Αίτησης Συμμετοχής στα Προγράμματα Voucher 29-64

Για να υποβάλλετε την ΑΙΤΗΣΗ σας στο Υπουργείο μέσω του ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών, συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610996639 ή στο email kek@upatras.gr

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question