Rekrutacja do JRS s12
Poniżej opisany jest proces rekrutacji do JRS s12 oraz trochę o tym czego się spodziewać po rekrutacji, zarówno formalnie, jak i luźniej opisowo. Jeśli wszystko to już wiesz, przewiń do końca strony i przejdź dalej.
Proces rekrutacji do JRS s12
Osoba chcąca należeć do JRS s12 musi przejść poniżej opisaną ścieżkę rekrutacji.

Po każdym z poniższych etapów komisja rekrutacyjna informuje aplikanta o pozytywnym bądź negatywnym jego ukończeniu. Tylko pozytywne ukończenie danego etapu skutkuje dopuszczeniem do kolejnego.

1. Złożenie aplikacji do JRS s12 poprzez wypełnienie ankiety on-line

Na stronie internetowej www.s12.pl/rekrutacja znajduje się link do ankiety. Jej wypełnienie jest równoznaczne z wyrażeniem chęci rozpoczęcia procesu rekrutacji do JRS s12. Komisja rekrutacyjna w terminie 30 dni od daty przesłania ankiety prześle aplikantowi odpowiedź na podanego w ankiecie maila.

2. Rozmowa kwalifikacyjna

Osoby dopuszczone do dalszego etapu na podstawie pozytywnej weryfikacji ankiet są wezwane na określony dzień i godzinę, celem odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Termin zostanie ustalony z aplikantem i będzie w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty przesłania ankiety.

3. Sprawdzian terenowy

Osoby dopuszczone do dalszego etapu na podstawie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej muszą przystąpić do sprawdzianu terenowego i ukończyć go z wynikiem pozytywnym. Sprawdzian terenowy organizowany jest nie częściej niż dwa razy w roku. Do czasu ukończenia sprawdzianu aplikant może uczestniczyć w wybranych, wskazanych przez Komisję Rekrutacyjną zajęciach. Więcej szczegółów na temat sprawdzianu terenowego znajduje się w następnej sekcji.

4. Przyjęcie na okres kandydacki

Po pozytywnym ukończeniu sprawdzianu terenowego komisja rekrutacyjna przyjmuje aplikanta na okres kandydacki.

Warunkiem ostatecznym dopuszczenia do udziału w okresie kandydackim jest zawarcie umowy wolontariatu na Ratownika-Kandydata JRS s12.

5. Okres kandydacki

Okres kandydacki rozpoczyna się dwudniowym (weekendowym) Kursem Podstawowym. Niezaliczenie Kursu Podstawowego uniemożliwia dalszy udział w okresie kandydackim. Jego termin jest ustalony i podany do wiadomości aplikantów z wyprzedzeniem co najmniej 120 dni.

Po zaliczeniu Kursu Podstawowego Kandydaci biorą udział w cyklicznych zajęciach i ćwiczeniach doskonalących.

Zajęcia odbywają się:

W tygodniu w formie wieczornych (18:00 – 21:00) spotkań – wykładów i ćwiczeń.

W wybrane weekendy w formie całodziennych ćwiczeń praktycznych w terenie.

W formie obowiązkowych godzin prac na rzecz JRS s12 – połączonych z praktycznym zapoznawaniem się z Jednostką i jej sprzętem.

Okres kandydacki może trwać od 6 miesięcy do 2 lat, w zależności od zaangażowania Kandydata.

Zaliczenie okresu kandydackiego następuje na podstawie ocen z:

− frekwencji oraz aktywności na zajęciach,

− opinii prowadzących zajęcia.

W trakcie okresu kandydackiego wymagane jest zaliczenie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (zewnętrznie) i uzyskanie tytułu Ratownika w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

6. Zakończenie okresu kandydackiego – przyjęcie w poczet Ratowników JRS s12.

Po zakończeniu i zaliczeniu okresu kandydackiego Kandydat może wstąpić w poczet Ratowników JRS s12 poprzez zawarcie umowy wolontariatu na Ratownika JRS s12.
Sprawdzian terenowy
Sprawdzian terenowy stanowi integralną część procesu rekrutacji do JRS s12.

Celem sprawdzianu terenowego jest zweryfikowanie, jak kandydat radzi sobie ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym oraz stresem. Ocenie poddane są również umiejętności przydatne w ratownictwie.

Sprawdzian odbywa się w terenie otwartym, w stosunkowo niedalekiej odległości od Warszawy, ale dokładne miejsce jego przeprowadzenia nie jest wcześniej podawane do publicznej wiadomości.

Na sprawdzian przewiduje się dwie doby. Zarówno dokładna godzina startu jak i zakończenia nie jest wcześniej podawana do publicznej wiadomości.

Sprawdzian odbywa się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Podczas jego trwania kandydaci poruszają się wyłącznie pieszo (chyba że polecenie kadry mówi co innego). Podczas marszu do wykonania są różne zadania związane z profilem działalności JRS s12.

Kandydat nie może korzystać z pomocy z zewnątrz. Podczas całego jego trwania wykorzystuje jedynie to co zabrał ze sobą na początku. Nie obowiązują limity bagażu ani sprzętu.

Korzystanie z urządzeń nawigacyjnych oraz map nie jest zabronione.

Z udziału w sprawdzianie można zrezygnować w każdej chwili. Skutkuje to jego negatywnym zakończeniem i tym samym nieukończeniem procesu rekrutacji.

Kandydat musi liczyć się z faktem, iż organizatorzy nie zapewniają transportu powrotnego.

Podczas trwania sprawdzianu zapewniona jest opieka medyczna. Skorzystanie z niej może (nie musi) skutkować wykluczeniem ze sprawdzianu.

Przed udziałem w sprawdzianie kandydat musi podpisać oświadczenie. Wzór do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat musi posiadać na czas sprawdzianu ważne ubezpieczenie NNW obejmujące sporty ekstremalne i turystykę kwalifikowaną.
O JRS s12 - luźnym słowem.
Wcześniejsze doświadczenie w ratownictwie nie jest najważniejsze. Wśród ratowników Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego s12 znaleźć można między innymi grafika, informatyka, czy fotografa. Mamy różne zawody, różne doświadczenia, różnimy się wiekiem, ale to co nas połączyło i czego szukamy w trakcie rekrutacji to motywacja, by robić coś dobrego i by robić to w sposób profesjonalny. Szukamy ludzi z pasją do ratowania, którzy mimo codziennej pracy i innych zobowiązań gotowi są poświęcać możliwie dużo czasu na działanie w ramach Jednostki.

Główna część naszej działalności to oczywiście udział w ratunkowych akcjach poszukiwawczych. Do akcji tych możemy zostać zadysponowani w każdej chwili i nigdy nie wiemy ile taka akcja potrwa. Dyspozycyjność poszczególnych osób ustalamy po ogłoszeniu alarmu. Nie prowadzimy obecnie dyżurów z deklaracją gotowości i wobec tego nie oczekujemy dostępności do udziału w działaniach w każdym momencie - każdy z nas gdzieś pracuje. Zależy nam jednak, by obecnością Jednostki wesprzeć każde działania ratunkowe, o udział w których zostaniemy poproszeni, co jak dotąd nam się udaje.

Abyśmy mogli prezentować podczas tych akcji wysoki poziom, niezbędne jest ciągłe doskonalenie poprzez udział w szkoleniach i ćwiczeniach - to również wymaga czasu. Te najbardziej wartościowe są często wyjazdowe i wtedy trzeba na nie zarezerwować na przykład weekend. Są też ćwiczenia odbywające się regularnie, na przykład treningi sekcji psiej. Nie są to zajęcia wyłącznie dla przewodników psów, każdy ratownik powinien wspomóc czasem taki trening "swoim zapachem". I każdy ratownik powinien poznać specyfikę pracy zespołu z psem, by móc z nim później skutecznie współpracować.

Jest też szereg innych zadań, bez których udział w akcjach ratunkowych nie będzie możliwy. Nie można oszacować ile czasu na to potrzeba, ale trzeba pamiętać, że Jednostka dysponuje wyłącznie tym, co swoją pracą sami stworzymy. Utrzymanie sprzętu mechanicznego, medycznego, łączność, logistyka, księgowość, social media, organizacja wydarzeń, pozyskiwanie funduszy - to wszystko robimy sami. W tych obszarach przydają się umiejętności niezwiązane bezpośrednio z ratownictwem, mile widziane wśród osób rekrutowanych.
*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12. Report Abuse