แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัดตราด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัด
จัดทำโดย สำนักงานคลังจังหวัดตราด
ด้วยกรมบัญชีกลางร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดทำแบบสำรวจสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมล่าสุดภายในจังหวัด ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาประมวลผล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ขอความกรุณาทำการสำรวจและตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
สังกัดของท่าน *
ชื่อหน่วยงาน (กรณีสถานประกอบการ โปรดระบุประเภทอุตสาหกรรม) *
Your answer
ผู้ประสานงาน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์/E-mail *
Your answer
สินค้าอุตสาหกรรมหลักในจังหวัด 3 ลำดับแรก ได้แก่ *
Your answer
ท่านอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด (สำหรับภาคเอกชน)
Your answer
สถานการณ์การผลิตสินค้าหรือการดำเนินธุรกิจในภาพรวม
(ขณะนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว)
1. ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม *
เนื่องจาก
Your answer
2.ผลประกอบการ *
เนื่องจาก
Your answer
3.การจ้างงานภาคอุตสาหกรรม *
เนื่องจาก
Your answer
4.อัตราค่าจ้างแรงงาน/ลูกจ้าง (การปรับขึ้นเงินเดือน OT โบนัส สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ) *
เนื่องจาก
Your answer
5.ราคาค่าวัตถุดิบและต้นทุนอื่น ๆ *
เนื่องจาก
Your answer
คาดการณ์แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมในระยะ 6 เดือนข้างหน้า
(เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนนี้)
6.แนวโน้มธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาพรวม 6 เดือนข้างหน้า *
เนื่องจาก
Your answer
7.แนวโน้มการจ้างงานภาคอุตสาหกรรม 6 เดือนข้างหน้า *
เนื่องจาก
Your answer
8.แนวโน้มการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 6 เดือนข้างหน้า *
เนื่องจาก
Your answer
คำถามอื่น ๆ
9.ระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค (ขณะนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว) *
เนื่องจาก
Your answer
10.ปัญหาอื่น ๆ (ถ้ามี)
Your answer
**หมายเหตุ**
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ.
นางนงเยาว์ ทัศวิล นักวิชาการคลังชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดตราด
โทร 039-512429 039-520248 #304 โทรสาร 039-511007
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy