TARSUS ÜNİVERSİTESİ DIŞ PAYDAŞ ANKETİ
Değerli katılımcı,
Bu anket ile Tarsus Üniversitesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı ve kalite çalışmaları sürecine tüm dış paydaşların katılımını sağlamak amaçlanmıştır. Görüş ve önerileriniz Stratejik Planımızın hayata geçirilmesi ve uygulanmasında bizim için yol gösterici olacaktır. İlginiz ve katılımınız için teşekkür ederiz.


Prof. Dr. Orhan AYDIN
Rektör

Kurum/Kuruluşunuzun Tipi:
1) Tarsus Üniversitesi hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir?
2) Bölgesel kalkınma odaklı olarak Tarsus Üniversitesi’nin hangi alanda uzmanlaşmasını beklersiniz? (Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz.)
3) Tarsus Üniversitesi’nin, diğer üniversitelerden hangi yönde farklılaşmasını beklersiniz? (Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz.)
4) Tarsus Üniversitesi ile ilgili aşağıda belirtilen temel değerler hakkındaki görüşlerinizi önem derecesine göre belirtiniz.
ÖNEMLİ
KISMEN
ÖNEMSİZ
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Adillik
İnsan Odaklılık
Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Girişimcilik
Güvenilirlik
Ortak Akıl ve Katılımcılık
Etik Değerlere Bağlılık
Özgür ve Özgün Düşünceyi Önemseme
Çevreye Saygı ve Toplumsal Duyarlılık
Sosyal Sorumluluk
Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek
Paydaşlarla İşbirliği
Bilimsellik
Evrensellik
Erişilebilirlik
Toplumsal Sorunlara Karşı Duyarlılık
Kültürel Mirasa Saygı
Sürekli Gelişme ve Kalite
5) Tarsus Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin memnuniyet derecenizi belirtiniz.
FİKRİM YOK
ÇOK AZ
AZ
ORTA
İYİ
ÇOK İYİ
Eğitim-Öğretim
Araştırma-Geliştirme
Sosyal-Kültürel ve Sportif Etkinlikler
Danışmanlık Hizmeti
Toplumsal Yaşama Katkı
Beklentilere Uygunluk
Ürün ve Hizmet Kalitesi
6) Sizce Tarsus Üniversitesi’nin bölgenin sosyo-ekonomik gelişim ve sektörel kalkınmasına katkısı ne derece yeterlidir?
FİKRİM YOK
ÇOK AZ
AZ
ORTA
İYİ
ÇOK İYİ
Üniversitenin düzenlediği seminer, kongre, panel vb. etkinliklerin şehrin kültürel ve sosyal yaşam düzeyine katkısı
Üniversitenin şehrin gelişimi ve tanıtımına katkısı
Üniversitenin şehre daha çok yatırım yapılmasını sağlayarak sanayinin gelişimine katkısı
Üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin şehrin ekonomik kalkınmasına katkısı
Akademisyenlerin danışmanlık hizmeti yoluyla şehirdeki işletmelere katkısı
Üniversitenin vermiş olduğu eğitim ve sertifika programları yoluyla nitelikli iş gücü ve istihdama katkısı
Üniversitenin turizm sektörüne katkısı
Üniversitenin tarım sektörüne katkısı
Üniversitenin lojistik sektörüne katkısı
Üniversitenin inşaat sektörüne katkısı
Üniversitenin tüm kademelerdeki eğitim-öğretim sürecine katkısı
7) Kurumunuz/kuruluşunuz ile Tarsus Üniversitesi arasında yürütülen ortak çalışmaların ve iş birliğinin ne kadar etkili ve verimli olduğunu düşünüyorsunuz?
FİKRİM YOK
ÇOK AZ
AZ
ORTA
İYİ
ÇOK İYİ
İşbirliği ve Ortak Çalışmalar
8) Üniversite akademik personelimizin yaklaşımından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.
FİKRİM YOK
ÇOK AZ
AZ
ORTA
İYİ
ÇOK İYİ
İletişim ve Yeterli Bilgilendirme
Görev ve Sorumluluk Bilinci
Sonuç Alma
Toplumsal Yaşama Katkı
9) Üniversite idari personelimizin yaklaşımından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.
FİKRİM YOK
ÇOK AZ
AZ
ORTA
İYİ
ÇOK İYİ
İletişim ve Yeterli Bilgilendirme
Görev ve Sorumluluk Bilinci
Sonuç Alma
Toplumsal Yaşama Katkı
10-a) Tarsus Üniversitesi'nden beklentileriniz nelerdir? * Araştırma-geliştirme faaliyetleri açısından:
Your answer
10-b) Tarsus Üniversitesi'nden beklentileriniz nelerdir? * Eğitim-öğretim faaliyetleri açısından:
Your answer
10-c) Tarsus Üniversitesi'nden beklentileriniz nelerdir? * Uygulama-hizmet faaliyetleri açısından:
Your answer
11) Tarsus Üniversitesi’nin stratejik açıdan geleceğe yönelik hedefleri neler olmalıdır?
Your answer
12) Tarsus Üniversitesi’nin güçlü yönleri (olumlu yönleri) var mıdır? Varsa nelerdir?
Your answer
13) Tarsus Üniversitesi’nin en çok önemsediğiniz olumsuz özelliklerini (zayıf yönlerini) belirtiniz.
Your answer
14) Bölgesel şartlar açısından bakıldığında, Tarsus Üniversitesi ne gibi fırsatlardan faydalanabilir?
Your answer
15) Bölgesel şartlar açısından bakıldığında, Tarsus Üniversitesi ileride ne gibi gelişmelerden olumsuz etkilenebilir?
Your answer
16) Bölgesel şartlar açısından bakıldığında, Tarsus Üniversitesi ileride oluşabilecek olumsuz etkileri (tehditleri) gidermek için ne gibi önlemler almalıdır?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tarsus Üniversitesi. Report Abuse - Terms of Service