao năng lực xây dựng giáo án và kịch bản giảng dạy
  Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin trong dạy-học ngoại ngữ
  Phương pháp giảng dạy các kỹ năng tổng hợp
  Phương pháp đánh giá học sinh phổ thông học tiếng Anh
  Hiểu và áp dụng khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trong giảng dạy tiếng Anh
  Tăng cường hiểu biết về văn hóa trong lớp học tiếng Anh
  Phương pháp khai thác học liệu và tự phát triển chuyên môn
  Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại ngữ trong cộng đồng
  Tâm lý học trong giáo dục ngoại ngữ
  Giáo dục học và giáo dục ngoại ngữ
  Lý luận giảng dạy tiếng Anh
  Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
  Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ
  Xây dựng khung chương trình và đề cương học phần trong đào tạo đại học
  Phương pháp giảng dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của Ông/Bà!

  Lưu ý:

  - Bấm vào nút "GỬI" sau khi đã hoàn thành khảo sát. - Nếu bạn nộp được phiếu thì trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Câu trả lời của bạn đã được ghi lại". - Nếu chưa nộp được phiếu, thì phải xem lại từ đầu đến cuối phiếu, để trả lời tất các các câu bắt buộc (được bao quanh bởi khung màu đỏ), sau đó lại bấm vào "GỬI"