Hederspris för bra renovering 2018

På denna formulär kan du nominera ett föreningshus som kandidat till hederspris för bra renovering. Skicka nomineringen sist 9.4.2018. Formuläret måste ifyllas och skickas på en gång.

Nomineringen ska bifogas foton av husets exteriör, interiör och omgivning samt i mån av möjlighet foton av samma föremål före renoveringen (högst ca 10 st.). Också andra dokument och redogörelser, t.ex. renoveringsplan och husets ritningar, kan bifogas.

Skicka fotona och bilagor till adressen seurantalot@kotiseutuliitto.fi och ange rubriken ”Bra renovering” och föreningshusets namn.

Ansökan, foton och bilagorna kan vid behov också skickas per post (Finlands Hembygdsförbund, Kalevagatan 13 A, 00100 HELSINGFORS). Ansökan och bilagornas returneras inte.


Mer information: seurantalot@kotiseutuliitto.fi eller 09 612 63223.
Den som nominerar och dennes kontaktuppgifter (namn, telefon och e-post) *
Your answer
Föreningshusets namn och adress (+ länk till webbsidan) *
Your answer
Sammanslutningen som äger huset och dess kontaktuppgifter *
Your answer
Uppgifter om renovering
1. Vilka renoveringar eller ändringsarbeten har gjorts i huset?
Your answer
2. Under vilken tidsperiod gjordes arbetet?
Your answer
3. Namnet och yrke på personen som planerade renoveringen
Your answer
4. På vilket sätt återspeglas det pietetsfulla byggsättet i renoveringen? Till exempel, vilka gamla konstruktioner och material har bevarats?
Your answer
5. På vilket vis framgår byggnadens olika byggnads- och renoveringsskeden (byggnadsskikt)?
Your answer
6. Hur mycket av renoveringen gjordes som talkoarbete?
Your answer
7. På vilket vis har byggnadens funktionalitet förbättrats för användarna?
Your answer
8. Hur har man i huset beaktat tillgänglighet?
Your answer
9. Till vad används huset och vad betyder huset i dag för regionens invånare?
Your answer
10. Varför bör detta föreningshus tilldelas Hederspriset för bra renovering (kort)?
Your answer
Har du svarat på alla frågor?
Kom också ihåg att skicka fotografier (max. ca 10 st) och vid behov andra bilagor som gäller renoveringen sist 9.4.2018. Skicka fotografier till seurantalot@kotiseutuliitto.fi.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy