แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานทะเบียนนักศึกษามีความประสงค์ที่จะพัฒนาระดับการบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกข้อมูลในแบบสอบถามดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
คำชี้แจง กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุด
1. ประเภทผู้รับบริการ
Clear selection
2. เพศ
Clear selection
3. อายุ
Clear selection
4. วุฒิการศึกษา
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Office of the Registrar, Thammasat University. Report Abuse