แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการรับบริการของศูนย์ภาษา
คำชี้แจง : ขอความร่วมมือจากนักศึกษา และผู้ที่ติดต่อรับบริการจากศูนย์ภาษา แสดงความพึงพอใจจากการรับบริการและเขียนข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
สถานภาพ *
ระดับความพึงพอใจ 1(ต้องปรับปรุง) 2(ควรปรับปรุง) 3(ปานกลาง) 4(ดี) 5(ดีเยี่ยม)
เลือกระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ภาษา (โปรดให้ระดับคะแนน 5 หากท่านได้รับความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ภาษา) ขอบคุณค่ะ *
ต้องปรับปรุง
ดีเยี่ยม
ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงงานบริการของศูนย์ภาษา
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นในการรับบริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse