Taotlus
Tallinna Spordikooli saavutussportlaseks kandideerimiseks hooajaks 2018/2019
Email address *
Eesnimi *
Perekonnanimi *
Isikukood *
Eriala *
Treener *
Klubiline kuuluvus *
Elukoht rahvastikuregistris (linn/vald) *
Elukoht rahvastikuregistris (tänav/maja/korter) *
2017/2018 hooaja 3 parimat tulemust (MM, EM, EMV, ENMV jm) *
Olen koondise kandidaat/koondise liige
Iluuisutamise eriala lisadokumendid (portfoolio, kus kajastuvad hooaja tulemused)
Sportlase telefoninumber *
Sportlase e-posti aadress *
Lapsevanema/esindaja nimi (alla 18-aastastel kandideerijatel kohustuslik)
Lapsevanema/esindaja telefoninumber (alla 18-aastastel kandideerijatel kohustuslik)
Lapsevanema/esindaja e-posti aadress (alla 18-aastastel kandideerijatel kohustuslik)
TALLINNA SPORDIKOOLI SAAVUTUSSPORTLASE KINNITUSKIRI Kinnitan, et 1) kohustun osalema treeningutel, laagrites ja võistlustel ning kasutama muid lisateenuseid, mis on mulle võimaldatud Tallinna Spordikooli ja spordiklubi vahel sõlmitud koostöölepinguga; 2) kohustun oma puudumisest treeningutest, laagritest ja võistlustelt, sõltumata selle põhjusest, võimalikult varakult teavitama treenerit; 3) olen teadlik, et kui ma ei osale treeningutel, laagrites või võistlustel ega saavuta treeningplaanis seatud sportlikke eesmärke, siis on Tallinna Spordikoolil õigus mind toetatavate saavutussportlaste nimekirjast välja arvata; 4) annan Tallinna Spordikooli järelepärimise korral tagasisidet oma sportliku arengu kohta; 5) teavitan Tallinna Spordikooli oma kontaktandmete (elukoha aadress, telefon, e-posti aadress) muutumisest; 6) kohustun esitama kirjaliku avalduse, kus on ära toodud loobumise põhjus, kui ei soovi enam olla spordikooli toetatavate saavutussportlaste nimekirjas. Loobumisest etteteatamise aeg on 30 päeva. *
Soovin kandideerida Tallinna Spordikooli saavutussportlaseks ning olen nõus spordikooli ja spordiklubi vahelise koostöölepingu täitmise jaoks oma andmete töötlemisega. *
Taotluse täitja nimi *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms