Konkurs Matematyczne Preteksty - edycja VII (2019/2020). Zgłoszenie uczestnika indywidualnego spoza terenu Polski.
Formularz dla osób, które 1) akceptują teksty i komunikację w języku polskim i 2) nie mogą (bo np. ich placówka nie zgłosiła się do konkursu), albo nie chcą, startować w konkursie w ramach placówki, w której się kształcą lub zdają egzaminy.

1. Ze względów prawnych i finansowych, wypełnia WYŁĄCZNIE RODZIC (opiekun prawny) uczestnika niepełnoletniego albo UCZESTNIK PEŁNOLETNI.

2. Niektóre błędy w danych zgłoszeniowych mogą uniemożliwić udział uczestnika w konkursie, dlatego bardzo prosimy o spokojne i BARDZO UWAŻNE czytanie opisów poniższych pól formularza oraz komunikatów serwera.

3. UWAGA! Nie wysyłamy automatycznego e-mail'a, dodatkowo potwierdzającego to zgłoszenie.
Przed wysłaniem danych, należy je uważnie sprawdzić.
Po kliknięciu w przycisk "Prześlij", należy uważnie przeczytać komunikat serwera. Można skorzystać z funkcji "Edytuj swoją odpowiedź", żeby ewentualnie poprawić wysłane dane.
Uczestnik - miejsce kształcenia: *
Tylko dla celów informacyjnych. Prosimy wpisać nazwę, państwo i miejscowość szkoły/przedszkola zgłaszanego uczestnika. W przypadku kształcenia w systemie edukacji domowej, prosimy wpisać: Edukacja domowa.
Your answer
Uczestnik - państwo: *
To szczególnie ważne w II etapie konkursu, żeby przydzielić uczestnikowi jak najbliższą placówkę. Prosimy wybrać nazwę państwa, na terenie którego mieszka uczestnik. Są to nazwy krótkie, w formach zalecanych przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli państwa zamieszkania uczestnika nie ma na poniższej liście, to 1) sprawdźcie Państwo, czy nie widnieje ono pod inną nazwą, niż ta, do której jesteście przyzwyczajeni, 2) jeżeli ponownie, dokładnie sprawdziliście listę i nie znaleźliście państwa zamieszkania uczestnika, to wyślijcie nam e-mail z prośbą o dopisanie go do listy.
Uczestnik - teren 1 stopnia podziału administracyjnego: *
Ten wpis jest szczególnie ważny w II etapie konkursu, żeby przydzielić uczestnikowi jak najbliższą placówkę. Prosimy wpisać tylko URZĘDOWĄ NAZWĘ terenu, wyodrębnionego w ramach 1 stopnia podziału administracyjnego, w którym mieszka uczestnik (odpowiednik np. województwa, stanu, prowincji, landu itp.). Wpiszcie ją Państwo bez wielkich liter wewnątrz wyrazów. Np. właściwy wpis to: Alabama, a nie ALABAMA.
Your answer
Uczestnik - teren 2 stopnia podziału administracyjnego: *
Ten wpis jest szczególnie ważny w II etapie konkursu, żeby przydzielić uczestnikowi jak najbliższą placówkę. Prosimy wpisać tylko URZĘDOWĄ NAZWĘ terenu, wyodrębnionego w ramach 2 stopnia podziału administracyjnego, w którym mieszka uczestnik (odpowiednik np. powiatu, hrabstwa itp.). Wpiszcie ją Państwo bez wielkich liter wewnątrz wyrazów. Np. właściwy wpis to: wałbrzyski, a nie WAŁBRZYSKI. Jeżeli nie istnieje 2 stopień podziału administracyjnego, to powtórzcie Państwo nazwę terenu 1 stopnia podziału administracyjnego, jak wyżej.
Your answer
Uczestnik - teren 3 stopnia podziału administracyjnego: *
Ten wpis jest szczególnie ważny w II etapie konkursu, żeby przydzielić uczestnikowi jak najbliższą placówkę. Prosimy wpisać tylko URZĘDOWĄ NAZWĘ terenu, wyodrębnionego w ramach 3 stopnia podziału administracyjnego, w którym mieszka uczestnik (odpowiednik np. gminy itp.). Wpiszcie ją Państwo bez wielkich liter wewnątrz wyrazów. Np. właściwy wpis to: Jelenia Góra, a nie JELENIA GÓRA. Jeżeli nie istnieje 3 stopień podziału administracyjnego, to powtórzcie Państwo nazwę terenu 2 stopnia podziału administracyjnego, jak wyżej.
Your answer
Uczestnik - miejscowość: *
Prosimy wpisać tylko urzędową nazwę miejscowości, w której mieszka uczestnik, bez wielkich liter wewnątrz wyrazów. Np. właściwy wpis to: Zielona Góra, a nie ZIELONA GÓRA. Ten wpis jest szczególnie ważny w II etapie konkursu, żeby przydzielić uczestnikowi jak najbliższą placówkę.
Your answer
Uczestnik - imię: *
Prosimy nie używać wielkich liter wewnątrz wyrazów, a jedynie na ich początkach. Poprawny wpis to np. Jan, a nie - JAN.
Your answer
Uczestnik - nazwisko: *
Prosimy nie używać wielkich liter wewnątrz wyrazów, a jedynie na ich początku. Poprawny wpis to np. Kowalski, a nie - KOWALSKI.
Your answer
Uczestnik - kategoria konkursu: *
Wybrana kategoria MUSI być zgodna z regulaminem konkursu. Nie może być niższa, niż poziom edukacyjny uczestnika (wiek, zgodny z regulaminem). W przeciwnym wypadku grozi to dyskwalifikacją uczestnika.
Uczestnik - klasa (poziom edukacyjny): *
Prosimy wybrać TYLKO NR klasy (w sensie poziomu edukacyjnego) w szkole uczestnika, bez oznaczeń dodatkowych. Np. dla ucznia klasy "2 b" lub "II b" albo "2 TH3" wybieramy 2. Przedszkolakom przypisujemy 0.
Uczestnik - data urodzenia - dzień: *
Uczestnik - data urodzenia - miesiąc: *
Uczestnik - data urodzenia - rok: *
Uczestnik - najwyższa możliwa ocena: *
Jeżeli uczestnik startuje w kategorii SP5 (11 lat w 2019 roku) lub kategorii wyższej, to prosimy wpisać NAJWYŻSZĄ MOŻLIWĄ ocenę z matematyki, wystawianą na koniec roku szkolnego, ze skali ocen stosowanej w placówce, w której uczestnik kształci się lub zdaje egzaminy końcoworoczne. Jeżeli uczestnik startuje w kategorii SP0, SP1, SP2, SP3 lub SP4, to prosimy wpisać 0.
Your answer
Uczestnik - najniższa możliwa ocena: *
Jeżeli uczestnik startuje w kategorii SP5 (11 lat w 2019 roku) lub kategorii wyższej, to prosimy wpisać NAJNIŻSZĄ MOŻLIWĄ ocenę z matematyki, wystawianą na koniec roku szkolnego, ze skali ocen stosowanej w placówce, w której uczestnik kształci się lub zdaje egzaminy końcoworoczne. Jeżeli uczestnik startuje w kategorii SP0, SP1, SP2, SP3 lub SP4, to prosimy wpisać 0.
Your answer
Uczestnik - liczba wszystkich możliwych ocen: *
Jeżeli uczestnik startuje w kategorii SP5 (11 lat w 2019 roku) lub kategorii wyższej, to prosimy wpisać liczbę wszystkich możliwych ocen szkolnych z matematyki, wystawianych na koniec roku szkolnego, ze skali stosowanej w placówce, w której uczestnik kształci się lub zdaje egzaminy końcoworoczne. Jeżeli uczestnik startuje w kategorii SP0, SP1, SP2, SP3 lub SP4, to prosimy wpisać 0.
Your answer
Uczestnik - zeszłoroczna ocena z matematyki: *
Jeżeli uczestnik startuje w kategorii SP5 (11 lat w 2019 roku) lub kategorii wyższej, to prosimy wpisać ocenę z matematyki na świadectwie szkolnym z poprzedniego roku szkolnego. Jeżeli uczestnik startuje w kategorii SP0, SP1, SP2, SP3 lub SP4, to prosimy wpisać 0.
Your answer
Osoba zgłaszająca - imię i nazwisko: *
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego), zgłaszającego uczestnika niepełnoletniego, albo imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika. Prosimy nie używać wielkich liter wewnątrz wyrazów, a jedynie na ich początkach. Prawidłowy wpis to np. Jan Kowalski, a nie JAN KOWALSKI.
Your answer
Osoba zgłaszająca - adres e-mail: *
Prosimy o uważny wpis, ponieważ błąd uniemożliwi komunikację - nie otrzymacie Państwo np. [identyfikatora uczestnika]. Prosimy wpisać tylko adres e-mail, w postaci "wysyłkowej", a nie antyspamowej, np. z "(at)". Prawidłowy wpis to np. agata@matejuk.pl, a nie agata(at)matejuk.pl albo agata @ matejuk.pl
Your answer
Osoba zgłaszająca - telefon: *
Na wszelki wypadek (staramy się z tego nie korzystać), prosimy wpisać nr telefonu bezpośredniego kontaktu, na który również można wysłać informację sms.
Your answer
Klauzula informacyjna
Informujemy, że powyższe dane zbierane są w związku z organizacją Konkursu Matematyczne Preteksty, przez firmę MATEJUK EDUKACJA Marek Matejuk, z siedzibą w Polsce, w Wałbrzychu, przy ulicy Wrocławskiej 45, i nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.
Osoba zgłaszająca ma prawo do dostępu do treści tych danych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi udział uczestnika w konkursie.
Dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności i polityką prywatności Google.
Zbiór danych został zgłoszony do rejestracji u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i podlega ochronie zgodnie z procedurami RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Jeżeli poniżej nie zostaną zamówione żadne newslettery, to dane zgłoszeniowe będą przechowywane przez 5 lat, w związku ze sprawozdawczością finansową.
Jeżeli poniżej zostaną zamówione newslettery, to będą one wysyłane do momentu otrzymania rezygnacji.
Zgadzam się na przetwarzanie danych i komunikację związaną z organizacją Konkursu oraz na publikowanie wizerunku uczestnika na stronie internetowej konkursu. *
Required
Znam regulamin konkursu. *
Required
Zdjęcie do następnej edycji konkursu? *
Istnieje możliwość zamieszczenia zdjęcia, zgłaszanego właśnie uczestnika, w tekście przyszłej edycji konkursu, w kontekście zawartej tam treści. Czy chcecie Państwo, przed kolejną edycją, otrzymać informację o takiej możliwości?
Z polecenia:
Jeżeli konkurs polecił Państwu inny uczestnik lub rodzic/opiekun i chcecie mu Państwo za to podziękować, to wpiszcie jego adres e-mail, którego użył przy swoim zgłoszeniu.
Your answer
Wpisowe
Konkurs jest płatny.
Prosimy o potwierdzenie poniżej, że zostanie dokonany przelew wpisowego, w kwocie ustalonej przez organizatora konkursu.
Instrukcja wykonania takiego przelewu dotrze do Państwa e-mailem.
Dokonam przelewu wpisowego. *
Required
Prawa autorskie i majątkowe. *
Konkurs Matematyczne Preteksty jest dziełem autora i organizatora. Stworzenie tekstów i zadań konkursowych zajmuje sporo czasu i energii, a przede wszystkim wymaga unikalnych umiejętności. Olbrzymiej pracy wymaga również zorganizowanie konkursu. Jak czulibyście się Państwo, gdybyście stworzyli coś, na co "nie wpadł" nikt inny i poświęcilibyście na to kilka miesięcy ciężkiej pracy, a potem wszyscy korzystaliby z tego, nie wspominając, kto to wymyślił i nie płacąc Wam za to? To chyba oszustwo i kradzież. Prosimy więc o potwierdzenie, że otrzymane teksty i zadania będą wykorzystywane wyłącznie na własny użytek uczestnika lub bliskich mu osób, oraz że nie będą przekazywane innym osobom w żadnej formie (elektronicznej, papierowej, ustnej itp.), a zwłaszcza - nie będą publikowane w Internecie.
Required
Zgłoszenie w dodatkowych kategoriach konkursowych.
Może się zdarzyć tak, że liczba punktów zdobytych przez uczestnika dawałaby mu zwycięstwo nie tylko w jego właściwej kategorii, ale również w kilku kategoriach starszych. Np. uczeń klasy 4 szkoły podstawowej zdobywa taką liczbę punktów, że jest ona najwyższa nie tylko w kategorii SP4, ale także w SP5, SP6 lub SP7.
Uczestnik może więc zostać zgłoszony w więcej niż jednej kategorii konkursowej, ale TYLKO w normalnym terminie, pod warunkiem, że 1) dodatkowe kategorie będą wyższe, niż kategoria właściwa dla poziomu edukacyjnego uczestnika oraz 2) pod warunkiem wpłaty dodatkowego wpisowego za każdą dodatkowo wybraną kategorię. W każdej swojej kategorii taki uczestnik otrzyma inny indywidualny [identyfikator uczestnika].

Jeżeli więc chcecie Państwo zgłosić uczestnika w dodatkowej kategorii, to - po wysłaniu tego zgłoszenia - zapoznajcie się szczególnie z p. 1.6. regulaminu, a następnie dokonajcie ponownego zgłoszenia, do innej kategorii.
Newsletter MatPret *
"Proszę o przesyłanie drogą elektroniczną, na wyżej podany adres e-mail, wiadomości dotyczących ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Matematyczne Preteksty (matpret.pl), w tym ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów od firmy MATEJUK EDUKACJA, z siedzibą w Polsce, w Wałbrzychu, przy ulicy Wrocławskiej 45, drogą elektroniczną."
Jeżeli zamówiliście Państwo newsletter/y, to przed jego/ich pierwszą wysyłką poprosimy Was o weryfikację.
Nasze newslettery otrzymują tylko osoby, które rzeczywiście na nie czekają.
Ponieważ wysyłamy je mailingiem masowym, to serwery pocztowe mogą traktować je jako spam i blokować. Jeżeli więc macie Państwo, na Waszej skrzynce pocztowej, ustawioną blokadę dla wiadomości masowych, to nie otrzymacie Państwo nawet e-maila weryfikacyjnego.
Jeżeli taki e-mail weryfikacyjny do Państwa dotrze, to prosimy o weryfikację i zastosowanie się do zaleceń tam opisanych.
UWAGA!
PRZED kliknięciem w przycisk "Prześlij", prosimy o bardzo dokładne sprawdzenie wprowadzonych danych.

PO KLIKNIĘCIU w przycisk "Prześlij", prosimy przejść na początek strony i sprawdzić komunikat serwera.
Jeżeli pojawi się komunikat o zapisaniu danych na serwerze, to wszystko jest OK. Prosimy wówczas uważnie przeczytać wszystkie pozostałe informacje.
Na wszelki wypadek, prosimy skorzystać z funkcji "Edytuj swoją odpowiedź" (na dole strony z komunikatem serwera) i ponownie sprawdzić przesłane dane.

System NIE WYSYŁA automatycznego e-mail'a, dodatkowo potwierdzającego to zgłoszenie.

CO DALEJ
Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, poczekamy 1-2 dni na Wasze ewentualne poprawki, potem zweryfikujemy Państwa dane, a następnie przydzielimy Wam [identyfikator uczestnika] i wyślemy go na podany przez Państwa e-mail, wraz z innymi informacjami.

Jeżeli pojawi się komunikat o problemach z zapisaniem Państwa danych, to ponówcie zgłoszenie po pewnym czasie.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy