Tehetségsegítő programok tervezése és szervezése
Felnőttképzési tájékoztató és jelentkezési lehetőség a TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK TERVEZÉSE ÉS SZERVEZÉSE című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzéssel kapcsolatban.
A KÉPZÉSRŐL DIÓHÉJBAN
A képzés célja a pedagógusok, pszichológusok felkészítése a tehetségsegítő programok tervezésére, szervezésére: arra, hogy képesek legyenek tehetségdiagnosztika, -fejlesztés és tanácsadás koordinálására; helyi tehetséggondozó programok készítésére; erőforrások és potenciális együttműködő partnerek feltérképezésére, valamint a tehetséggondozással összefüggő marketing és PR-jellegű tevékenységek tervezésére.
FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ALAPÍTÓI/INDÍTÓI ADATOK:
Alapító/Indító neve: K+F Stúdió Kft. (web: www.kpluszf.com)
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00048-2012

KÉPZÉS ADATAI:
Nyilvántartási szám: A/8717/2017
Engedélyszám: 575/16/2017
Iktatószám: PED/49-1/2017
Érvényesség vége: 2020.02.16.
Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA:
Pedagógusok, pszichológusok felkészítése a tehetségsegítő programok tervezésére és szervezésére. A résztvevők ismerjék meg: - a tehetséggondozás alapfogalmait, formáit; - a hatékony tehetséggondozó szervezet felépítését és funkcióit; - a Nemzeti Tehetség Programot és a hozzá kapcsolódó hazai kezdeményezéseket. Képessé váljanak a tehetségazonosítás, -fejlesztés és tanácsadás koordinálására, helyi tehetséggondozó programok készítésére, erőforrások feltérképezésére, valamint a tehetséggondozással összefüggő rendezvények megszervezésére, marketing és PR-jellegű tevékenységek koordinálására.

A PROGRAM TARTALMÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE:
A továbbképzés indokoltsága és szükségessége: A képzés segítséget ad intézmények pedagógusainak a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC törvény 1§ (1) 4.§ 12-13 fejezet 18§ f, pont 46§ (3) a, 47§ (11) és a 62§ (1) meghatározott feladatok értelmezéséhez és eredményes megvalósításához. A törvény deklarálja, hogy a nevelésben a prevenciós, korrekciós munka mellett a tehetséggondozásnak is helye van. Kiemelt cél a nevelés oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. A képzésen résztvevők felkészítést kapnak arra, hogy segítsék és végezzék intézményükben a tehetségek felismerését, kiteljesedését és nyilvántartását.
A képzés három fő részből áll. Először a tehetségsegítő tevékenység elméleti hátterére fókuszálunk. Szó lesz a tehetség fogalmáról, a hazai tehetséggondozás szerveiről, jogi hátteréről; valamint a tehetségsegítés alap- és kisegítőtevékenységéről. A második részben a tehetségsegítéssel járó alapfeladatokra történik intenzív felkészítés. Itt a "Hogyan kezdeményezzünk, tervezzünk, szervezzünk tehetségdiagnosztikai, tehetséggondozói, tehetség tanácsadói és partneri folyamatokat, programokat?" kérdésre nyújtunk választ, s gyakorlatias felkészítést. Az utolsó részben a tehetséggondozó programok ellátását segítő kompetenciákra koncentrálunk - ezek: a tehetségsegítés gazdasági tervezése, pályázatírási és koordinálási alapok, rendezvényszervezési alapok, marketing és PR alapok.
A képzés sajátosságai: a résztvevők a képzés során egyrészt olyan kézikönyvet kapnak és dolgoznak fel, amelynek iratmintái, űrlapjai praktikusan segítik a gyakorlati munkájukat; másrészt lehetőséget kapnak, hogy saját, aktuális tehetségkoordinációs tevékenységükre fókuszáló feladatokat oldjanak meg (az oktatók szupervíziója mellett!).

AZ ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS MÓDJA, A TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI:
a) kötelező részt venni az összóraszám minimum 90%-án;
b) megfelelőnek minősített záródolgozatot kell készíteni, melynek témája: tehetségsegítő alaptevékenységek egyikéről szóló terv (a dolgozat értékelési szempontjai: a közöltek szakmai adekvátsága, a fogalmak helyes használata, a dolgozatban bemutatott terv gyakorlati megvalósíthatósága). A záródolgozatot (min. 2-5 oldal terjedelemben, 12-es betűmérettel, 1,5-ös sortávolsággal, A4 méretben) max. két héttel a tanfolyamot követően kinyomtatva, összetűzve kell beadni.

AZ ELŐÍRT TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:
A képzést elvégző személy:
1. Ismerje a tehetséggondozás alapfogalmait (különösen a hazai gyakorlatban gyakran hivatkozott tehetségmodelleket), formáit, a hatékony tehetséggondozó szervezet felépítését és funkcióit, valamint a Nemzeti Tehetség Programot és a hozzá kapcsolódó hazai kezdeményezéseket; valamint a tehetségsegítő programoknak a tehetséggondozás rendszerében betöltött lehetséges helyét és szerepét.
2. Legyen képes megtervezni, szervezni a tehetségazonosítás, -fejlesztés és tanácsadás feladatait; s ehhez kapcsolódóan: a helyi tehetséggondozó programok készítését, erőforrások feltérképezését, a tehetséggondozással összefüggő hálózat fejlesztését, rendezvények megvalósítását, a marketing és PR-jellegű tevékenységeket

AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK MÓDJA:
A számonkérés záródolgozattal történik, melyet (min. 2-5 oldal terjedelemben, 12-es betűmérettel, 1,5-ös sortávolsággal, A4 méretben) a képzést követő két héten belül kinyomtatva, összetűzve kell beadni. A záródolgozat témája: a tehetségsegítő alaptevékenységek egyikéről szóló terv. Értékelési szempontjai: a közöltek szakmai adekvátsága, a fogalmak helyes használata, a dolgozatban bemutatott terv gyakorlati megvalósíthatósága. A záródolgozatot az értékelő oktató "megfelelt" vagy "nem felelt meg" minősítésűre értékelheti. "Megfelelt" minősítés esetében a résztvevő látogatási igazolást és tanúsítványt kap. "Nem felelt meg" minősítés esetében a résztvevő látogatási igazolást kap.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola (pedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanár vagy pszichológus (a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. sz. melléklet szerint).
– megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges.

JAVASOLT MUNKAKÖRÖK:
Tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, kollégiumi nevelők, pszichológusok, szociálpedagógusok, könyvtáros tanítók és tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók, fejlesztőpedagógusok, a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatásban dolgozó pedagógiai előadók, szakértők; nevelőotthoni és lakásotthoni nevelők.

JAVASOLT MEGBÍZÁSOK, FUNKCIÓK (TEVÉKENYSÉGEK):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

RÉSZVÉTELI DÍJ: 40.000 Ft/fő

KEDVEZMÉNY: ha Ön 25 fős csoportot szervez, akkor a részvételi díj 30.000 Ft/fő a csoport tagjai számára, az Ön részvételi díja pedig 0 Ft/fő. A részletekkel kapcsolatban, kérjük, hívja a +36-30-4849779 számot!

RÉSZVÉTELI DÍJON FELÜLI EGYÉB KÖLTSÉGEK: étkezés, utazás, szállás önköltséges. Az ajánlott irdalom ára a tréningen történő vásárlás esetén: bruttó 2000 Ft/db; a K+F Stúdió Kft. (www.kpluszf.com honlapjáról elérhető) webáruházán keresztül: bruttó 3000 Ft/db.

LÉTSZÁM: min. 10 fő – max. 25 fő
10 fő alatti jelentkező esetén a tréning elmarad, másik időpontot javasolunk a jelentkezetteknek.

A JELENTKEZÉS MENETE:
1. lépés: A jelentkezési folyamat elindítása
Az Ön teendője: az alábbi űrlap kitöltése
A K+F Stúdió Kft. teendője: visszajelzés az űrlap beérkezéséről, felnőttképzési szerződés kitöltendő példányának (.doc formátumban történő) elküldése

2. lépés: A jelentkezés véglegesítése
Az Ön teendője: részvételi díj átutalása a K+F Stúdió Kft. részére.
Számlaszám: 61200261-11061243
A kitöltött és aláírt felnőttképzési szerződés 2 példányának, illetve a pedagógus/pszichológus végzettségről szóló diploma "Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat. Dátum: ... Aláírás:..." szöveggel ellátott másolatának 1 példányának elküldése a következő címre:
K+F Stúdió Kft.
4032 Debrecen, Tarján u. 55.
A K+F Stúdió Kft. teendője: visszajelzés a részvételi díj és a felnőttképzési szerződés megérkezéséről. A jelentkezés véglegesítése.
A JELENTKEZÉS 1. LÉPÉSE:
Jelentkező neve: *
Your answer
Jelentkező születési neve: *
Your answer
Jelentkező anyja neve: *
Your answer
Jelentkező születési helye: *
Your answer
Jelentkező születési dátuma: *
MM
/
DD
/
YYYY
Jelentkező levelezési címe: *
Your answer
Jelentkező telefonszáma: *
Your answer
Jelentkező e-mail címe: *
Your answer
Jelentkező munkahelye: *
Your answer
Jelentkező munkahelyének címe: *
Your answer
Képzési díjat fizető személy/szervezet neve: *
Your answer
Képzési díjat fizető személy/szervezet címe: *
Your answer
Képzési díjat fizető szervezet adószáma:
Csak akkor kell kitölteni, ha nem magánszemély, hanem valamilyen szervezet, intézmény fizeti a képzési díjat!
Your answer
Nyilatkozat a felnőttképzési tájékoztató megismeréséről, elfogadásáról: *
Képzési dátum és helyszín kiválasztása: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy